Oversiktsdokumenter

Her finner du oversiktsdokumenter fra fylkeskommunen og kommunene i fylket.

Fylkeskommunen sitt oversiktsdokument gir i hovedsak et regionalt perspektiv, men viser noe kommunestatistikk for enkelte indikatorer.

Slik lever vi i Vestfold og Telemark

Kommunenes egne oversiktsdokumenter er en ytterligere kilde til kunnskap om helsetilstand og ulike negative og positive faktorer som virker inn på helse for befolkningen både regionalt og mer lokalt i fylket.

Samlingen av oversiktsdokumenter her gir også ulike eksempler på oppsett og innhold for et oversiktsdokument. Dette kan være nyttig både når eksisterende dokumenter skal oppdateres eller nye folkehelseoversikter lages.

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Bamble kommune

Oversiktsdokument Tinn kommune

Oversiktsdokumentet for Notodden kommune

Folkehelsa i Nome kommune

Folkehelseoversikten i Larvik kommune

Folkehelseoversikt Sandefjord kommune

Her i Horten - oversikt over befolkningens helsetiltstand og påvirkningsfaktorer

Status og utfordringar for Midt-Telemark kommune

 

 

Publisert:

06.05.2020

Oppdatert:

06.05.2020