Ungdata pluss

I april 2023 er 12 000 barn fra 21 kommuner i Vestfold og Telemark invitert til å delta i en ny og unik undersøkelse som skal følge dem fra 10-års-alderen fram til de er voksne. Målet med Ungdata pluss er å finne ut mer om sammenhengen mellom fritidsvaner, livskvalitet og helse.

I motsetning til den ordinære Ungdata-undersøkelsen, der man får et oversiktsbilde over situasjonen i ulike kommuner og blant ulike grupper av barn og unge på ett tidspunkt, skal Ungdata pluss følge de samme deltakerne over tid.

Ungdata pluss vil kunne bidra til en økt forståelse av funn fra de ordinære ungdataundersøkelsene. For eksempel kan vi få bedre kunnskap om psykiske plager for den enkelte over tid, og i hvor stor grad dette et forbigående fenomen som hører oppvekstårene til, eller om det har noe å si for livskvalitet i voksen alder.

Barna som deltar, skal svare på et spørreskjema i skoletiden og deretter følges de opp gjennom ungdomstiden og voksenlivet med spørreskjema. Ønsker du å få tilsendt spørreskjemaet som benyttes våren 2023 kan du ta kontakt med OsloMet på e-post ungdata@oslomet.no.

Det vil også bli hentet inn såkalt registerdata om barnas foresatte. Det vil si at det hentes inn informasjon om blant annet utdanningsnivå, arbeid, inntekt, fødeland og bosted fra offentlige registre.

Svarene fra Ungdata pluss vil gi ny kunnskap til kommunene og fylkeskommunen. Blant annet vil den være nyttig for de som har ansvar for barn og unges oppvekst, politikere og organisasjoner som jobber med fritidsaktiviteter. Ungdata pluss vil også danne grunnlag for vitenskapelige artikler og forskningsrapporter. 

Samarbeidsprosjekt

Studien er et samarbeid mellom Vestfold og Telemark fylkeskommune (VTFK), Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Velferdsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet og Kompetansesenter Rus – Region Sør (KORUS Sør).

Fakta om Ungdata pluss

  • Ungdata pluss er et samarbeidsprosjekt mellom KORUS Sør, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Universitetet i Sørøst-Norge og NOVA ved OsloMet
  • Undersøkelsen er et supplement til dagens Ungdata-undersøkelse, der barn og unge over hele landet svarer på spørsmål om hvordan de har det og hva de driver med på fritiden.
  • Temaer som skal utforskes er blant annet: barn og unges fritid, sosial ulikhet, livskvalitet og helse, gjennomføring av videregående opplæring, overgangen til arbeidslivet og familie- og boligetablering.
  • Følgende kommuner deltar: Bamble, Drangedal, Fyresdal, Færder, Hjartdal, Holmestrand, Horten, Kviteseid, Larvik, Midt-Telemark, Nissedal, Nome, Notodden, Porsgrunn, Seljord, Siljan, Skien, Tinn, Tokke, Tønsberg, Vinje.   

Du kan også lese mer ved å følge noen av lenkene under: 

https://www.vtfk.no/aktuelt/vil-vite-hva-fritid-betyr-for-barna/ 
https://www.ungdata.no/pluss/
https://www.ungdata.no/skal-folge-ungdom-til-de-blir-voksne/
https://korus.no/sor/ny-undersoekelse-foelger-barn-inn-i-voksenalder

Kortfilm om Ungdata pluss

Trenger du bilder til bruk i egen kommune? 

Her kan du laste ned bilder som dere kan bruke i egne kanaler. 

Bilde 1: Ungdata pluss med logoer

Bilde 2: Ungdata pluss med illustrasjoner

Bilde 3: Ungdata pluss med illustrasjoner 

Bilde 4: Ungdata pluss

Husk fotokreditering: Rune Nordseter

Deltar du i undersøkelsen, men ønsker å trekke deg? 

Dersom du ikke lenger ønsker å delta i undersøkelsen, kan du bruke kontaktinformasjon under eller ta direkte kontakt med prosjektleder ved OsloMet på e-post ungdata@oslomet.no. Da vil alle personopplysninger om deg og barnet ditt bli slettet, og ingen ny kontakt vil bli tatt.

Ved å følge lenken kan du lese mer om dine rettigheter: https://www.ungdata.no/pluss/informasjon-til-foresatte/ 

Vanlige spørsmål og svar

Har du spørsmål om Ungdata pluss? 

Ta kontakt med Mari Nicholls Espetvedt på e-post mari.espetvedt@vtfk.no eller telefon 908 48 929 eller Mona Kluck på e-post mona.kluck@vtfk.no eller telefon 409 16 399.

Publisert: 17.04.2023 Oppdatert: 19.04.2023 kl.14.47