Liv og røre

Liv og røre er et universelt, helhetlig og helsefremmende program som har som mål å bedre helse, trivsel, inkludering og økt livskvalitet, og i tillegg skape et godt grunnlag for læring hos barn og unge i Vestfold og Telemark.

Programmet skal fremme faktorer som sunt kosthold og matglede, fysisk aktivitet og bevegelsesglede og det psykososiale miljøet i ett og samme program. Det arbeides også kontinuerlig med barnas og de voksnes holdninger slik at de skal kunne ta gode helserelaterte valg i barnehage, skole og for framtida.

Jorunn Borge Westhrin
Prosjektleder Liv og røre