Partnerskapsavtaler med frivillige organisasjoner

Frivillige organisasjoner og frivillig arbeid har stor betydning for sosial deltakelse og livskvalitet og for et sosialt bærekraftig samfunn. Vestfold og Telemark fylkeskommune, seksjon folkehelse og livsmestring har partnerskapsavtaler med frivillige og humanitære organisasjoner.
Foto: Nattakorn Maneerat/Getty Images Plus

Målsetningen med avtalene er en felles innsats som skal bidra til å utjevne sosial ulikhet og fremme god psykisk helse. Avtalene skal ivareta både frivillighetens autonomi og fylkeskommunens regionale utviklingsmål.

I perioden 2020-2024 er det inngått avtale med 13 ulike organisasjoner.

Les hvilke organisasjoner vi har partnerskapsavtale med 

Publisert: 31.08.2021 Oppdatert: 31.08.2021 kl.15.19

Mona Kluck
Folkehelserådgiver