"Sammen mot" i Vestfold og Telemark

Helsedirektoratet valgte ut Vestfold og Telemark som eneste fylket i landet som får 9 millioner kroner fordelt over tre år, til å forebygge vold og overgrep.
Foto: www.mostphotos.com /Oleg Kozlov

Den nye tilskuddsordningen er en del av den tiårige, nasjonale satsingen Program for folkehelsearbeid i kommunene. Både Vestfold og Telemark er en del av programmet som skal bidra til utvikling av lokale folkehelsetiltak knyttet til psykisk helse, rusmiddelforebygging og utjevning av sosial ulikhet i kommunene. 

Sammen mot

Tittelen på Vestfold og Telemark fylkeskommunens program mot vold og overgrep er «Sammen mot». Tittelen har to betydninger. Den første er opplagt, vi er mot vold i alle former.

Den andre betydningen er kanskje mindre opplagt, men like viktig. Til tross for økt innsats mot vold og overgrep de siste årene, er andelen barn som opplever vold og overgrep i oppveksten stabilt høy.

Dersom vi skal være med å forebygge at vold og overgrep skjer, må vi erkjenne at dette dreier seg om et folkehelseproblem som krever nye løsninger. Vi tror utfordringene må møtes med modig innovasjon - med mot, sammen.

Målet er å styrke kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet gjennom å fremme lokalt forebyggende arbeid mot vold og overgrep som en del av det lokale folkehelsearbeidet. Barn og unge skal være en prioritert målgruppe.

Aktuelle tiltak

Det overordnede målet med folkehelseprogrammet er bedre psykisk helse og livskvalitet i befolkningen. Den nye satsningen mot vold og overgrep må ses i sammenheng med denne overordnede målsetningen.

Innenfor et folkehelseperspektiv dreier forebygging av vold og overgrep seg både om å redusere risikofaktorer for at vold og overgrep skjer, og om å legge til rette for et samfunn som fremmer fellesskap, trygghet, inkludering og deltakelse.

Skal brukes i kommunene

Utlysingen ble sendt til kommunene i oktober 2019. Flere kommuner i Vestfold og Telemark har søkt på midlene.

Publisert: 04.11.2019 Oppdatert: 17.12.2019