Regional plan for folkehelse

Folkehelseutfordringene krever at flere samfunnssektorer går sammen om å finne løsninger. En regional plan er et verktøy for å samordne og forplikte til felles innsats mellom kommuner, regional stat, organisasjoner og på tvers av sektorgrenser.

Vestfold og Telemark fylkeskommune har to regionale planer for folkehelse: Regional plan for folkehelse i Telemark 2018-2030 og Regional plan for folkehelse i Vestfold 2019-2030.

Planene beskriver utfordringsbildet, langsiktige mål og strategier:

Regional plan for folkehelse i Vestfold

Regional plan for folkehelse i Vestfold 2019-2030

Regional plan for folkehelse i Telemark

Regional plan for folkehelse i Telemark 2018–2030

Handlingsprogram folkehelse - prioritert innsats

Det er utarbeidet et samordnet handlingsprogram med 12 folkehelsetiltak, som skal mobilisere til regional innsats på tvers av sektorer og forvaltningsnivå. Dette er den prioriterte innsatsen for fylkeskommunen og andre folkehelseaktører på regionalt nivå i 2023.

Her kan du se den politiske behandlingen av Handlingsprogram folkehelse 2023. 

Les Handlingsprogram folkehelse 2023

 

Publisert: 14.06.2019 Oppdatert: 09.03.2023 kl.14.40