Regional plan for folkehelse

Folkehelseutfordringene krever at flere samfunnssektorer går sammen om å finne løsninger. En regional plan er et verktøy for å samordne og forplikte til felles innsats mellom kommuner, regional stat, organisasjoner og på tvers av sektorgrenser.

Vestfold og Telemark fylkeskommune har to regionale planer for folkehelse: Regional plan for folkehelse i Telemark 2018-2030 og Regional plan for folkehelse i Vestfold 2019-2030.

Planene består av et plandokument som beskriver utfordringsbildet, langsiktige mål og strategier og et handlingsprogram med tiltak. Tiltakene skal mobilisere til regional innsats for flere samarbeidspartnere. Handlingsprogrammene har begge en variget ut 2021. Det pågår en samordning fram mot dette utløpstidspunkt.

Regional plan for folkehelse og handlingsprogram i Vestfold

Regional plan for folkehelse i Vestfold 2019-2030

Handlingsprogram for 2019-2021 Vestfold

Regional plan for folkehelse og handlingsprogram i Telemark

Regional plan for folkehelse i Telemark 2018–2030

Handlingsprogram 2018-2021 Telemark

Publisert: 14.06.2019 Oppdatert: 17.12.2019