Fagskoletilbud

Høyere yrkesfaglig utdanning eller fagskoleutdanning er et fullverdig alternativ til høyskole- og universitetsutdanning, og har en faglig bredde tilsvarende høyskoleutdanning.
Kvinnelig bygningsarbeid med hjelm på byggeplass.
Foto: Valeriy G / GettyImages

Kompetansen man får ved fagskolen har direkte nytteverdi i arbeidslivet, og studiet er ofte tilrettelagt slik at man kan ta utdanningen ved siden av jobben.

Det finnes både offentlige og private fagskoler. Betegnelsen fagskole og fagskoleutdanning kan kun benyttes om godkjente tilbud. Utdanning man tar ved fagskolen måles i studiepoeng og man får karakter etter bokstavsystemet.

For å komme inn på fagskole må man ha fullført videregående opplæring med yrkesfaglig kompetanse eller generell studiekompetanse, eller man kan få opptak basert på realkompetanse.

Fagskoletilbud

Fagskolene har tilbud om undervisning på skolen, nettstudier og en kombinasjon av dette. I vårt fylke finnes det flere offentlige og private fagskoler.

Det gis studietilbud innen flere fagområder:

Studietilbud

Oversikt over studietilbudet

Søke studieplass

Studenter kan søke studieplass via Samordna opptak, eller direkte ved den enkelte skole.

Godkjente fagskoleutdanninger i Vestfold og Telemark

Følgende studiesteder tilbyr godkjente fagskoleutdanninger i Vestfold og Telemark:

Det finnes også informasjon om fagskoletilbudet på utdanning.no

Kontakt

Har du spørsmål om den enkelte utdanning og hva som kan passe for deg, ta kontakt med den aktuelle skolen direkte eller med Karrieresenter Vestfold og Telemark.

 

Publisert: 18.06.2019 Oppdatert: 11.02.2022 kl.16.16