Fremtidens videregående opplæring for voksne (VOV)

Modulstrukturert  fag- og yrkesopplæring (MFY) igangsettes fra og med høsten 2024

«Innen fem år ønsker regjeringen å ha innført tiltak, som sørger for at voksne med svake ferdigheter får kartlagt egen kompetanse, får veiledning om hvilken opplæring de trenger, og får tilbud om nødvendig, fleksibel og tilpasset opplæring som kan føre dem nærmere arbeid.» Fra: Meld. Stort. 16 (2015/16), «Fra utenforskap til ny sjanse» 
 
Her kan du lese om: 
Fullføringsreformen: https://hkdir.no/fullfoeringsreformen 
Forsøkslæreplaner i voksenopplæringen 2017–2024 (udir.no)

Modulstrukturert fag- og yrkesopplæring (MFY)

Fra og med høst 2024 vil det igangsettes MFY. Opplæringen skal ta utgangspunkt i hvilke behov de voksne i målgruppen har for å komme videre i arbeidslivet eller i videre utdanning. Hvilke fag som skal tilbys i Vestfold og Telemark er ikke avklart enda, men det er disse 13 utvalgte modulstrukturerte læreplanene som er under utvikling og skal benyttes fra høsten 2024:

 • Gjenvinningsfaget 
 • Produksjonsteknikkfaget 
 • Renholdsoperatørfaget 
 • Salgsfaget 
 • Fiske og fangst 
 • Kokkfaget 
 • Logistikkfaget                                               
 • Malerfaget 
 • Rørleggerfaget 
 • Trevare- og bygginnredningsfaget 
 • Helsefagarbeiderfaget  
 • Betongfaget
 • Institusjonskokkfaget 

 

Foreslåtte rammer for MFY: 

Kombinasjon av arbeid og skole 
Mye av opplæringen i bedrift
Opplæring delt i flere moduler 
Egne opplæringsmål pr. modul
Ingen teoretisk eksamen 
Sluttvurdering pr. modul (bestått – ikke bestått) 

Modulstrukturelle læreplaner

imagekdmqa.png

Realkompetansevurdering  ⇒  restsopplæring

Slik kan modulene se ut etter at en realkompetansevurdering er foretatt. 
(Vestfold og Telemark fylkeskommune - Realkompetansevurdering (vtfk.no))

image7i4w.png

Offentlig høring september – november 2023 
Den offentlige høringen av læreplaner som forskrifter til opplæringsloven vil bli gjennomført fra september til november 2023.  
Her finner du link til: Høring av læreplaner i modulstrukturert opplæring for voksne (udir.no)

Kontaktinformasjon:

Det er tre veiledningssentre som du kan henvende deg til når det gjelder informasjon og veiledning om videregående opplæring og realkompetansevurdering for voksne.  

Senterne er Kompetansebyggeren i Tønsberg, Skogmo videregående skole i Skien, og Notodden videregående skole på Notodden. 

Skogmo videregående skole:

Jan Auensen på e-post: jan.auensen@vtfk.no , telefon: 40874768

Kjerstin Jonassen på e-post: kjerstin.s.jonassen@vtfk.no,telefon:98620865

Berit Iversøn på e-post: berit.iverson@vtfk.no, telefon: 99619780

Kompetansebyggeren:

e-post: kb@vtfk.no, telefon: 33309300

Notodden videregående skole:

e-post:notodden.ressurs@vtfk.no , telefon: 35918600

Publisert: 05.12.2022 Oppdatert: 07.11.2023 kl.10.36