Ulike veier frem til fag-/svennebrev

Det er flere veier frem mot fagbrev for voksne. Dersom du har tidligere utdanning eller arbeidserfaring kan det gi kortere krav om læretid og arbeidserfaring. Enkelte utdanninger har også lengre eller kortere krav om læretid, eller egne tilleggskrav. 

Hvis du får rett til videregående opplæring, får du hjelp av veileder til å finne rett vei for deg. Dersom du ikke har rett til opplæring kan du likevel benytte deg av disse ordningene som privatist. 

Lærling 

imageagh4a.png  imageyqgzl.png imageql3ju.png   imagenpk47.png  imagedr16.png  image8511k.png  imagebjcan.png

 

 Les mer om å være lærling her 

Praksiskandidat 

Kan du dokumentere lang og variert arbeidserfaring i et yrke, kan du ha mulighet til å ta fagbrev som praksiskandidat. Tidligere fullført skolegang trekkes fra praksistiden 

 

image06z5.png  image5vyjl.png  imagebsmy4.png   imagerc1d.png    imagevo4ku.png

 Les mer om praksiskandidatordningen her og på Vilbli.no

Fagbrev på jobb 

Har du minst 80% stilling, kan du ha mulighet for fagbrev gjennom ordningen "fagbrev på jobb". 

imagect2nq.png   imageenueg.png    image6n94.png  image84edo.png     imageuup2.png 

 Les mer om fagbrev som voksen her

 Kontakt oss

Det er tre senter som du kan henvende deg til når det gjelder informasjon og veiledning om videregående opplæring og realkompetansevurdering for voksne.

Senterne er Kompetansebyggeren i Tønsberg, Skogmo videregående skole i Skien, og Notodden videregående skole på Notodden.

Kontaktinformasjon:

Skogmo videregående skole:

Jan Auensen på e-post: jan.auensen@vtfk.no , telefon: 408 74768

Kjerstin Jonassen på e-post: kjerstin.s.jonassen@vtfk.no,telefon: 35 919270

Berit Iversøn på e-post: berit.iverson@vtfk.no, telefon: 99 619780

Kompetansebyggeren: e-post: kb@vtfk.no, telefon: 33 309300

Notodden videregående skole:
e-post:notodden.ressurs@vtfk.no ,og telefon: 35 918600

Kontaktinformasjon til fylkesadministrasjonen:

voksenoppleringen@vtfk.no ,telefon: 91 129060

Publisert: 12.06.2019 Oppdatert: 17.01.2023 kl.15.27