Kontakt oss

Ta kontakt om du har spørsmål eller ønsker mer informasjon

Kontaktinformasjon:

Det er tre veiledningssentre som du kan henvende deg til når det gjelder informasjon og veiledning om videregående opplæring og realkompetansevurdering for voksne.  

Senterne er Skogmo videregående skole i Skien, Kompetansebyggeren i Tønsberg og Notodden videregående skole på Notodden. 

Skogmo videregående skole:

Jan Auensen på e-post: jan.auensen@vtfk.no , telefon: 40874768

Kjerstin Jonassen på e-post: kjerstin.s.jonassen@vtfk.no, telefon: 98620865

Berit Iversøn på e-post: berit.iverson@vtfk.no, telefon: 99619780

Kompetansebyggeren:  e-post: kb@vtfk.no, Telefon: 33309300

Notodden videregående skole: e-post: notodden.ressurs@vtfk.no, telefon: 35918600

Marta Danuta Klemek, marta.danuta.klemek@vtfk.no telefon: 35002727

Lars Halvor Simones, lars.halvor.simones@vtfk.no telefon: 93454301

Tone Margit Steinhaug, tone.steinhaug@vtfk.no telefon: 35002732

Torodd Moen, torodd.moen@vtfk.no telefon: 35002728

Ved andre henvendelser om videregående opplæring for voksne 

Kontakt fylkesadministrasjonen:  voksenoppleringen@vtfk.no 
telefon: 91129060 mellom kl.09.00 og 14.00. 

Publisert:

01.09.2022

Oppdatert:

07.11.2023 kl.10.48