Opplæring i kriminalomsorgen

Opplæring i kriminalomsorgen

Ifølge internasjonale konvensjoner skal ingen nektes rett til utdanning. Retten til opplæring og utdanning er den samme for innsatte i fengsel som for alle andre i Norge.

Ansvaret for opplæringen

Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvaret for forvaltning av tilskuddsordningen og målet med tilskuddsordningen er at innsatte som ikke har fullført grunnskolen eller videregående skole, og som har rett til og ønsker slik opplæring, skal få det. I tillegg skal løslatte kunne fullføre opplæring som er påbegynt under soning.

Fylkesmannen i Vestland har delegert det koordinerende ansvaret for opplæring innen kriminalomsorgen, og mer informasjon kan du lese på deres nettside Oppikrim.

Fylkeskommunene er faglig og administrativt ansvarlige for utdanningen i fengslene. Lokale videregående skoler har det praktiske ansvaret for opplæringen.

Plan for opplæring innenfor kriminalomsorgen i Vestfold og Telemark.

Tilbud i Vestfold og Telemark fylkeskommune

I Vestfold og Telemark er det tre videregående skoler som har ansvar for opplæring innen kriminalomsorgen:

Horten videregående skole har ansvar for opplæring i Bastøy fengsel og Nordre Vestfold fengsel, Horten avdeling.

Færder videregående skole har ansvar for opplæring i Sem fengsel og Søndre Vestfold fengsel, avdeling Berg og Larvik. I tillegg har Færder vgs ansvar for opplæring i oppfølgingsklassen «Utsikten».

Skogmo videregående skole har ansvar for opplæringen i Telemark fengsel, avdeling Skien og Kragerø. I tillegg har skolen ansvar for opplæring i oppfølgingsklassen «Slusa» (tidligere kalt Sluseprosjektet).

Publisert: 15.11.2019 Oppdatert: 04.01.2022 kl.14.02