Opplæring i kriminalomsorgen

Opplæring i kriminalomsorgen

Ifølge internasjonale konvensjoner skal ingen nektes rett til utdanning. Retten til opplæring og utdanning er den samme for innsatte i fengsel som for alle andre i Norge.

Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvaret for forvaltning av tilskuddsordningen og målet med tilskuddsordningen er at innsatte som ikke har fullført grunnskolen eller videregående skole, og som har rett til og ønsker slik opplæring, skal få det. I tillegg skal løslatte kunne fullføre opplæring som er påbegynt under soning.


Fylkesmannen i Vestland er delegert det koordinerende ansvaret for opplæring innen kriminalomsorgen, for mer informasjon kan du lese på deres nettside Oppikrim.
Fylkeskommunene er faglig og administrativt ansvarlige for utdanningen i fengslene. Lokale videregående skoler har det praktiske ansvaret for opplæringen. I Vestfold og Telemark fylkeskommune er det fire videregående skoler som har ansvaret for opplæring innenfor kriminalomsorgen

Tilbud i Vestfold og Telemark fylkeskommune

I Vestfold og Telemark er det fengselsundervisning ved Bastøy fengsel, Horten fengsel og Telemark fengsel (avdeling Skien og Kragerø), i tillegg til Sluseprosjektet (oppfølgingsklassen).

Dette er de videregående skole som har ansvar for opplæringen i fylke:

Horten videregående skole

Færder videregående skole

Hjalmar videregående skole

Vest-Telemark vidaregåande skule

 

 

Publisert: 15.11.2019 Oppdatert: 04.02.2020