Opplæringstilbud for voksne

Er du voksen? Du har alltid en mulighet til å ta videregående opplæring eller øke kompetansen. Vi har også karriereveiledere som kan hjelpe deg med valgene. Under får du oversikt over opplæringstilbud for voksne.
Illustrasjonsfoto fra -Robbie- / Getty Images Plus

Gullbilletten

Dette er en unik mulighet for deg som er permittert eller arbeidsledig, og som ønsker å fullføre videregående opplæring. Uavhengig av din alder, kan du sikre deg fagbrev eller studiekompetanse.

Tilbudet er helt gratis, og her er det ingen søknadsfrist. Les mer om gullbilletten.

Meld din interesse ved å fylle ut dette søknadsskjemaet. Har du spørsmål, kan du kontakte rådgiver Marit Bjerknes Rød på marit.bjerknes.rod@vtfk.no / 992 25 463.

Praksiskandidat

Dette er ordningen for deg som har minimum fem års yrkespraksis i faget. Tidligere skolegang kan gi fradrag på praksiskravet. Dette er en dokumentasjonsordning, som betyr at du må dokumentere din praksis. Du må også bestå en tverrfaglig Vg3-eksamen i faget.

Praksiskandidater melder seg selv opp til prøven, en ordinær fag- og svenneprøve, etter at den tverrfaglig Vg3-eksamenen er bestått. Les mer om å ta fagbrev som voksen.

Frist for å melde seg opp til tverrfaglig Vg3-eksamen er perioden 1. til 31. januar eller 1. til 15. september. Les mer om privatisteksamen.

Har du spørsmål? Ring sentralbordet på telefon 35 91 70 00, for å bli satt over til en fagrådgiver for ditt fag, eller sjekk denne nettsiden med navn og telefonnumre.

Fagbrev på jobb 

Fagbrev på jobb er en ordning for deg som er i lønnet arbeid. Du får opplæring på arbeidsplassen og tar fagbrev på grunnlag av dette. 

Tilbudet varierer fra arbeidsplass til arbeidsplass. Du må derfor sjekke med din arbeidsgiver om dette tilbudet er en mulighet for deg. Les mer om fagbrev på jobb.

Du kan få din kompetanse vurdert i forhold til læreplanen.

Ta kontakt med fylkeskommunen på fagopplaring@vtfk.no om du har spørsmål.

Ta videregående som voksen

Voksenopplæring er et tilbud om gratis videregående opplæring tilpasset voksne. Dette er et tilbud for deg som har voksenrett. Det betyr at du er over 25 år og har fullført grunnskole eller tilsvarende, men du har ikke fullført videregående opplæring. 

Søknadsfristen er 1. mars, men søker du etter fristen kan du likevel få plass. Les mer videregående for voksne.

Ta kontakt med fylkeskommunen på voksenoppleringen@vtfk.no om du har spørsmål.

Søk om læreplass 

Det er ingen øvre aldersgrense for å søke opplæring i bedrift. Etter fullført yrkesfaglig utdanningsprogram, kan du søke om læreplass. Som lærling får du praktisk opplæring med sikte på fag- eller svenneprøve i faget. Læretiden kan variere, men normalt er det to år. 

Fristen for å søke læreplass er 1. mars. Les mer om hvordan du gjør det.

Ta kontakt med fylkeskommunen på fagopplaring@vtfk.no om du har spørsmål.

Eksamen for privatister

Du kan melde deg opp som privatist og ta eksamen i de fagene du ønsker. En privatist melder seg opp til eksamen, uten å ha vært elev i faget. 

Frister for å melde deg opp til eksamen er 1. februar eller 15. september. Les mer om privatisteksamen.

Ta kontak med eksamenskontoret på eksamenskontoret@vtfk.no eller telefon 35 91 70 10 (mandag til fredag kl. 09-14)

Fleksibel fagopplæring 

Tilbudet retter seg mot arbeidsledige og gir en mer fleksibel vei til fagbrev enn vanlig. Opplegget kombinerer praktisk og teoretisk opplæring. Det skal være mulig å oppnå et fagbrev på tre år eller kortere, avhengig av din tidligere arbeidserfaring og utdanning. 

Tilbudet gis i fag med gode jobbmuligheter, som tak- og membrantekkerfaget og kjemiprosess og laboratoriefaget. Ta kontakt med din NAV-veileder for mer informasjon. 

Les mer om fleksibel fagopplæring

Godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring

Har du yrkeskvalifikasjoner fra utlandet, kan du få en godkjenning som sier at kvalifikasjonen er sidestilt med et norsk fag- eller svennebrev. Det er NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen – som gjennomfører godkjenningen.

Les mer om godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring.

Har du spørsmål, ta kontakt med NOKUT på telefon +47 920 80 253

Fagskoleutdanning

Kompetansen du får ved fagskoler - høyere yrkesfaglig utdanning - har direkte nytteverdi i arbeidslivet. Studiet er ofte tilrettelagt slik at du kan ta utdanningen ved siden av jobben.

Les mer om fagskoler i Vestfold og Telemark.

Har du spørsmål, kan du ta kontakt direkte med den aktuelle fagskolen. Eventuelt kan du kontakte rådgiver Ola Småkasin i fylkeskommunen på ola.smaakasin@vtfk.no / 909 50 022.

Publisert: 03.06.2021 Oppdatert: 11.01.2022 kl.13.49

Flere veier til fagbrev

Din alder og arbeidserfaring påvirker hvilke veier til fagbrev som er aktuelle for deg.

Trenger du karriereveiledning?

Ønsker du noen å snakke med om din jobbsituasjon?

Ta videregående som voksen

Er du over 25 år, uten å ha tatt videregående opplæring? Du kan ha rett på gratis skolegang.