Realkompetanse

Dersom du har rett til videregående opplæring for voksne har du også rett til å få vurdert din realkompetanse gratis, enten du søker opplæring eller ikke.

Gjennom en realkompetansevurdering får du vurdert din kompetanse i forhold til læreplaner i videregående skole.

Hva kan vurderes?

Du kan få godkjent hele fag eller deler av fag. Et kompetansebevis angir hvilke mål i læreplanen som er godkjent for hvert fag. Det gis ikke tall-karakterer.
Søker du opplæring, vil realkompetansevurderingen avdekke hva du mangler for å oppnå ønsket sluttkompetanse. Godkjent realkompetanse er likeverdig med bestått opplæring og fag du får godkjent kan du ikke få opplæring i. Om du ikke søker opplæring, kan dokumentasjon av realkompetanse være nyttig i forbindelse med jobbsøking, endring av arbeidsoppgaver på jobb eller for å komme inn på studier på høgskole eller universitet.

Hvordan får jeg vurdert min realkompetanse?

I Vestfold og Telemark fylkeskommune starter realkompetansevurderingen med gjennomgang av all skriftlig dokumentasjon fra arbeidserfaring, kurs, tillitsverv opplæring osv. I tillegg gjennomføres samtale med en fagkonsulent som kjenner fagområdet. I noen tilfeller gjennomføres også yrkesprøving, der du viser hva du kan i faget i praksis.

All realkompetansevurdering foregår på norsk.

Hva koster det?

Realkompetansevurdering er gratis for voksne med rett til videregående opplæring. For andre er det en egenandel som varierer etter omfang.
Uavhengig av rett til realkompetansevurdering, eventuelle reiser og opphold i forbindelse med realkompetansevurderingen må dekkes av den enkelte.

Klageadgang

Vurdering av realkompetanse som dokumenteres med kompetansebevis er å anse som et enkeltvedtak og kan påklages. Her kan du lese mer om klage på realkompetansevurdering

Publisert: 12.06.2019 Oppdatert: 12.12.2019 kl.12.41