Voksenopplæring

Vestfold og Telemark fylkeskommune har ansvar for videregående opplæring til voksne.

Har du rett til voksenopplæring?

  • Du må ikke ha fullført videregående opplæring tidligere.
  • Du må fylle 25 år eller mer det året du søker.
  • Du må ha fullført norsk grunnskole; eller kunne dokumentere minimum ni år grunnskoleopplæring fra utlandet med faget engelsk; eller være realkompetansevurdert likeverdig norsk grunnskole.
  • Du må være folkeregistrert og ha bostedsadresse i Vestfold og Telemark fylkeskommune.
  • Du må ha gyldig oppholdstillatelse i Norge.

Hvordan søker du?

Veiledende søknadsfrist er 1. mars hvert år. Søker du etter 1. mars vil din søknad bli behandlet, men prioritert etter søknader mottatt innen frist. Du søker videregående opplæring for voksne via www.vigo.no. Når du søker må du ha MinID eller BankID tilgjenglig for innlogging.

For deg med annet morsmål enn norsk

For å klare videregående opplæring bør du være god i norsk, både skriftlig og muntlig. Vi anbefaler derfor at du er på B1-nivå. Her kan du lese mer om de forskjellige nivåene. Kommunen du bor i tilbyr norskopplæring og du bør undersøke om du har rett til mer norskopplæring dersom du er usikker på norskkunnskapene dine.

Voksne deltakere i videregående opplæring etter opplæringsloven § 4A-3 kan følge læreplanen hvis de har et annet morsmål enn norsk og samisk og har enkeltvedtak som inneholder særskilt språkopplæring.

Hvordan søker du?

Du søker om norsk for språklige minoriteter ved å logge deg inn på søknadsskjema med din elektroniske ID.

Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det.

 

Har du spørsmål du ikke finner svar på, kan det sendes mail til voksenoppleringen@vtfk.no 

Ofte stilte spørsmål

Jeg mangler dokumentasjon på utdanning fra mitt hjemland - kan jeg likevel få opplæringstilbud?

Du må kunne dokumentere minimum 9 års skolegang. I tillegg må du ha hatt opplæring i faget engelsk. Dersom du ikke har papirer på utdanning fra hjemlandet ditt, kan du kontakte voksenopplæringen i kommunen hvor du bor for å bli realkompetansevurdert. Du kan også kontakte kommunen din dersom du har behov for mer grunnskoleopplæring.

Hva koster videregående oppæring for voksne?

Opplæringen for voksne skal være gratis, så lenge tilbudet er i regi av fylkeskommunen.

Voksne får ikke dekket reiseutgifter i forbindelse med opplæringen.

Kan jeg få voksenopplæring for å forbedre karakterene mine fra videregående skole?

Nei, dessverre, men du kan lese selv og ta eksamen som privatist, eller melde deg på kurs hos private opplæringleverandører.

Eksamenskontoret kan bistå i spørsmål om privatisteksamen og oppmelding. Oppmelding til privatisteksamen foregår på privatistweb sine nettsider.  

Kan jeg få rett til videregående opplæring for voksne siden jeg ikke har bestått alle fag fra da jeg gikk på videregående?

Dersom du har fullført 3 år videregående opplæring mot yrkeskompetabse/fag-/svennebrev eller studiekompetanse, har du ikke rett til mer videregående opplæring selv om du ikke har bestått i alle fagene.

Du kan lese selv og ta eksamen som privatist i de fagene du ikke har bestått, eller melde deg på kurs hos en privat opplæringleverandør. Eksamenskontoret kan bistå i spørsmål om privatisteksamen og oppmelding. Oppmelding til privatisteksamen foregår på privatistweb sine nettsider.


Jeg er 19 år og sluttet i videregående skole før fullføring. Kan jeg få tilbud om generell studiekompetanse via voksenopplæringen?

Rett til videregående opplæring for voksne er fra og med det året du fyller 25 år, har fullført grunnskole, men ikke fullført videregående opplæring.

Rett til videregående opplæring for ungdom gjelder fram til det året du fyller 24 år. Dersom det er spesielle grunner til at du avsluttet skolegangen din, og du kan dokumentere dette, kan du søke om å ta ut ungdomsretten i voksenopplæringen.

Tilbudet til generell studiekompetanse i videregående opplæring for voksne er 6 fag og er lagt opp etter 23/5 regelen til Samordna opptak. Fagene er norsk, engelsk, matematikk, naturfag, historie og samfunnsfag. Ler mer om 23/5 regelen på Samordna opptak sin nettside her.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert: 18.06.2019 Oppdatert: 26.03.2021 kl.12.45