Opplæring i bedrift

Foto: Paal-André Schwital

Kontakt fag og yrkesopplæring

Sentralbord
35 91 70 00 

Ansatte i seksjonen

E-post:
fagopplaring@vtfk.no 

Åpningstider telefon:
Mandag til fredag kl. 08.00-15.00