Våre skjemaer

Her finner du alle skjemaene for opplæring i bedrift samlet på en plass. Ønsker du informasjon ut over selve skjemaet finner du det under egne faner

For elever, lærlinger og praksiskandidater

Unntak og tilrettelegging 

Unntak fellesfag yrkesfag

Tilrettelegging fag/ svenne-/ kompetanseprøve

Klage på fag-/ svenne eller kompetanseprøve

Klage på fag-/ svenne eller kompetanseprøve

Infomasjonsside 

Bevis og duplikater

Søknad om Lærlingbevis

Bestilling av duplikat   Vitnemål, kompetansebevis og fag-/svennebrev

Informasjonside

Praksiskandidat eller fagbrev som voksen?

Oppmelding til fag-/ svenneprøve som praksiskandidat

Praksiskalkulator

Fagbrev på jobb (PDF) søknad om kontrakt

Informasjonside

For lærebedrifter og opplæringskontor

Bli lærebedrift eller opplæringskontor

Søknad - frittstående godkjent lærebedrift

Søknad - godkjent lærebedrift gjennom opplæringskontor

Søknad - godkjent opplæringskontor

Søknadsskjema  PDF Frittstående lærebedrift

Søknadsskjema PDF Medlem i et opplæringskontor

Søknadsskjema PDF Opplæringskontor

Informasjonside

 
Avklaringskjema 

Vurderer lærlingen eller bedriften endringer i den videregående opplæringen må lærebedriften kalle inn til ett avklaringsmøte.

Faste deltagere er lærebedrift, lærling eller lærekandidat, fagrådgiver og oppfølgintjenesten

Digitalt avklaringsskjema en signatur 

Digitalt avklaringsskjema tre signaturer

Rutine for lærebedrifter og opplæringskontor

Analogt avklaringsskjema for lærebedrifter

Digitalt avkaringsskjema for skole

 

Tilretteleggingsmidler og stimuleringsmidler

Søknad - Tilretteleggingsmidler og stimuleringsmidler

Informasjonside

 
Hva skjer om en av partene ikke har mottatt skjema for ditital signering?

Den parten som ikke har signert, vil alltid finne sitt usignerte skjema under Mine skjemaer 

Er du usikker på hva du skal gjøre? Følg denne oppskriften for hvordan du går frem for å ferdigstille signeringen.

 
Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste
(PP-tjenesten)

Henvisning til PPT

Veiledning i frittstående lærebedrifter

Veiledningsskjema for faglige ledere i frittstående lærebedrifter

Veiledningsskjema for lærlinger i frittstående lærebedrifter

Referatskjema for veiledning i frittstående lærebedrifter

For de videregående skolene

Skjemaer for videregående skole

Oppmeldingsskjema prøve alternativ Vg3

Digitalt avkaringsskjema for skole

 
 

Dine skjemaer finner du på Min side 

 

Ønsker du å sende oss noe?

PDF-skjemaer sendes i postgang til:

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Postboks 2844

3702 SKIEN

 

Eller sendt trygt via e-dialog
 
Med eDialog kan du enkelt sende oss brev og dokumenter på en trygg måte, også om de inneholder personsensitive opplysninger og/eller er unntatt offentlighet.
 

Publisert: 12.06.2019 Oppdatert: 07.09.2023 kl.09.41

Kontakt fag og yrkesopplæring

Sentralbord
35 91 70 00 

Ansatte i seksjonen

E-post:
fagopplaring@vtfk.no 

Åpningstider telefon:
Mandag til fredag kl. 08.00-15.00