Fag-/svenne- og kompetanseprøve

Med et fagbrev eller svennebrev i hånden kan du dokumentere at du har kompetansen som er beskrevet i læreplanen for faget ditt.

For å få et fag-/svennebrev eller kompetansebevis må du bestå en praktisk prøve. Mer om du ulike opplæringsordningene

Før prøven

Hvem kan melde seg opp til prøve?
  • Lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater som har fullført læretid i bedrift
  • Elever som har gjennomført Vg3 - fagopplæring i skole
  • Voksne som har lang og relevant arbeidserfaring og som har bestått riktig Vg3 eksamen
Når kan jeg gå opp til prøven?

Lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater skal gjennomføre prøven innenfor læretidens 3 siste måneder. Du må fullføre læretiden for å få dokumentasjon.

Praksiskandidater som har fått godkjent søknad går opp så snart prøvenemnden har mottatt oppmelding fra fylkeskommunen.

Er det mange oppmeldinger, vil lærlinger og lærekandidater prioriteres foran praksiskandidater.

Hvem melder meg opp til prøven?

Hvis du er i opplæring er det din lærebedrift som har ansvar for å melde deg opp til prøven.

Prøven skal gjennomføres i løpet av de siste 3 mnd. før kontrakten utløper (forskrift til OPPL § 3-46). For at prøvenemndene skal kunne planlegge prøver etter utløpsdato, bør oppmelding som hovedregel sendes i Vigo 6 mnd. før læretida utløper. Dersom prøven bør avholdes nærmest mulig opp til utløpsdato, kan det skrives i kommentarfeltet. Prøvedato er ikke fastsatt før den er avtalt i samarbeid med prøvenemnda. 

Hvis du er elev er det skolen som har ansvaret for å melde deg opp til prøven.

Hvis du er praksiskandidat må du selv søke om å melde deg opp til fag eller svenneprøven. Det gjør du ved å fylle ut digitalt søknadsskjema på nettsiden til fylkeskommunen se Vtfk.no

Under prøven

Hvor skal jeg gjennomføre prøven?

Prøven gjennomføres vanligvis i den bedriften du har hatt læretiden din i. Har du vært på flere steder skal du gjennomføre prøven på det stedet du har vært lengst. Er det ikke mulig å gjennomføre prøven i din bedrift vil du få tilbud om å gjennomføre prøven på en prøvestasjon. En prøvestasjon er et egnet sted som er utstyrt med det du trenger til å gjennomføre prøven.

Elever som har gjennomført hele opplæringen i skole vil alltid måtte gjennomføre prøven på en prøvestasjon eller i skolens verksted.

Praksiskandidater har selv ansvar for å finne et sted de kan gjennomføre sin fag- eller svenneprøve.

Hvor lenge varer prøven?

Lengden på prøven varierer fra fag til fag. Hvor lang tid din prøve vil ta er beskrevet i læreplanen for faget ditt.

Hva går prøven ut på?

Kort fortalt skal fag- eller svenneprøven teste om du har den kompetansen i faget som er beskrevet i læreplanen.

Prøvenemnden har ansvar for å lage prøven og for å vurdere din innsats og kompetanse. Prøvenemnden består vanligvis av to personer som har kompetanse i faget.

Finn læreplan

Hvordan går prøvenenmden frem når de skal lage og vurdere prøven min?

Når prøvenemnden lager prøven, tar de utgangspunkt i kompetansemålene i læreplanen for faget. Hvis du er lærling i en bedrift, kan de i tillegg bruke den interne opplæringsplanen du har hatt i bedriften. Den faglige lederen eller instruktørene dine kan også foreslå oppgaver.

Hvis du er lærekandidat skal prøven bygges på din interne lærekandidatplan.

Arbeidsoppgavene prøvenemnden gir deg skal gjenspeile kravene til kompetanse slik de er beskrevet i læreplanen.

Hvilke hjelpemidler er tillatt?

Du kan bruke de samme hjelpemidler som du har brukt i løpet av læretiden.

Etter prøven

Kan jeg klage på resultatet hvis jeg ikke er fornøyd?

Ja, du kan klage. Klagefristen er tre uker etter at du fikk melding om resultatet (karakteren) av prøven.  

Du kan klage på formelle feil eller hvis du mener at prøvenemnden har gjort andre ikke-faglige feil. Du kan også klage dersom du er uenig i den faglige vurderingen som prøvenemnden har gjort av arbeidet ditt.

Hvordan går jeg frem hvis jeg vil klage på resultatet?

Ønsker du flere opplysninger, en veiledning om klageadgang og/eller hjelp til å utforme klagen må du fylle ut vårt digitale skjema Klage på fag- svenne eller kompetanseprøve

I klagen må du forklare hva du klager på og hvorfor du ønsker å klage på dette. 

En klagenemnd vil behandle klagen din. Vanligvis tar behandlingstiden en måned. Klagenemndas vedtak er endelig, og du ikke kan klage på det.

Du kan lese mer om klage i Forskrift til opplæringsloven kap. 5 Klage på vurdering 

Lommefagbrev

Lommefagbrev

Har du mistet fag-/svenne-/ eller kompetansebrev?

Erstatte fag-/ svennebrev

Det vil koste kr. 500,- å få erstattet det gamle.

Du betaler inn beløpet til konto nr. 1506.22.37578 og merker innbetalingen med "Seksjon for fag- og yrkesopplæring", nytt fag-/ svennebrev eller kompetansebevis og ditt navn. Kopi av innbetalt beløp sendes inn sammen med utfylt søknadsskjema.

Du kan bestille nytt ved å fylle ut dette skjemaet og sende pr post til Seksjon for Fag- og Yrkesopplæring, Postboks 2844, 3702 SKIEN eller pr epost til fagopplaring@vtfk.no

Trenger du nytt vitnemål eller kompetansebevis?

Erstatte vitnemål eller kompetansebevis

Nytt vitnemål eller kompetansebevis er gratis. Du kan henvende deg til fagopplaring@vtfk.no og be om å få tilsendt et nytt.

Fagbrevutdeling

Utdeling av fag-/ svenne- og kompetansebrev

Alle fag-, svenne- og kompetansebrev til kandidater som ikke var med på utdelingene i november i 2022 er sendt ut i posten nå. Kandidatene vil da motta en hentemelding fra sin lokale post i butikk/postkontor og må hente ut sitt fag-, svenne- eller kompetansebrev der.

Informasjon utdeling av fag-, svenne- og kompetansebrev for de som bestod fag-, svenne- og kompetanseprøve i perioden 01.10.2022 til 30.09.2023 kommer. 

Publisert: 12.06.2019 Oppdatert: 03.01.2023 kl.14.20