Tilskudd og prosjektmidler

Her finner du  oversikt over ordinære tilskuddssatser og øvrige søkbare midler i fag- og yrkesopplæring

Ordinære tilskuddssatser

Basistilskudd I og Basistilskudd II

Fylkeskommunen har finansieringsansvar for alle lærekontrakter som inngås.

Bedrifter som tegner lærekontrakt eller opplæringskontrakt med undgom om har ungdomsrett får basistilskudd I.

Bedrifter som tegner lærekontrakt med ungdom eller voksne som har fullført videregående opplæring tidligere får basistilskudd II

Basis I      6.975,- pr mnd i 24 mndr (2+2)

Basis II     5.452,- pr mnd eller 65.421,- pr år

Her er lenken til de ulike tilskuddssatsene som ligger ute på Udir

Støttetiltak og tilretteleggingsmidler

Tilretteleggingsmidler er tilskuddsmidler til kandidater med særskilte behov. 

Årlig søknadsperiode er 15 august til 15 november. Se prosedyren for mer og utfyllende informasjon.

Lenke til prosedyre og digitalt søknadsskjema

NB! Det må gjennomføres et møte før søknad kan sendes. Se prosedyre

Prosjektmidler

Tilskudd covid-19  

Vi gjør oppmerksom på at midlene er brukt opp.

 

Søkbare kompetansemidler

Søknad på Desentraliserte tilskuddsmidler for yrkesfag og YFL2 finner du mer informasjon om her

 

Publisert: 18.06.2019 Oppdatert: 17.12.2021 kl.11.21