Godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring

Godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring

Siden etableringen i 2016 har NOKUT forvaltet godkjenningsordningen for utenlandsk fag- og yrkesopplæring. Søkere med yrkeskvalifikasjoner fra utlandet, som oppfyller nærmere bestemte vilkår, får et godkjenningsvedtak fra NOKUT som sier at kvalifikasjonen deres er sidestilt med et norsk fag- eller svennebrev. Formålet med ordningen er å vurdere hvordan utenlandsk kompetanse står seg opp mot norsk fagopplæring. Gevinsten for samfunnet er riktig utnyttelse av kompetanse i arbeidsstyrken. 


I dag vurderer NOKUT kvalifikasjoner fra Polen, Litauen, Tyskland, Latvia og Estland.  VTFK vurderer totalt 19 ulike kvalifikasjoner. Det er et mål om å utvide ordningen med både land og kvalifikasjoner.

NOKUT vurdering

NOKUT foretar en nivå- og systemvurdering av søkerens opplæring og utdanning. De søknadene som tilfredsstiller vilkårene i denne vurderingen, sendes til sakkyndige som skal vurdere det faglige innholdet i opplæringen.

Det faglige innholdet

De sakkyndige gjør en faglig vurdering av søknader i henhold til NOKUTs vilkår for godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring. Opplæringen er sidestilt når den har samme nivå og omfang som norsk videregående opplæring, og at den inneholder mange av de vesentligste elementene i det aktuelle faget.
Det er de yrkesrettede elementene av opplæringen som er det avgjørende for godkjenning om sidestilling.
På denne ressurssiden kan dere få mer informasjon om ordningen. Her vil dere også kunne finne informasjonsmateriell til potensielle søkere på både norsk, engelsk, litauisk og polsk. 
Vi i NOKUT håper at dere tar kontakt med oss om dere har spørsmål eller ønsker å bli bedre kjent med oss: utland@nokut.no 

Fore more information contact:

Department of Foreign Education
Norwegian Agency for Quality Assurance in Education (NOKUT), Norwegian ENIC-NARIC
Address: P.O. Box 578, NO-1327 Lysaker, Norway
 
Phone: +47 920 80 253
www.nokut.no

Publisert:

04.05.2020

Oppdatert:

02.02.2023 kl.11.55