Alternativer til hovedmodellen 2+2

Hovedmodellen for yrkesfag er to år i skole etterfulgt av to år i bedrift (2+2-modellen). Det er flere måter å komme i mål med et fag-/ svennebrev eller kompetansebrev.
Full opplæring i bedrift

Du kan ta full opplæring i bedrift. Opplæringstiden blir da 4 år i de fleste fag. Du og skolen må finne en godkjent lærebedrift som vil ta ansvar for opplæringen. I denne ordningen må du ta fellesfag på Lærlingskolen underveis i læretiden. Du som går dette løpet må bestå en tverrfaglig Vg3- eksamen i lærefaget før du kan gå opp til den praktiske fagprøven.

Vekslingsmodeller i fagopplæring

Vekslingsmodeller
Hovedmodellen for yrkesfag er to år i skole etterfulgt av to år i bedrift (2+2-modellen). Vekslingsmodeller skiller seg fra dette ved at læretiden starter tidligere og opplæringen i skole og i bedrift veksler oftere. Ellers er opplæringen lik som hovedmodellen ved at den går over fire år, har samme læreplan og samme fordeling mellom fellesfag og programfag. Mengden tid i skole og i bedrift er også den samme som for hovedmodellen. Det er kun noen få skoler i fylket som har tilbud om vekslingsmodeller. Du finner informasjon på skolenes nettsider.

 

 

Publisert: 22.10.2019 Oppdatert: 15.07.2021 kl.14.13