Andre yrkesfaglige opplæringsordninger

Det er mange måter å komme i mål med et fag- eller svennebrev. Her har vi forsøkt å beskrive de mulighetene som finnes innenfor yrkesfaglig opplæring
Vg3 - opplæring i bedrift

De fleste elevene får tilbud om læreplass og går over til å bli lærlinger i en virksomhet. Da spesialiserer de seg i lærefaget de har valgt. Lærlingene forholder seg til fagets læreplan og kompetansemålene for vg3. Hver virksomhet må i tillegg ha en intern plan der de har tilpasset innholdet i læreplanen til sin egen produksjon.

Vekslingsmodeller i fagopplæring

Vekslingsmodeller er fireårige opplæringstilbud der innhold, kompetansemål og forholdet mellom fellesfag og programfag er lik som for hovedmodellen for yrkesfagene, som er to år i skole etterfulgt av to år i bedrift (2+2-modellen).

Vekslingsmodeller skiller seg fra 2+2-modeller ved at opplæringa i skole og bedrift skjer i en annen rekkefølge og veksler oftere.

Vekslingsmodeller skiller seg fra 1+3-modeller og 0+4-modeller ved at den totale opplæringstiden i skole og i bedrift ikke er særlig annerledes enn det som følger av læreplanverket.

  • Hensikten med vekslingsmodeller er å gi elevene tidligere kontakt med reelle arbeidssituasjoner lærefaget. Det kan være motiverende for mange.
  • En sterkere integrering av opplæringen som gis i skole og i lærebedrift kan gi bedre sammenheng i utdanningen og dermed bedre læring.
  • I vekslingsmodellene beholder elevene/lærlingene sitt skolemiljø ved overgangen til læretid, og kan beholde kontakten med medelever, lærere og skolens støttesystemer.

Det finnes ikke en standardisert definisjon av vekslingsmodeller. Flere fylkeskommuner prøver i dag ut ulike typer vekslingsmodell. I Vestfold og Telemark fylkeskommune tilbyr Færder, Re og Sandefjord videregående skoler ulike vekslingsmodeller.

 

Fagbrev på jobb

Vestfold og Telemark fylkeskommune åpner nå for et begrenset antall Fagbrev på jobb kontrakter.

Krav for ordningen:

  • Søkere må ha mininmum 1 år relevant erfaring. Har søker mer enn 3 års relevant erfaring viser fylkeskommunen til ordningen "Praksiskandidat"
  • Søkeren må ha ett års ansettelse og 80-100 % stilling i bedriften de ønsker å tegne "Fagbrev på jobb" kontrakt med.
  • Søknadsskjema 

Søknadsskjema og attester sendes til: Vestfold og Telemark fylkeskommune, Postboks 2844, 3702 Skien, eller på fagopplaring@vtfk.no

 

Mer detaljer om ordningen kan du lese her

Tilskuddet som ytes kan du lese mer om på udir.no

 

Fagopplæring i skole

Vg3 fagopplæring i skole er et tilbud til søkere uten læreplass

De elevene som ikke får læreplass, får tilbud om å fullføre Vg3 fagopplæring i skole. Søkere uten læreplass kontaktet og oppfordret til å ta imot tilbudet om fagopplæring i skole. Ønsker du å vite mer kan du se denne Filmen

 

Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse

Noen elever velger bort læretid og søker istedet om å ta påbygging til generell studiekompetanse for yrkesfaglige utdanningsprogram på Vg3. Det er imidlertid en stor overgang for mange elever.

Vg4 Påbygging til generell studiekompetanse

Dersom du har bestått fag eller svenneprøven har du rett til å søke om å ta påbygging til generell studiekompetanse etter læretidens slutt.

 

Publisert: 22.10.2019 Oppdatert: 01.12.2020 kl.16.06