Alternativer til hovedmodellen

Hovedmodellen for yrkesfag er to år i skole etterfulgt av to år i bedrift (2+2-modellen). Det er flere måter å komme i mål med et fag-/ svennebrev eller kompetansebrev.

Alternative løp for lærlinger og lærekandidater

Lærling 2 år Lærling 3 år Lærling 4 år
Elev 2 år Elev 1 år Elev 0 år
Full opplæring i bedrift

Du kan ta full opplæring i bedrift. Opplæringstiden blir da 4 år i de fleste fag. Du trenger en godkjent lærebedrift som kan ta ansvar for opplæringen. Er du lærling vil det være krav om fellesfag. De får du tilbud om å ta på Lærlingskolen underveis i læretiden. Du må også bestå en tverrfaglig Vg3-eksamen i lærefaget før du kan gå opp til den praktiske fagprøven. Er du lærekandidat slipper du fellesfag og tverrfaglig Vg3-eksamen.

Vekslingsmodeller i fagopplæring

Vekslingsmodeller
Hovedmodellen for yrkesfag er to år i skole etterfulgt av to år i bedrift (2+2-modellen). Vekslingsmodeller skiller seg fra dette ved at læretiden starter tidligere og opplæringen i skole og i bedrift veksler oftere. Ellers er opplæringen lik som hovedmodellen ved at den går over fire år, har samme læreplan og samme fordeling mellom fellesfag og programfag. Mengden tid i skole og i bedrift er også den samme som for hovedmodellen. Det er kun noen få skoler i fylket som har tilbud om vekslingsmodeller. Du finner informasjon på skolenes nettsider.

 

 

Publisert: 22.10.2019 Oppdatert: 08.07.2022 kl.10.39