Fagbrev på jobb

Ordningen fagbrev på jobb er til vurdering, og tilbys foreløpig ikke.

 

 

Publisert: 22.10.2019 Oppdatert: 24.02.2020