Lærekandidat

Lærekandidatordningen er tilpasset deg som ønsker videregående opplæring i bedrift, men som ikke har forutsetninger for å nå kravene til fag- og svenneprøven.

Du kan tegne opplæringskontrakt med en bedrift med sikte på kompetanse på lavere nivå enn fag- eller svennebrev. Opplæringen avsluttes ved at du går opp til en kompetanseprøve.

Lærekandidat kan være et alternativ for deg som vet det kan bli vanskelig å fullføre et fag- eller svennebrev. Innenfor lærekandidatordningen får du individuelt tilpasset opplæring i utvalgte deler av læreplanen. Grunnkompetansen skal rette seg mot et reelt behov i arbeidslivet og gi grunnlag for varig arbeid, enten i ordinær virksomhet eller i varig tilrettelagt arbeid. Lærekandidat er en grunnkompetanse, som kan bygges videre til yrkeskompetanse.

For visuell oversikt over lærekandidatløpet

Veileder "Lærekandidat i Vestfold og Telemark fylkeskommune"

 

 

 

Her er en visuell oversikt over ulike veier etter lærekandidatløpet

Publisert: 22.10.2019 Oppdatert: 25.10.2021 kl.13.10