Lærekandidat

Lærekandidatordningen er en planlagt grunnkompetanse der lærekandidaten får opplæring i utvalgte deler av læreplanen.

Opplæringen skjer i en godkjent lærebedrift, og lærekandidaten får opplæring ut fra hans/ hennes evner, forutsetninger og ønsker om hva opplæringen skal føre fram til.

Målet er at lærekandidaten skal oppnå så høy kompetanse som mulig for å bli best mulig kvalifisert for arbeidslivet.

Siden lærekandidatordningen er et individuelt tilpasset løp, er det viktig at det planlegges tidlig. Det kreves også en tett oppfølging av den enkeltes elev/ lærekandidat, både i skole og i bedrift. For å få til dette må flere aktører samarbeide. Dette gjelder både skole, fagopplæring, elev/lærekandidat, foresatte og bedrift/opplæringskontor.

 

Les mer om lærekandidatordningen her

Som lærekandidat inngår du en opplæringskontrakt med en lærebedrift. Det er ikke krav om at du må ha bestått fag på videregående skole. Det er mulig å få opplæringskontrakt rett etter ungdomsskolen, og det er heller ingen øvre aldersgrense.

Målet er at lærekandidaten skal:

  • ha opplæring etter en individuell plan
  • mestre opplæringssituasjonen
  • oppnå så høy kompetanse som mulig
  • bli best mulig kvalifisert for arbeidslivet

Søknadsfrist for opplæringskontrakt som lærekandidat er 1. februar på Vigo.no  for å komme med i den årlige formidlingen til læreplasser.

Den individuelle planen utarbeides ut fra hvilke mål den enkelte har forutsetning for å lære. Planen kan og bør justeres underveis i læretiden. Lærekandidatplanen danner grunnlaget for kompetanseprøven.

Ved opplæringstidens slutt vil lærekandidaten gå opp til en kompetanseprøve basert på de arbeidsoppgavene og målene man mener lærekandidaten behersker. Slik gir man lærekandidaten en dokumentasjon på oppnådd sluttkompetanse i faget.

Etter noen års arbeidserfaring innenfor faget kan lærekandidaten fremstille seg til en fag-/svenneprøve, da som praksiskandidat. Se fanen praksiskandidat/voksen for mer informasjon.

 

Publisert: 22.10.2019 Oppdatert: 04.12.2019 kl.14.26