Lærekandidat

Lærekandidatordningen er tilpasset deg som ønsker videregående opplæring i bedrift, men som ikke har forutsetninger for å nå kravene til fag- og svenneprøven.
www.nifu.no

Du kan tegne opplæringskontrakt med en bedrift med sikte på kompetanse på lavere nivå enn fag- eller svennebrev. Opplæringen avsluttes ved at du går opp til en kompetanseprøve.

Lærekandidat kan være et alternativ for deg som vet det kan bli vanskelig å fullføre et fag- eller svennebrev. Innenfor lærekandidatordningen får du individuelt tilpasset opplæring i utvalgte deler av læreplanen. Grunnkompetansen skal rette seg mot et reelt behov i arbeidslivet og gi grunnlag for varig arbeid, enten i ordinær virksomhet eller i tilrettelagt arbeid. Lærekandidat er en grunnkompetanse, som kan bygges videre til yrkeskompetanse.

 

Veileder Lærekandidat i Vestfold og Telemark fylkeskommune

 

Brosjyre Lærekandidat gjennom opplæringskontoret Oktav

Publisert: 22.10.2019 Oppdatert: 09.02.2022 kl.13.21