Lærekandidat

Lærekandidatordningen er tilpasset de som ønsker videregående opplæring i bedrift, men som ikke har forutsetninger for å nå kravene til fag- og svenneprøven.

Du kan tegne opplæringskontrakt med en bedrift med sikte på kompetanse på lavere nivå enn fag- eller svennebrev. Opplæringen avsluttes ved at du går opp til en kompetanseprøve.


Lærekandidat kan være et alternativ for dem som vet det kan bli vanskelig å fullføre et fag- eller svennebrev. Innenfor lærekandidatordningen får de individuelt tilpasset opplæring i utvalgte deler av læreplanen.  Grunnkompetansen skal rette seg mot et reelt behov i arbeidslivet og gi grunnlag for varig arbeid.


Siden lærekandidatordningen er et individuelt tilpasset løp, er det viktig at det planlegges tidlig. Det kreves også en tett oppfølging av den enkeltes elev/ lærekandidat, både i skole og i bedrift. For å få til dette må flere aktører samarbeide. Dette gjelder både elev/lærekandidat, foresatte, skole, PP-tjenesten, fag- og yrkesopplæring, og bedrift/opplæringskontor.

Lærekandidat er en grunnkompetanse, som kan bygges videre til yrkeskompetanse.

Les mer om lærekandidatordningen her

Som lærekandidat inngår du en opplæringskontrakt med en lærebedrift. Det er ikke krav om at du må ha bestått fag på videregående skole. Det er mulig å få opplæringskontrakt rett etter ungdomsskolen, og det er heller ingen øvre aldersgrense.

Målet er at lærekandidaten skal:

  • ha opplæring etter en individuell plan
  • mestre opplæringssituasjonen
  • oppnå så høy kompetanse som mulig
  • bli best mulig kvalifisert for arbeidslivet

Søknadsfrist for opplæringskontrakt som lærekandidat er 1. februar på Vigo.no  for å komme med i den årlige formidlingen til læreplasser. I tillegg skal du søke med vedleggskjema for lærekandidater, se her

Den individuelle planen utarbeides ut fra hvilke mål den enkelte har forutsetning for å lære. Planen kan og bør justeres underveis i læretiden. Lærekandidatplanen danner grunnlaget for kompetanseprøven.

Ved opplæringstidens slutt vil lærekandidaten gå opp til en kompetanseprøve basert på de arbeidsoppgavene og målene man mener lærekandidaten behersker. Slik gir man lærekandidaten en dokumentasjon på oppnådd sluttkompetanse i faget.

Etter noen års arbeidserfaring innenfor faget kan lærekandidaten fremstille seg til en fag-/svenneprøve, da som praksiskandidat. Se fanen praksiskandidat/voksen for mer informasjon.

  • Lærekandidatene skal så langt det er mulig ha kontrakt i ordinære bedrifter, men for lærekandidater med omfattende behov for tilrettelegging på arbeidsplassen, kan de få tilbud om opplæringsplass gjennom opplæringskontoret Oktav. Oktav er et opplæringskontor for tilrettelagt opplæring.
  • Oktavs medlemsbedrifter tilbyr spesielt tilrettelagte opplæringsplasser. Den individuelle opplæringsplanen skal utarbeides ut fra en realistisk vurdering av lærekandidatens muligheter og ikke ut fra bedriftens behov. Planen skal kunne endres underveis i opplæringen.

Veileder lærekandidatordningen i Vestfold og Telemark fylkeskommune (lenke under arbeid)

Publisert: 22.10.2019 Oppdatert: 15.07.2021 kl.13.56