Lærlingskole

Informasjon om teoriundervisning for lærlinger

Lærlingskolen

De fleste lærlinger velger hovedmodellen - to år i videregående skole og to år læretid i bedrift, når de skal ta sin yrkesfagutdannelse.

Lærlingskolen er et tilbud om teoriundervisning til de som velger et annet løp enn hovedmodellen. Det er de elevene som velger å gå rett ut i bedriftsopplæring i et spesielt fag etter ungdomsskolen, eller de som går ut i lære etter ett år med videregående opplæring. Lærlinger som er i slike løp blir automatisk påmeldt Lærlingskolen for fellesfagsundervisning. Figuren under viser alternative løp for lærlinger.

Lærling 2 år Lærling 3 år Lærling 4 år
Elev 2 år Elev 1 år Elev 0 år

Utsatt oppstart januar 2022

Oppstart av lærlingskolen var planlagt i uke 1 og 2. Nå utsettes oppstart med bakgrunn av regjeringens tiltak for å få ned smitten i samfunnet.

Blandt de med rødt nivå er videregående opplæring. Se Koronatiltak for barnehager og skoler (udir.no). Tiltaket gjelder fra 16 desember og fire uker fram i tid. 

Alle elever som er planlagt med oppstart får en tekstmelding på dette. De vil også motta en tekstmelding når det er ny oppstart. Dette gjelder alle elever tilknyttet Lærlingeskolen.

Krav til bestått teori

Forskrift til Opplæringslovens § 3-50 stiller krav om at før en læring kan fremstille seg til fag-/ svenneprøve skal lærlingen eller eleven som hovedregel ha bestått alle fag og eksamener som er fastsatt i fag- og timesfordelingen for utdanningsområdet.

Hvem kan få tilbud om Lærlingskole?

Når en lærling inngår lærekontrakt og  ikke har gått et ordinært skoleløp, vil lærlingen få tilbud om undervisning i læretiden. Tilbudet gjelder ikke for de lærlingene som har strøket (1) eller mangler vurdering (IV) i fag.

  • Tilbudet gjelder fortrinnsvis for lærlinger med ungdomsrett 16-24 år (Basis 1). Disse meldes automatisk på lærlingskolen ved kontraktsinngåelse.
  • Søkere med voksenrett  25 år+ (Basis 2) eller fullføringsrett vil få tilbud dersom det er tilgjengelige plasser.
Hva koster Lærlingskolen?

Bedriften mottar et forhøyet tilskudd i hele læretiden for å dekke kostnadene til både fellesfagsundervisning og ev eksamensforberedende kurs. 

Følgende satser benyttes i 2021 til trekk i tilskudd for teoriundervisning:

  • Basis 1 kr 97,- pr undervisningstime
  • Basis 2 kr 76,- pr undervisningstime

Fellesfag

Manglende teori i fellesfag undervises i 2021 ved Færder videregående skole i Tønsberg og ved Hjalmar Johansen videregående skole i Skien. Kontakt skolene for nærmere informasjon.

Fylkeskommunen trekker kostnadene for undervisningen i lærlingtilskuddet iht. gjeldende regelverk og satser. Fagene som tilbys er:

Trinn 1 (vg1)

Norsk Engelsk Naturfag Matematikk
70t 108t 76t 108t


Trinn 2 (vg2)

Norsk Engelsk Samfunnsfag
70t 70t 108t
Programfag

Trinn 3

Opplæring i programfagsteori er ifølge lovverket bedriftens ansvar, jamfør Opplæringslova § 4-4. Dette innebærer at bedriften selv må sørge for at opplæringen blir gitt i henhold til læreplanen i faget. 

Oppmelding til eksamen er et felles ansvar mellom bedrift og lærling. Se eksamenskontorets nettsider for nærmere informasjon.  

 

Færder videregående skole kan i enkelte fag tilby kurs. Kontakt skolen for nærmere informasjon om hvilke kurs dette gjelder.

 

Dersom bedriften ikke ser seg i stand til å gi programfagsteorien, kan kontakte fylkeskommunen ved Seksjon for fag- og yrkesopplæring for tips om mulige eksamensforberedende kurs.

Publisert: 22.10.2019 Oppdatert: 05.04.2022 kl.14.20