Lærlingskole

Informasjon om teoriundervisning for lærlinger

Forskrift til Opplæringslovens § 3-50 stiller krav om at før en læring kan fremstille seg til fag-/ svenneprøve skal lærlingen eller eleven som hovedregel ha bestått alle fag og eksamener som er fastsatt i fag- og timesfordelingen for utdanningsområdet.

Hvis en lærling ved inngåelse av lærekontrakt  ikke har mottatt tilbud om opplæring i teori tidligere, vil lærlingen få tilbud om undervisning i læretiden. Lærlinger med ungdomsrett 16-24 år (Basis 1) meldes automatisk på lærlingskolen. Andre søkere med innvilget voksenrett 25 år+ (Basis 2) vil få tilbud dersom det er tilgjengelige plasser.


Fellesfag

Manglende teori i fellesfag undervises i 2020 ved Færder vg skole i Tønsberg og ved Hjalmar Johansen vg skole i Skien.

Fylkeskommunen tekker kostnadene for undervisningen i lærlingtilskuddet iht. gjeldende regelverk og satser. Fagene som tilbys er:

Trinn 1 (vg1)

Norsk Engelsk Naturfag Matematikk
70t 108t 76t 108t


Trinn 2 (vg2)

Norsk Engelsk Samfunnsfag
70t 70t 108t

Programfag

Opplæring i programfagsteori er ifølge lovverket bedriftens ansvar, jamfør Opplæringslova § 4-4. Dette innebærer at bedriften sørger for at opplæringen blir gitt i henhold til læreplanen i faget/fagene, og at bedriften dekker kostnadene til dette. 

Oppmelding til eksamen er et felles ansvar mellom bedrift og lærling. Se eksamenskontorets nettsider for nærmere informasjon.  

 

Følgende satser benyttes i 2020 til trekk i tilskudd for teoriundervisning:

 

  • Basis 1 kr 94,21 pr undervisningstime
  • Basis 2 kr 36,82 pr undervisningstime

Dersom bedriften ikke ser seg i stand til å gi programfagsteorien, kan det inngås avtale med Færder videregående skole om denne og kostnadene knyttet til tilbudet. Det vil i tilfelle bli foretatt et trekk i lærlingtilskuddet (250 t) iht. gjeldende regelverk og satser (hhv Basis 1 og Basis 2). Når Færder videregående skole står for opplæringen, er oppmelding til eksamen kursholders ansvar.

Publisert: 22.10.2019 Oppdatert: 08.01.2020 kl.13.52