Praksisbrevkandidat

Praksisbrevkandidatordningen er en to-årig praktisk opplæring i deler av et lærefag. For mange søkere kan fire års opplæring være en for lang vei frem til sluttkompetanse

Praksisbrevordningen er et supplement til ordinær yrkesfaglig videregående opplæring hvor Praksisbrevet er et avsluttende fagnivå. Etter fullført opplæring skal praksisbrevkandidatene stå igjen med en kompetanse som arbeidslivet har behov for.

Målgruppe

Ordningen er i utgangspunktet åpen for alle, men er særlig rettet mot ungdom og rettighetselever som etter avsluttet grunnskole ønsker en mer praktisk opplæring. Søkerne til ordningen har svake skoleresultater fra ungdomsskolen og søker til yrkesfaglig utdanningsprogrammer i videregående opplæring. Dette er ungdom som vil stå i fare for å falle ut av videregående opplæring. Elevgruppen er arbeidsorienterte ungdommer som har lite motivasjon for ordinær skole.

Gjennomføring

Det legges vekt på praktisk opplæring de to første årene. Det blir gitt opplæring i fellesfagene Norsk, Matematikk og Samfunnsfag.
Kandidaten får rettigheter og plikter som en ansatt i bedriften etter arbeidsmiljøloven.
Opplæringen skjer med utgangspunkt i egne læreplaner som blir utarbeidet lokalt.
Læreplanene skal ta utgangspunkt i formålet for faget, og hele kompetasemål hentes fra et valgt. utdanningsprogram på Vg1, med relevante trinn som bygger på hverandre, i Vg2 og Vg3.
I tillegg skal kandidatene ha opplæring i matematikk (84t), norsk Vg2 (112t), og samfunnsfag Vg2 (84t). Opplæringen i disse tre fagene skal yrkesrettes og det skal gis ordinær vurdering.

Sluttvurdering

Opplæringen avsluttes med en praksisbrevprøve. Praksisbrevprøven skal prøve kandidatens kompetanse i faget slik den er beskrevet i den lokale læreplanen. Den gjennomføres etter samme prinsipp som fagprøven.  Praksisbrevkandidater skal i utgangspunktet ha bestått de fagene som er fastsatt for å få fremstille seg til prøve. Det utstedes et praksisbrev som dokumenterer kompetansen som er oppnådd.

Kompetanse
  • Etter disse to årene skal kandidaten kunne oppnå, og få dokumentert, en yrkeskompetanse som arbeidslivet kan bruke.
  • Praksisbrevet skal sees som et delmål på veien mot fullt fagbrev.
  • Kandidaten skal etter praksisbrevprøven kunne fortsette opplæringen og oppnå full kompetanse innen faget.
Økonomi

Praksisbrevkandidaten skal ha lønn som avtales mellom kandidaten og bedrift.

Lærebedriften som tar inn kandidaten får tilskudd for begge årene. Hvis Fylkeskommunen tar ansvar for deler av opplæringen (eks. fellesfagsundervisning) blir tilskuddet tilsvarende forkortet.

 

Mer informasjon om ordningen finnes på vilbli.no

 

Publisert: 22.10.2019 Oppdatert: 15.07.2021 kl.13.24