Søke læreplass

Fristen for å søke læreplass er 1. mars (1. februar for lærekandidater). For å bli formidlet til læreplass i Vestfold og Telemark, må du være registrert i folkeregisteret i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Søk på vigo.no med MinID

På grunnlag av søknaden din vil fylkeskommunen formidle deg til godkjente lærebedrifter. Du må selv sjekke web-søknaden at opplysningene dine stemmer. Formidling til læreplass foregår i perioden 1. mars til 1. november.

 

Veien til fagbrev

Veien til fagbrev viser alle muligheter for å ta fag- og svennebrev. 

Søke læreplass

Søke læreplass

Du søker læreplass i lærefag på vigo.no. Dette gjelder selv om du har gjort en avtale med en lærebedrift.
Søk på vigo.no
Søknadsfristen er 1. mars for lærlinger og 1. februar for lærekandidater. Selv om du søker læreplass på annen måte, må du alltid registrere deg som søker på www.vigo.no
Fylkeskommunen videreformidler Vigo-søknaden din til bedrifter som er godkjent i lærefaget.
I tillegg søker du direkte til bedriften du vil jobbe i (gjelder ikke deg som søker kommunale læreplasser)
Husk CV og søknad.  


Vær aktiv søker


De fleste finner læreplass i løpet av Vg1 og Vg2 gjennom faget yrkesfaglig fordypning. Har du hatt praksis på Vg1 eller Vg2 i en bedrift som du gjerne vil tilbake til, eller vet du om en bedrift du kunne tenke deg å jobbe i? Ta ansvar, vis interesse og kontakt bedriftene direkte. Det viktig at du fremstår fra din beste side når du er i praksis, i søknad, CV og intervju.

En læreplass blir ikke tildelt slik som en skoleplass, og du har ingen garanti for at du får en læreplass kun gjennom å søke i Vigo. Lærebedriften bestemmer hvem de vil ansette.

Oversikt over lærebedrifter i Vestfold og Telemark fylkeskommune finner du på www.vilbli.no


Lærekontrakt – digital signatur


Når lærebedriften og du er enige om å skrive lærekontrakt, får du en SMS om digital signering. Avsender er Difi Norge Posten. Logg deg på med elektronisk ID. I tillegg må du signere med elektronisk ID.
Du kan selv redigere dine opplysninger om mobiltelefon, e-post og bostedsadresse på vigo.no
Du får ny SMS når lærebedriften og fylkeskommunen har signert, og kontrakten er godkjent. Da finner du lærekontrakten din på din profil på vigo.no.


Lån og stipend


Når du har fått avtale om lærekontrakt, og denne er godkjent av fylkeskommunen, kan du søke om lån og stipend i Lånekassen. Kontrakten er godkjent når du og lærebedriften har signert elektronisk, og du har fått SMS fra fylkeskommunen med lenke til lærekontrakten.
Informasjon om lån og stipend finner du på www.lanekassen.no
Les mer om lærling/lærekandidat på www.vilbli.no

Lærekontrakt etter vg1, ny mulighet for å ta fellesfagene norsk og samfunnsfag flere steder i fylket

Dersom vi får nok interesserte søkere, vil Vestfold og Telemark fylkeskommune legge til rette for at fellesfagene norsk og samfunnsfag kan tas flere steder i fylket. Dette gjelder for de som går ut i lære etter vg1.

Følgende skoler tilbyr dette: Hjalmar Johansen og Ferder

Følgende skoler kan tilby dette med nok påmeldte: Re, Thor Heyerdal og Bø videregående skoler.

 

Vi ønsker å teste ut om tilbudet kan bidra til at flere velger læreplass etter Vg1, i fag vi ikke tilbyr opplæring på vg2 nivå på skolene. Opplæring en dag i uken med Norsk og samfunnsfag på vg2 nivå, vil følge skoleåret på de aktuelle skolene.

 

Tilbudet er til deg som har fullført vg1, har læreplass og som treger fellesfagene norsk og samfunnsfag på vg2. Opplæringen er planlagt å følge skoleåret 23/24 med oppstart i august.

 

Undervisningen legges i utgangpunktet til en dag i uken (dette vil kunne variere noe, men dagene skal være kjent i godt tid).

 

Målet er å legge bedre til rette for at fellesfagene kan tas nærme bosted, for de lærlinger som går i lære etter vg1.

 

Forutsetning for oppstart: at det er minst 10 kandidater bekreftet knyttet til den enkelte skole gjennom en intensjonsavtale av læreplass innen medio mai 2023.

Hva skjer hvis du ikke får læreplass?

 

Kan jeg søke læreplass selv om jeg har fullført videregående skole?

Kan jeg søke læreplass selv om jeg har fullført videregående skole?

Ja, det kan du.

Det er ingen øvre aldersgrense for å søke opplæring i bedrift. Alle som søker i Vigo innenfor søknadsfristen 1 mars, vil bli formidlet ut til lærebedriftene på Vigo Web. 

Du må være aktiv og gjøre jobben selv. Når du har fått kontakt med en aktuell lærebedrift og er blitt enig om å tegne avtale om læreplass, må dere søke om lærekontrakt. Det gjør du ved å henvende deg til seksjon for fag- og yrkesopplæring på epost: fagopplaring@vtfk.no

Nyttige lenker

Nyttige lenker

Vilbli.no

På nettsiden kan du lese om de mange valgmulighetene som finnes innenfor yrkesfag og hvordan opplæringsåret vil se ut innenfor det enkelte fag. Du vil også finne oversikt over godkjente lærebedrifter i Vestfold og Telemark.

Utdanning.no

Nettsiden gir oversikt over potensielle lærebedrifter i hvert enkelt lærefag, både lokalt, regionalt og nasjonalt.

 

Publisert: 12.06.2019 Oppdatert: 30.01.2023 kl.11.59