Praksiskandidat

Jobber du i et yrke uten å ha fag-/svennebrev? Da kan praksiskandidatordningen være noe for deg.

Har du lang og allsidig praksis i et fag kan du melde deg opp til fag-/ svenneprøve i henhold til Opplæringslova § 3-5.

All praksis må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver. Et årsverk tilsvarer 1760 timer. Minimum 50 % av praksisen bør være opparbeidet de siste 10 årene.

Det er i tillegg krav om bestått teoretisk eksamen på Vg3 nivå.

 

Ansettelse i 80 % stilling eller mer regnes som heltid.

Oppmeldingsskjema

Praksiskandidater melder seg opp til en praktisk prøve i det fylket de har folkeregistrert adresse.

Du benytter vårt Digitale skjema for melde deg opp til fag-/ svenneprøven.

Vi gjør oppmerksom på at betalingsløsningen ikke er tilgjengelig for tiden. Du vil få tilsendt faktura i etterkant av behandlet søknad.

 

 

Krav til praksis og teori:
  • 25 prosent lengre praksis enn den fastsatte læretiden. I de fleste lærefagene er læretida fire år. Dette tilsvarer normalt 60 måneder (ca. 5 år).
  • Praksisen må være dokumentert med stillingsstørrelse, tidspunkt for ansettelse, hvilke arbeidsoppgaver man har hatt og være attestert av arbeidsgiver.
  • Praksisen må dekke de mest vesentlige delene av læreplanen.
  • Relevant skolegang kan gi fradrag i praksistid.
  • Du må som hoveregel avlegge en eksamen på Vg3-nivå.
Prøveavgift/kostnader:


Det koster 981,- kroner å melde seg opp. Ved 2. gangs oppmelding koster det 1.966,- kroner.  Kopi av kvittering lastes opp sammen med oppmelding. Betalingsløsning finnes i det digitale skjemaet.

Mer om Vg3 eksamen og oppmelding til skriftlig eksamen

Avgiften tilbakebetales ikke, selv om oppmeldingen ikke godkjennes, eller den praktiske prøven ikke avlegges.

Du som vil melde deg opp til fagprøve, men som ikke er folkeregistrert i Vestfold og Telemark - må melde deg opp i ditt hjemfylke. Dette gjelder selv om bedriften du er ansatt i er hjemmehørende i Vestfold og Telemark.

Utenlandske statsborgere

Selv om du ikke er folkeregistrert i Norge kan du likevel melde deg opp som praksiskandidat. Du må da være ansatt i en bedrift som er hjemmehørende i Vestfold og Telemark fylkeskommune og bedriften må stille skriftlig garanti for å dekke kostnadene i forbindelse med avvikling av fagprøven. Du må oppfylle de samme krav til norsk teorieksamen og praksis etter opplæringslova § 3-5.

 

Har du spørsmål?

Ring sentralbordet i Vestfold og Telemark 35 91 70 00 og be om å bli satt over til fagrådgiver for ditt fag.

Eller se vår felles nettside for navn og telefonnummer.

 

Utdeling av fag-, svennebrev og kompetansebevis

Hvor og hvordan utdelingen skal forgå i 2020 er for tiden til vurdering.

Oppdatert: 14.01.2020