Praksiskandidat

Jobber du i et yrke uten å ha fag-/svennebrev? Da kan praksiskandidatordningen være noe for deg.

Har du lang og allsidig praksis i et fag kan du melde deg opp til fag-/ svenneprøve i henhold til Opplæringslova § 3-5.

All praksis må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver. Et årsverk tilsvarer 1760 timer. Minimum 50 % av praksisen bør være opparbeidet de siste 10 årene. Ansettelse i 80 % stilling eller mer regnes som heltid.

Det er også krav om bestått teoretisk eksamen i lærefaget på Vg3 nivå.

Vestfold og Telemark fylkeskommue gjør oppmerksom på at det er mange  private aktører og tilbydere av kurs mot et fagbrev. Disse kursene er i all hovedsak kun eksamensforberedende kurs. De vil av den grunn ikke nødvendigvis gi godskriving av praksis ift. kravet om 5 års praksis. Vi oppfordrer praksiskandidater til å forholde seg til fylkeskommunen retningslinjer, vurderingskriterier og krav til oppmelding. Ta kontakt med en av våre ansatte om du har spørsmål rundt et slikt kurs.

 

Krav til praksis og teori:
  • 25 prosent lengre praksis enn den fastsatte læretiden. I de fleste lærefagene er læretida fire år. Dette tilsvarer normalt 60 måneder (ca. 5 år).
  • Praksisen må være dokumentert med stillingsstørrelse, tidspunkt for ansettelse, hvilke arbeidsoppgaver man har hatt og være attestert av arbeidsgiver.
  • Praksisen må dekke de mest vesentlige delene av læreplanen.
  • Relevant skolegang kan gi fradrag i praksistid.
  • Du må som hoveregel avlegge en eksamen på Vg3-nivå.

Vi gjør oppmerksom på at timelister, vaktlister, årsoppgaver og arbeidsavtaler ikke godkjennes som arbeidsattester.

Sjekk at du er så nær 5 år som mulig før du søker om å melde deg opp som praksiskandidat. Legg ved din utregning av praksis sammen med dine attester.

Melde opp til eksamen

Skal du melde deg opp til den skriftlige eksamen i lærefaget ditt kan du gjøre det på Privatistweb

Mer informasjon om eksamen og eksamen som privatist

Prøveavgift/kostnader:


Det koster 981,- kroner å melde seg opp til fagprøven. Ved 2. eller 3. gangs oppmelding koster fagprøven 1.966,- kroner.  Betalingsløsning finner du i det digitale oppmeldingsskjemaet.

Avgiften tilbakebetales ikke, selv om oppmeldingen ikke godkjennes, eller den praktiske prøven ikke avlegges. Ta kontakt med fagopplæring@vtfk.no dersom du har spørsmål omkring dette.

Du som vil melde deg opp til fagprøve, men som ikke er folkeregistrert i Vestfold og Telemark - må melde deg opp i ditt hjemfylke. Dette gjelder selv om bedriften du er ansatt i er hjemmehørende i Vestfold og Telemark.

Melde opp til fag- eller svenneprøve

Praksiskandidater melder seg opp til en praktisk prøve i det fylket de har folkeregistrert adresse.

Du benytter vårt Digitale skjema for melde deg opp til fag-/ svenneprøven.

 

Fagbrev på jobb

Vestfold og Telemark fylkeskommune åpner nå for et begrenset antall Fagbrev på jobb kontrakter.

Krav for ordningen:

  • Søkere må ha mininmum 1 år relevant erfaring. Har søker mer enn 3 års relevant erfaring viser fylkeskommunen til ordningen "Praksiskandidat"
  • Søkeren må ha ett års ansettelse og 80-100 % stilling i bedriften de ønsker å tegne "Fagbrev på jobb" kontrakt med.
  • Søknadsskjema 

Søknadsskjema og attester sendes til: Vestfold og Telemark fylkeskommune, Postboks 2844, 3702 Skien, eller på fagopplaring@vtfk.no

 

Mer detaljer om ordningen kan du lese her

Tilskuddet som ytes kan du lese mer om på udir.no

 

Utenlandske statsborgere

Selv om du ikke er folkeregistrert i Norge kan du likevel melde deg opp som praksiskandidat. Du må da være ansatt i en bedrift som er hjemmehørende i Vestfold og Telemark fylkeskommune og bedriften må stille skriftlig garanti for å dekke kostnadene i forbindelse med avvikling av fagprøven. Du må oppfylle de samme krav til norsk teorieksamen og praksis etter opplæringslova § 3-5.

 

Har du spørsmål?

Ring sentralbordet i Vestfold og Telemark 35 91 70 00 og be om å bli satt over til fagrådgiver for ditt fag.

Eller se vår felles nettside for navn og telefonnummer.

 

Klageadgang

Den som ikke beståt en fag-/ svenne eller kompetanseprøve har rett til å klage på prøvenemndas avgjørelse. Du kan klage på faglig grunnlag eller formelle feil. Du kan imidlertid ikke klage på en bestått prøve, selv om du er uenig i vurderingen.

Ønsker du flere opplysninger, en veiledning om klageadgang og/eller hjelp til å utforme klagen må du fylle ut vårt digitale skjema Klage på vurdering/ manglende vurdering 

Du kan lese mer om klage i Forskrift til opplæringsloven kap. 5 Klage på vurdering 

Utdeling av fag-, svennebrev og kompetansebevis

På grunn av situasjonen med Covid 19 har fylkeskommunen besluttet å avlyse årets tradisjonelle utdeling av fagbrev, svennebrev og kompetansebrev. Disse vil bli sendt ut pr post i løpet av november og desember. På grunn av størrelsen på brevet, minner vi om at dette må hentes i nærmeste post i butikk.

Publisert: 18.06.2019 Oppdatert: 12.10.2020 kl.22.34