782

Prøvenemnder

Alle som skal opp til en praktisk fag-/ svenneprøve må vurderes av en prøvenemnd. Vestfold og Telemark fylkeskommune har prøvenemnder i 90 ulike fag.

Å være i prøvenemnd er et verv. Prøvenemndsmedlemmer blir oppnevnt av fylkeskommunen for 4 år av gangen og må gjennomgå en obligatorisk opplæring. Medlemmene er sensorer til fag-, svenne- og kompetanseprøver og er ansvarlige for sluttvurderingen av de praktiske prøvene.

Lage og vurdere fag- og svenneprøver

Lage og vurdere fag- og svenneprøver

Prøvenemndsmedlemmer har ansvaret for å lage eller godkjenne forslag til fag- og svenne prøver. Under finner dere en lenke til Utdanningsdirektoratets nettside. Der finner dere informasjon om oppgavene og ansvaret som følger med prøvenemndsvervet. I tillegg finner dere tips og råd om hvordan dere kan gå frem når dere skal lage og gjennomføre fag- svenneprøver.

Fag- svenneprøver

Eksempler på vurderingsgrunnlag og fagprøver

Det finnes eksempler på vurderingsgrunnlag og fagprøver innenfor alle programområder. Kontakt oss pr epost fagopplaring@vtfk.no dersom du ønsker å få tilsendt noe innenfor ditt fagfelt.

Revisjon og nyheter fra feltet

Det foregår for tiden en revidering av forskrift til opplæringslova i forhold til prøvenemnder og fagprøver. Antall programområder øker fra 8 til 10. Les mer på Regjeringen.no

Denne kommende endringen fører til at alle læreplaner blir revidert i løpet av de neste to årene. Vi anbefaler at dere følger med på vår hjemmeside og på Utdanningsdirektoratets nettside - Lage og vurdere fag- svenneprøver

 

Honorar ved fagprøve

Mer om honorar og godtgjøring

Hva kan det kreves godtgjøring for?

Medlemmer av prøvenemnd må fylle ut kravet digitalt i reiseregningsmodulen.

Du kan lese mer om hvordan du går frem og hva du kan kreve Veiledning for prøvenemnd i Visma

Her er de ulike skjemaene;

Nyttige lenker

Læreplaner

Opplæringslova

Forskrift til opplæringsloven

Kontaktinformasjon Vestfold og Telemark:

Forslag til prøvenemndene skal normalt skje gjennom organisasjonen i arbeidslivet (NHO og LO), men fylkeskommunen kan også oppnevne medlemmer. I Vestfold og Telemark er det ca 650 medlemmer fordelt på 100 nemnder og 90 fag.

Har du lyst eller interesse for å delta i prøvenemndsarbeid, kan du kontakte en av våre to rådgivere innenfor fagfeltet:

Marit Sæthern: tlf. 33344174  Marit.sathern@vtfk.no

Terje Haukedal: tlf. 35917271, terje.haukedal@vtfk.no

 

Oppdatert: 26.03.2020