Prøvenemnder

Alle som skal opp til en praktisk fag-/ svenneprøve må vurderes av en prøvenemnd. Vestfold og Telemark fylkeskommune har prøvenemnder i 90 ulike fag.

Å være i prøvenemnd er et verv. Prøvenemndsmedlemmer blir oppnevnt av fylkeskommunen for 4 år av gangen og må gjennomgå en obligatorisk opplæring. Medlemmene er sensorer til fag-, svenne- og kompetanseprøver og er ansvarlige for sluttvurderingen av de praktiske prøvene. I tillegg til å arbeide med prøver, har nemndene også rollen som yrkesutvalg for fag- og yrkesopplæringen, for eksempel ved godkjenning av nye lærebedrifter eller praksis i praksiskandidatordningen.

Lage og vurdere fag-/ svenne- eller kompetanseprøver

Lage og vurdere prøver

Prøvenemndsmedlemmer har ansvaret for å lage eller godkjenne forslag til fag- og svenne prøver. Under finner dere en lenke til Utdanningsdirektoratets nettside. Der finner dere informasjon om oppgavene og ansvaret som følger med prøvenemndsvervet. I tillegg finner dere tips og råd om hvordan dere kan gå frem når dere skal lage og gjennomføre fag- svenneprøver.

Fag- svenneprøver

Eksempler på vurderingsgrunnlag og fagprøver

På denne siden finner du eksempler på vurderingsgrunnlag og fagprøver innenfor alle programområder. Finn eksempler

Kontakt oss pr epost fagopplaring@vtfk.no dersom du har spørsmål til noe innenfor ditt fagfelt.

Revisjon og nyheter fra feltet

Det foregår for tiden en revidering av forskrift til opplæringslova i forhold til prøvenemnder og fagprøver. Antall programområder øker fra 8 til 10. Les mer på Regjeringen.no

Denne kommende endringen fører til at alle læreplaner blir revidert i løpet av de neste to årene. Vi anbefaler at dere følger med på vår hjemmeside og på Utdanningsdirektoratets nettside - Lage og vurdere fag- svenneprøver

 

Honorar ved fagprøve

Mer om honorar og godtgjøring

Hva kan det kreves godtgjøring for?

Medlemmer av prøvenemnd må fylle ut kravet digitalt i reiseregningsmodulen.

Du kan lese mer om hvordan du går frem og hva du kan kreve Veiledning for prøvenemnd i Visma

Her er de ulike skjemaene;

Nettkurs

Nettkurs for prøvenemndsmedlemmer

Vi har laget et nettkurs for prøvenemnder som gir informasjon om vervet og nyttige lenker. Det tar ca. 45 minutter og kan gjennomføres både på telefon, PC og nettbrett.

Meld deg på nettkurset her

Du registrerer deg med brukernavn som er mobilnummeret ditt, passord lager du selv. Fra du er registrert har du en frist på 7 dager til å gjennomføre kurset. Når det er 3 dager igjen av fristen, vil du få en purring. Da er det om å gjøre å fullføre. Det enkleste er å registrere seg og fullføre med en gang.

Har du spørsmål eller utfordringer, ta kontakt med Marit Sæthern på epost marit.sæthern@vtfk.no

Kompetansepakker Fagfornyelsen

Ønsker du å mer kompetanse ift kommende læreplaner og vurdering? Utdanningsdirektoratet har laget kompetansepakker for prøvenemndsmedlemmer.

Kompetansepakken skal støtte prøvenemnder med å ta i bruk nye læreplaner, og bidra til å tolke og forstå disse med utgangspunkt i lærebedriftens arbeidsoppgaver.

Kompetansepakken følger prosessen med å utvikle en fag-/svenneprøve, og består av seks moduler. Anslagsvis vil du bruke 1-2 timer på å gå gjennom hver av disse. I tillegg er det ulike oppgaver og aktiviteter som du kan gjøre selv eller sammen med prøvenemndsmedlemmer, kandidater, kollegaer eller andre. Kompetansepakken kan også brukes som et oppslagsverk eller for å få en kort innføring i fagfornyelsen og de nye læreplanene. Start med «Før du begynner» for å tilpasse kompetansepakken til ditt behov, fagområde og bosted. 

Følg lenken og gjennomfør modulene når det passer deg. Lykke til!

 

Oppnevning av prøvenemder

Lenke til registreringsskjema og annen informasjon

Dette er et skjema for de som har blitt foreslått til prøvenemnd og som har fått lenken tilsendt fra  ansvarlig i fylkeskommunen. Hvis du er foreslått og har sagt ja, skal du fylle ut skjemaet, slik at vi kan motta og registrere informasjon om deg på en sikker måte

Registrering av nye prøvenemdsmedlemmer 

 

 

Nyttige lenker

Læreplaner

Opplæringslova

Forskrift til opplæringsloven

Kontaktinformasjon Vestfold og Telemark:

Forslag til prøvenemndene skal normalt skje gjennom organisasjonen i arbeidslivet (NHO og LO), men fylkeskommunen kan også oppnevne medlemmer. I Vestfold og Telemark er det ca 650 medlemmer fordelt på 100 nemnder og 90 fag.

Har du lyst eller interesse for å delta i prøvenemndsarbeid, kan du kontakte:

Marit Sæthern: tlf. 33344174  Marit.sathern@vtfk.no

 

 

Publisert: 18.06.2019 Oppdatert: 24.01.2023 kl.16.51