Vurderingsgrunnlag

Under kan du finne eksempler på vurderingskriterier og  grunnlaget de ulike fag- og svenneprøvene skal bygges rundt og vurderes etter
Bygg og anleggsfagene

Anleggsmaskinførerfaget

Betongfaget

Brønn- og borefaget

Byggdrifterfaget

Fjell og bergverksfagene

Feierfaget

Industrimalerfaget

Isolatørfaget

Malerfaget

Murerfaget

Renholdsoperatørfaget

Steinfaget

Stillasbyggerfaget

Tak- og membrantekkerfaget

Trevare- og bygginnredningsfaget

Tømrerfaget

Veg- og anleggsfaget

Ventilasjons- og blikkenslagerfaget

Design og håndverksfagene

Blomsterdekoratørfaget

Frisørfaget

Keramikerfaget

Mediegrafiker, film

Mediegrafikerfaget

Profileringsdesignfaget

Seilmakerfaget

Elektrofagene

Automatiseringsfaget

Dataelektronikerfaget

Elektrikerfaget

Elektroreperatørfaget

Energimontørfaget

Heismontørfaget

Maritim elektrikerfaget

Produksjonselektroniker

Tavlemontør

Signalmontørfaget

Telekommunikasjonsmontørfaget

Helse og oppvekstfag

Ambulansefag

Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Helsearbeiderfaget

Portørfaget

Naturbruksfag

Anleggsgartnerfaget

Gartnerfaget

Hest- og hovslagerfaget

Landbruksfaget

Skogfaget

Restaurant og matfag

Bakerfaget

Butikkslakterfaget

Institusjonskokkefaget

Industriell matproduksjon

Kokkfaget Telemark

Kokkfaget Vestfold

Konditorfaget

Servitørfaget

Service- og samferdselsfag

IKT-servicefaget

Kontor- og administrasjonsfaget

Logistikkfaget

Reiselivsfaget

Resepsjonsfaget

Salgsfaget

Sikkerhetsfaget

Yrkessjåførfaget

Teknikk og industriell produksjonsfag

Anleggsmaskinmekanikerfaget

Bilfaget - Tunge kjøretøy

Bilfaget - Lette kjøretøy

Billakkererfaget

Bilskadefaget

CNC - Maskineringsfaget

Hjulutrustningsfaget

Industriell overflatebehandling

Industrimekanikerfaget

Industrimontørfaget

Industrirørleggerfaget

Kjemiprosessfaget

Kran- og løfteoperatørfaget

Labratoriefaget

Landbruksmekanikerfaget

Matrosfaget

Motormannsfaget

Motormekanikerfaget

Motorsykkelfaget

NDT kontroll

Platearbeiderfaget

Produksjonsteknikkfaget

Reservedelsfaget

Sveisefaget

 

Publisert: 22.01.2021 Oppdatert: 26.04.2021 kl.09.40