Vurderingsgrunnlag

Under kan du finne eksempler på vurderingskriterier og  grunnlaget de ulike fag- og svenneprøvene skal bygges rundt og vurderes etter
Bygg og anleggsfagene

Anleggsgartnerfaget

Anleggsmaskinførerfaget

Betongfaget

Brønn- og borefaget

Byggdrifterfaget

Fjell og bergverksfagene

Feierfaget

Industrimalerfaget

Isolatørfaget

Malerfaget

Murerfaget

Renholdsoperatørfaget

Rørleggerfaget

Steinfaget

Stillasbyggerfaget

Tak- og membrantekkerfaget

Trevare- og bygginnredningsfaget

Tømrerfaget

Veg- og anleggsfaget

Ventilasjons- og blikkenslagerfaget

Design og håndverksfagene

Blomsterdekoratørfaget

Frisørfaget

Keramikerfaget

Mediegrafiker, film

Mediegrafikerfaget, print

Profileringsdesignfaget

Seilmakerfaget

Elektrofagene

Automatiseringsfaget

Dataelektronikerfaget

Elektrikerfaget

Elektroreperatørfaget

Energimontørfaget

Heismontørfaget

Maritim elektrikerfaget

Produksjonselektroniker

Tavlemontør

Signalmontørfaget

Telekommunikasjonsmontørfaget

Helse og oppvekstfag

Ambulansefag

Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Helsearbeiderfaget

Portørfaget

Naturbruksfag

Anleggsgartnerfaget

Gartnerfaget

Hest- og hovslagerfaget

Landbruksfaget

Skogfaget

Restaurant og matfag

Bakerfaget

Butikkslakterfaget

Institusjonskokkefaget

Industriell matproduksjon

Kokkfaget 

Konditorfaget

Servitørfaget

Service- og samferdselsfag

IKT-servicefaget

Kontor- og administrasjonsfaget

Logistikkfaget

Reiselivsfaget

Resepsjonsfaget

Salgsfaget

Sikkerhetsfaget

Yrkessjåførfaget

Teknikk og industriell produksjonsfag

Anleggsmaskinmekanikerfaget

Bilfaget - Tunge kjøretøy

Bilfaget - Lette kjøretøy

Billakkererfaget

Bilskadefaget

CNC - Maskineringsfaget

Hjulutrustningsfaget

Industriell overflatebehandling

Industrimekanikerfaget

Industrimontørfaget

Industrirørleggerfaget

Kjemiprosessfaget

Kran- og løfteoperatørfaget

Labratoriefaget

Landbruksmekanikerfaget

Matrosfaget

Motormannsfaget

Motormekanikerfaget

Motorsykkelfaget

NDT kontroll

Plastmekanikerfaget

Platearbeiderfaget

Produksjonsteknikkfaget

Reservedelsfaget

Sveisefaget

Vaskerifaget

 

Publisert: 22.01.2021 Oppdatert: 07.12.2021 kl.07.59