Våre skjemaer

Her finner du alle skjemaene for opplæring i bedrift samlet på en plass. Ønsker du informasjon ut over selve skjemaet finner du det under egne faner

For elever, lærlinger og praksiskandidater

Lærling eller elev?
Bestilling av duplikat  (PDF) Vitnemål, kompetansebevis og fag-/svennebrev
Praksiskandidat eller fagbrev som voksen?

For lærebedrifter og opplæringskontor

Bli lærebedrift eller opplæringskontor
Søknad - frittstående godkjent lærebedrift
Søknad - godkjent lærebedrift gjennom opplæringskontor
Søknad - godkjent opplæringskontor
 
Søknadsskjema  PDF Frittstående lærebedrift
Søknadsskjema PDF Medlem i et opplæringskontor
Søknadsskjema PDF Opplæringskontor
 
Andre skjemaer for lærebedrift
Søknad - Tilretteleggingsmidler og stimuleringsmidler
Avklaringsskjema (digital signaturløsning) og Avklaringsrutine for lærebedrifter og opplæringskontor
 
Hva skjer om en av partene ikke har mottatt skjema for ditital signering?
Den parten som ikke har signert, vil alltid finne sitt usignerte skjema under Mine skjemaer 
 
Er du usikker på hva du skal gjøre? Følg denne oppskriften for hvordan du går frem for å ferdigstille signeringen.
 
Avklaringsskjema PDF (må skrives ut før signering) for lærebedrifter
Henvisning til PPt PDF - for lærebedrifter og opplæringskontor
 
Veiledning i frittstående lærebedrifter
 
Veiledningsskjema for faglige ledere i frittstående lærebedrifter
Veiledningsskjema for lærlinger i frittstående lærebedrifter
Referatskjema for veiledning i frittstående lærebedrifter

For de videregående skolene

Skjemaer for videregående skole

 
 
 

Ønsker du å sende oss noe?

PDF-skjemaer sendes i postgang til:

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Postboks 2844

3702 SKIEN

 

Eller sendt trygt via e-dialog
 
Med eDialog kan du enkelt sende oss brev og dokumenter på en trygg måte, også om de inneholder personsensitive opplysninger og/eller er unntatt offentlighet.
 

Publisert: 12.06.2019 Oppdatert: 23.02.2023 kl.08.02