Våre skjemaer

Her finner du alle skjemaene for opplæring i bedrift samlet på en plass. Ønsker du informasjon ut over selve skjemaet finner du det under egne faner

For elever, lærlinger og praksiskandidater

Digitale skjemaer
 
 
 
 
 
 
 
 

For lærebedrifter og opplæringskontor

<For lærebedrifter og opplæringskontor
Søknad - frittstående godkjent lærebedrift
 
Søknad - godkjent lærebedrift gjennom opplæringskontor
 
Søknad - godkjent opplæringskontor
 
 
Avklaringsskjema (under arbeid) og Avklaringsrutine for opplæring i bedrift

 

Skjemaer i PDF 
Avklaringsskjema for lærebedrifter
 
Bestilling av duplikat vitnemål, kompetansebevis og fag-/svennebrev
 
Fagbrev på jobb søknad om kontrakt
 
Søknadsskjema - som frittstående lærebedrift
 
Søknadsskjema - som medlem i et opplæringskontor

Søknadsskjema - som opplæringskontor
 

For de videregående skolene

Skjemaer for videregående skole
 
 
 

Ønsker du å sende oss noe?

PDF-skjemaer sendes i postgang til:

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Postboks 2844

3702 SKIEN

 

Eller sendt trygt via e-dialog
 
Med eDialog kan du enkelt sende oss brev og dokumenter på en trygg måte, også om de inneholder personsensitive opplysninger og/eller er unntatt offentlighet.
 

Publisert: 12.06.2019 Oppdatert: 10.06.2022 kl.08.25