Slik blir du lærebedrift

Vil din bedrift være med og forme ungdom i Vestfold og Telemark? Vi trenger flere lærebedrifter. En lærebedrift er en bedrift eller et opplæringskontor som er godkjent av fylkeskommunen for å gi opplæring i et fag til lærlinger, lærekandidater, praksisbrevkandidater og kandidater til fagbrev på jobb.
Selvstendig lærebedrift eller medlem i opplæringskontor?

Bedriftene kan velge å være medlem i et opplæringskontor, eller velge å være selvstendige lærebedrifter. Opplæringskontor er et samarbeid mellom bedrifter om inntak og opplæring av lærlinger og lærekandidater. Opplæringskontorene tar seg av de administrative oppgavene som følger med det å ha lærling. De har også digitale verktøy tilgjengelig som lærebedriften bruker for å planlegge og dokumentere opplæringen. Opplæringskontorene har også jevnlige møter med lærling og instruktør for å følge opp progresjon i opplæringen. Når lærebedriften er medlem i et opplæringskontor, er det opplæringskontoret som har kommunikasjonen med fylkeskommunen om læreforholdet.

Når bedriftene melder seg inn i et opplæringskontor vil det framgå av avtalen hva opplæringskontoret skal gjøre, og hva lærebedriften selv skal gjøre.

Når bedriftene velger å være selvstendige lærebedrifter har de selv ansvar for alle forhold rundt opplæringen.

 

Hvorfor bli lærebedrift? Se film her

Digitalt søknadsskjema

For å bli godkjent må lærebedriften:
  • gi opplæring etter kompetansemålene i læreplanen for det aktuelle faget. Det er mulig å være lærebedrift i flere fag
  • ha en kvalifisert person, kalt Faglig leder, med fagbrev i eller 5 års erfaring innen faget. Faglig leder vil være ansvarlig for opplæringen
  • utvikle en intern opplæringsplan for å sikre at lærlingen, lærekandidaten, praksisbrev-kandidaten eller fagbrev på jobb kandidaten får opplæring i samsvar med læreplanen.
  • bestått nettkurs for faglige ledere
Merkeordning

Bestill lærlingmerker

Utdanningsdirektoratet har etablert en merkeordning for godkjente lærebedrifter som har minst en lærling. Bruker din bedrift merkene, så synliggjør dere at dere tar samfunnsansvar med å gi ungdom og voksne muligheten til å fullføre en fagutdanning. Følg denne lenken og fyll ut kontaktinformasjon og antall merker, så sender vi disse til lærebedriften din. Du kan også bestille digitale logoer.

 

Prosedyrer og papirutgaver av søknadsskjemaer

Godkjenningsprosedyrer i Vestfold og Telemark fylkeskommune

  • prosedyre godkjenning av opplæringskontor 
  • prosedyre godkjenning av medlemsbedrift i opplæringskontor og frittstående godkjent lærebedrift

 

Her kan du laste ned og fylle ut søknadskjemaet i papirformat. 

 

Søknadsskjema med vedlegg sender du til:

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Postboks 2844

3702 SKIEN

 

Har du spørsmål kan du sende e-post til fagopplaring@vtfk.no og be om at fagrådgiver i ditt fagområde tar kontakt.

Publisert: 21.10.2019 Oppdatert: 06.07.2022 kl.15.10