Slik blir du lærebedrift

Vil din bedrift være med og forme ungdom i Vestfold og Telemark? Vi trenger flere lærebedrifter. En lærebedrift er en bedrift eller et opplæringskontor som er godkjent av fylkeskommunen for å gi opplæring i et fag til lærlinger, lærekandidater, praksisbrevkandidater og kandidater til fagbrev på jobb.
Selvstendig lærebedrift eller medlem i opplæringskontor?

Bedriftene kan velge å være medlem i et opplæringskontor, eller velge å være selvstendige lærebedrifter. Opplæringskontor er et samarbeid mellom bedrifter om inntak og opplæring av lærlinger og lærekandidater. Opplæringskontorene tar seg av de administrative oppgavene som følger med det å ha lærling. De har også digitale verktøy tilgjengelig som lærebedriften bruker for å planlegge og dokumentere opplæringen. Opplæringskontorene har også jevnlige møter med lærling og instruktør for å følge opp progresjon i opplæringen. Når lærebedriften er medlem i et opplæringskontor, er det opplæringskontoret som har kommunikasjonen med fylkeskommunen om lærefoholdet.

Når bedriftene melder seg inn i et opplæringskontor vil det framgå av avtalen hva opplæringskontoret skal gjøre, og hva lærebedriften selv skal gjøre.

Når bedriftene velger å være selvstendige lærebedrifter har de selv ansvar for alle forhold rundt opplæringen.

 

Hvorfor bli lærebedrift? Se film her

 

For å bli godkjent må lærebedriften:
  • gi opplæring etter kompetansemålene i læreplanen for det aktuelle faget. Det er mulig å være lærebedrift i flere fag
  • ha en kvalifisert person Faglig leder (med fagbrev i eller 5 års erfaring innen faget) som er ansvarlig for opplæringen
  • utvikle en intern opplæringsplan for å sikre at lærlingen, lærekandidaten, praksisbrev-kandidaten eller fagbrev på jobb kandidaten får opplæring i samsvar med læreplanen.
  • bestått nettkurs for faglige ledere

 

Søknadsskjemaer og prosedyre:

Skjemaene kan også fylles ut digitalt se Vtfk.no Min side 

 

Søknadsskjema med vedlegg sender du til:

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Postboks 2844

3702 SKIEN

 

Har du spørsmål kan du sende epost til fagopplaring@vtfk.no og be om at fagrådgiver i ditt fagområde tar kontakt.

Publisert: 21.10.2019 Oppdatert: 16.11.2021 kl.17.08