Opplæringskontorene

Et opplæringskontor er et samarbeid mellom bedrifter om inntak  av lærlinger og lærekandidater. Opplæringskontorets hovedoppgave er å hjelpe sine medlemsbedrifter med en rekke praktiske oppgaver.
Opplæringskontorene i Vestfold og Telemark

Det er mange som samarbeider om den yrkesfaglige delen av opplæringsløpet. Vårt mål er at flest mulig skal mestre opplæringen og at etter endt opplæring står med et fag-/ svennebrev, kompetansebevis eller vitnemål i hånden klare til å være en selvstendig fagarbeider. 

 

Her er nettsiden til opplæringskontorene i Vestfold og Telemark

 

Hva skal til for å bli godkjent opplæringskontor?
Hva bistår opplæringskontoret med?
  • Opplæringskontoret tegner lærekontrakt med lærlingen og er ansvarlig for opplæringen og det administrative arbeidet i læretiden. Dette synliggjøres gjennom lærekontrakten. Medlemsbedriften har ansvaret for den daglige opplæringen i faget. Dette synliggjøres gjennom arbeidsavtalen.
  • Opplæringskontoret har ansvaret for den lovpålagte oppfølgingen underveis i læretiden og veileder lærling og medlemsbedrift gjennom faste møtepunkter.
  • Opplæringskontoret kan bistå med å omplassere lærlingen til en annen medlemsbedrift ved behov.
  • Opplæringskontoret kan arrangere kurs og samlinger for sine medlemsbedrifters lærlinger og faglige ledere.
  • Opplæringskontoret kan bistå med rekruttering til læreplasser.
Ønsker du å bli kontaktet?

Har du spøsmål og ønsker kontakt så kan du sende en e-post til fagopplaring@vtfk.no så vil en av våre medarbeidere ta kontakt.

Spesielt for opplæringskontorene

Mal søknadsskjema medlemsbedrift

Innsiktsrapporten

Nye TLKP`er - Fagfornyelsen

Anleggsgartnerfaget

Anleggsmaskinførerfaget

Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Byggdrifterfaget

Ernæringskokkfaget

Helsearbeiderfaget

Kokkfaget

Logistikkfaget

Motormekanikerfaget

Produksjonsteknikkfaget

Salgsfaget

Servitørfaget

Tømrerfaget