Opplæringskontorene

Et opplæringskontor er et samarbeid mellom bedrifter om inntak  av lærlinger og lærekandidater. Opplæringskontorets hovedoppgave er å hjelpe sine medlemsbedrifter med en rekke praktiske oppgaver.
Opplæringskontorene i Vestfold og Telemark

Det er mange som samarbeider om den yrkesfaglige delen av opplæringsløpet. Vårt mål er at flest mulig skal mestre opplæringen og at etter endt opplæring står med et fag-/ svennebrev, kompetansebevis eller vitnemål i hånden klare til å være en selvstendig fagarbeider. 

Her er nettsiden til opplæringskontorene i Vestfold og Telemark

Hva skal til for å bli godkjent opplæringskontor?

Du søker om å bli godkjent opplæringskontor i digitalt skjema:

Søk om å bli godkjent opplæringskontor

Hva bistår opplæringskontoret med?
  • Opplæringskontoret tegner lærekontrakt med lærlingen og er ansvarlig for opplæringen og det administrative arbeidet i læretiden. Dette synliggjøres gjennom lærekontrakten. Medlemsbedriften har ansvaret for den daglige opplæringen i faget. Dette synliggjøres gjennom arbeidsavtalen.
  • Opplæringskontoret har ansvaret for den lovpålagte oppfølgingen underveis i læretiden og veileder lærling og medlemsbedrift gjennom faste møtepunkter.
  • Opplæringskontoret kan bistå med å omplassere lærlingen til en annen medlemsbedrift ved behov.
  • Opplæringskontoret kan arrangere kurs og samlinger for sine medlemsbedrifters lærlinger og faglige ledere.
  • Opplæringskontoret kan bistå med rekruttering til læreplasser.
Tilpasset lærekandidatplan i Fagfornyelsen

Anleggsgartnerfaget

Anleggsmaskinførerfaget

Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Byggdrifterfaget

Ernæringskokkfaget

Helsearbeiderfaget

IT-driftsfaget

IT-utviklerfaget

Keramikerfaget

Kokkfaget

Logistikkfaget

Maler- og overflateteknikkfaget

Mediedesignfaget

Medieteknikkfaget

Motormekanikerfaget

Platearbeiderfaget

Produksjonsteknikkfaget

Rørleggerfaget

Salgsfaget

Service- og administrasjonsfaget

Servitørfaget

Snekkerfaget

Strikkefaget

Sveisefaget

Tømrerfaget

Vaskerifaget

Yrkessjåførfaget

Ønsker du å bli kontaktet?

Har du spørsmål og ønsker kontakt så kan du sende en e-post til fagopplaring@vtfk.no så vil en av våre medarbeidere ta kontakt.