Søknadsskjema - ny lærebedrift

En lærebedrift er en bedrift eller et opplæringskontor som er godkjent av fylkeskommunen for å gi opplæring i et fag til lærlinger, lærekandidater, praksisbrevkandidater og kandidater til fagbrev på jobb.

Det er mulig å være lærebedrift i ett eller flere fag. For å bli godkjent må lærebedriften:

  • gi opplæring etter kompetansemålene i læreplanen for det aktuelle faget
  • ha en kvalifisert person Faglig leder (med fagbrev i eller 5 års erfaring innen faget) som er ansvarlig for opplæringen
  • utvikle en intern opplæringsplan for å sikre at lærlingen, lærekandidaten, praksisbrev-kandidaten eller fagbrev på jobb kandidaten får opplæring i samsvar med læreplanen.
  • bestått nettkurs for faglige ledere

 

Søknadsskjemaer:

 

Skjemaene kan også fylles ut digitalt se Vtfk.no Min side 

 

Søknadsskjema med vedlegg sender du til:

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Postboks 2844

3702 SKIEN

 

Har du spørsmål kan du sende epost til fagopplaring@vtfk.no og be om at fagrådgiver i ditt fagområde tar kontakt.

Publisert: 06.01.2020 Oppdatert: 12.01.2021 kl.15.59