Søknadsskjema - ny lærebedrift

Publisert:

06.01.2020

Oppdatert:

06.01.2020

En lærebedrift er en bedrift eller et opplæringskontor som er godkjent av fylkeskommunen for å ta inn lærlinger, lærekandidater, praksisbrevkandidater og kandidater til fagbrev på jobb.

Det er mulig å være lærebedrift i ett eller flere fag. For å bli godkjent må lærebedriften:

  • gi opplæring etter kompetansemålene i læreplanen for det aktuelle faget
  • ha en kvalifisert person Faglig leder (med fagbrev i eller 5 års erfaring innen faget) som er ansvarlig for opplæringen
  • utvikle en intern opplæringsplan for å sikre at lærlingen, lærekandidaten, praksisbrev-kandidaten eller fagbrev på jobb kandidaten får opplæring i samsvar med læreplanen.
  • bestått nettkurs for faglige ledere

 

Søknadsskjemaer: