Viktige skjemaer

Her finner du en samlet oversikt over ikke digitale skjemaer som benyttes innen Opplæring i bedrift i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

De fleste skjemaer i Vestfold og Telemark fylkeskommune er digitalisert og du benytter MinId for å logge deg inn. Ved å følge denne lenken finner du en samlet oversikt over de digitale skjemaene som er i bruk.

Imidlertid er det noen skjemaer som fremdeles er i PDF format:

Avklaringsskjema  skal brukes i møter der det tas opp temaer som berører opplæringsforholdet til lærling, lærekandidat eller praksisbrevkandidat. Temaer som tas opp kan eksempelvis være; hyppige eller langvarig fravær fra opplæringen, permisjon, avbrudd eller heving av kontrakt, muntlig eller skriftlig advarsel, behov for tilrettelegging etc. 

Henvisningsskjema

Lærlinger, lærekandidater eller praksisbrevkandidater kan av ulike årsaker ha behov for tilrettelegging av sin opplæring. Skjemaet er en søknad om en sakkyndig vurdering av kandidaten hvor målsettingen er å få en uttalelse over hvordan opplæringen best mulig kan tilrettelegges slik at kandidaten fullfører og består opplæringen 

 

Alle skjemaer sendes inn til:

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Postboks 2844

3702 SKIEN

 

Publisert: 09.01.2020 Oppdatert: 12.01.2021 kl.12.42