Våre ansatte og våre samarbeidspartnere

Det er mange som samarbeider om å få ungdom til å fullføre og bestå den yrkesfaglige delen av videregående opplæring.

Ansatte i seksjon for fag- og yrkesopplæring

Seksjon for fag og yrkesopplæringen har 23 ansatte fordelt på de to fylkeshusene i Skien og Tønsberg. Her er en oversikt over våre ansatte

Opplæringskontor

Opplæringskontor er et bindeledd mellom ungdom, skole, fylke og næringsliv. Vestfold og Telemark har ca 90% av lærlingene kontraktene sine gjennom et opplæringskontor. 

Her finner du felles nettside og kontaktinformasjon til alle opplæringskontorene i Vestfold og Telemark. 

Helserådgiver

Som første fylke i landet opprettet Vestfold fylkeskommune stillingen Helserådgiver for unge lærlinger i bedrift.

Kontakt: epost Synnove.storvollen@vtfk.no  eller mobil: 905 79 116

 

Elev- og lærlingombud

Vestfold og Telemark fylkeskommune har to ombud som jobber for å ivareta elevers og lærlingers rettigheter - elev- og lærlingombudet og Mobbeombudet. Mer om ombudene

Kontakt:
Geir.Eidsvaag@vtfk.no eller mobil 481 79 742
magnus.bekkevold@vtfk.no eller mobil 467 91 845

Oppfølgingstjenesten (OT)

Oppfølgingstjenesten - OT - har i oppgave å følge opp ungdommer mellom 15 og 21 år som er falt utenfor skole eller arbeid. Mer om OT

 

Pedagogisk, psykologisk tjeneste (PPT)

PPT skal hjelpe ungdom med å gjennomføre videregående opplæring. PPT har samtaler med ungdom om deres opplæring. PPT utreder vansker og vurderer behov for tilrettelegging/ spesialundervisning og videre hjelp. Mer om PPT

 

Publisert: 18.06.2019 Oppdatert: 05.04.2022 kl.14.29