Våre ansatte og våre samarbeidspartnere

Det er mange som samarbeider om å få ungdom til å fullføre og bestå den yrkesfaglige delen av videregående opplæring. På denne siden vil du finne kontaktinformasjon til de som jobber tettest på ungdom og voksne i opplæring.

Ansatte i seksjon for fag- og yrkesopplæring

Seksjon for fag og yrkesopplæringen har 27 ansatte fordelt på de to fylkeshusene i Skien og Tønsberg.

 Ansatte i seksjonen

 Fagrådgivere pr programområde

Opplæringskontor

Opplæringskontor er et bindeledd mellom ungdom, skole, fylke og næringsliv. Vestfold og Telemark har ca 90% av lærlingene kontraktene sine gjennom et opplæringskontor. 

Her finner du felles nettside og kontaktinformasjon til alle opplæringskontorene i Vestfold og Telemark. 

Helserådgivere

Som første fylke i landet opprettet Vestfold fylkeskommune stillingen Helserådgiver for unge lærlinger i bedrift. Tilbudet ble opprettholdt i Vestfold og Telemark fylkeskommune og er et lavterskeltilbud for ungdom med behov for en samtalepartner.

Kontakt:

Synøve: epost Synnove.storvollen@vtfk.no  eller mobil: 905 79 116

Inger-Lin: epost inger-lin.matre@vtfk.no eller mobil: 404 86 999

 

Elev- og lærlingombud

Vestfold og Telemark fylkeskommune har to ombud som jobber for å ivareta elevers og lærlingers rettigheter - elev- og lærlingombudet og Mobbeombudet. Mer om ombudene

Kontakt:
Geir.Eidsvaag@vtfk.no eller mobil 481 79 742
magnus.bekkevold@vtfk.no eller mobil 467 91 845

Oppfølgingstjenesten (OT)

Oppfølgingstjenesten - OT - har i oppgave å følge opp ungdommer mellom 15 og 21 år som er falt utenfor skole eller arbeid. Mer om OT

 

Pedagogisk, psykologisk tjeneste (PPT)

PPT skal hjelpe ungdom med å gjennomføre videregående opplæring. PPT har samtaler med ungdom om deres opplæring. PPT utreder vansker og vurderer behov for tilrettelegging/ spesialundervisning og videre hjelp. Mer om PPT

 

NAV 

Noen ganger er det behov for å ha med Nav i et avklaringsmøte. Dette gjelder spesielt for de som avbryter pga langvarig sykdom eller for de som er fylt 21 år.

Her er en liste over Nav kontakter fra ulike Nav kontorer i fylket, som har fått spesielt ansvar for å følge opp fag- og yrkesopplæring.

Publisert: 18.06.2019 Oppdatert: 08.09.2023 kl.07.23