Ansatte

Det er 24 ansatte i seksjonen for fag- og yrkesopplæring. Seksjonen er fordelt mellom fylkeskommunens to hovedseter Skien og Tønsberg.

Leder

Kristina Rabe

Seksjonsleder fag- og yrkesopplæring

kristina.rabe@vtfk.no

900 50 906

Fagrådgivere fylkeshuset i Skien

Edle Cecilie Rød

Rådgiver

edle.cecilie.rod@vtfk.no

941 41 997

Edle har fagrådgiver ansvar for Design og håndverk, restautrant og matfag og Ambulansefaget i region Telemark

Henrik Thoreby

Rådgiver

henrik.thoreby@vtfk.no

900 77 865

Henrik er fagrådgiver for Bygg og anleggsteknikk fagene.

Jarle Christoffersen

Rådgiver

jarle.christoffersen@vtfk.no

945 05 778

Jarle er fagrådgiver i Elektrofagene i region Telemark

Jeanne M. Finsrud

Rådgiver

jeanne.m.finsrud@vtfk.no

920 68 042

Jeanne er fagrådgiver med ansvar for programområdene Salg, service og reiseliv, samt IKT og mediekommunikasjon i Telemarksdelen av fylket

Ranveig Haglund

Rådgiver

Ranveig.haglund@vtfk.no

411 82 041

Ranveig er fagrådgiver for Naturbruks- og Teknologi og industrifagene.

Yngve Søderholm-Nodland

Rådgiver

sven.yngve.soderholmnodland@vtfk.no

979 54 443

Yngve er vikar og jobber 50% innenfor programområdene Salg, service og reiseliv og IKT og mediekommunikasjon frem til 30.04.2022. Han har kontortid mandag og fredag.

Fagrådgivere fylkeshuset i Tønsberg

Anne Harjo

Rådgiver

anne.harjo@vtfk.no

958 61 215/ 40942327

Anne er fagrådgiver for Service og samferdsels fagene, samt IKT og medieproduksjonsfagene i region Vestfold.

 

Liv Langedrag Eilerås

Rådgiver

liv.eileraas@vtfk.no

409 04 326

Liv er fagrådgiver for Elektrofagene.

Heidi Simonsen

Rådgiver

heidi.simonsen@vtfk.no

926 17 176

Heidi er fagrådgiver med ansvar for lærlinger og lærebedrifter i Restaurant og matfagene i Vestfold delen av fylket, samt for Helsearbeiderfaget i hele fylket.

Trude Johansen

Rådgiver

Trude.johansen@vtfk.no

915 20 976

Trude har ansvar for Design- og håndverks-, Bygg- og anleggs- og Naturbruksfagene i Region Vestfold.

Monica Kjønnø

Rådgiver

Monica.kjonno@vtfk.no

469 09 523

Monica har en 40% rådgiverstilling med ansvar for saksbehandling av praksiskandidater i Helsearbeiderfaget i Vestfold

Tone Elisabeth Wierød

Rådgiver

tone.wierod@vtfk.no

408 03 484

Tone er fagrådgiver for Helse- og oppvekst fagene i region Vestfold, med unntak av Helsearbeiderfaget.

Tony Andrè Hansen Voje

Rådgiver

Tony.voje@vtfk.no

900 70 064

Tony er fagrådgiver for Teknikk- og industriell produksjonsfagene.

Herunder bedrifter, opplæringskontor, lærlinger, lærekandidater og praksiskandidater i Region Vestfold

 

Rådgivere 

Kristin Ekmann

Rådgiver

Kristin.ekmann@vtfk.no

33 34 41 46

Kristin har ansvar for konsernprogrammene

Heidi Hammervik

Rådgiver

heidi.hammervik@vtfk.no

926 62 887

Heidi er koordinator for det 4 årige yrkesfagløpet og formidling til læreplass

Lena Marie Fekene

Prosjektkoordinator

Lena.fekene@vtfk.no

40 90 43 24

Lena er koordinator på vegne av fag og yrkesopplæring for for prosjektene - "Gullbilletten", "Tiltak for økt gjennomføring for kull 2020" og "kull 2021"

Marit Sæthern

Rådgiver

marit.sathern@vtfk.no

480 56 764

Marit har ansvar for prøvenemndsopplæring, veilederkurs og nettkurs

Andre ansatte

Maryann Bjordal

Konsulent

maryann.bjordal@vtfk.no

33 34 41 78

Maryann har ansvar for fag- svennebrev, kompetansebevis og vitnemål.

Ellen Synøve Haga

Konsulent

ellen.haga@vtfk.no

33 34 41 68

Ellen har ansvar for tilskudd og kontrakter

Karin Baugerød

Konsulent

karin.irene.baugerod@vtfk.no

35 91 74 78

Karin har ansvaret for oppmelding til fag- og svenneprøve, utstedelse av kompetansebevis

Marit Rugset

Konsulent

marit.rugset@vtfk.no

35 91 70 81

Marit har ansvar for prøveprotokoller, fag- og svennebrev og reiseregninger

Unni Skjortnes

Konsulent

Unni.skjortnes@vtfk.no

35 91 72 17

Unni har ansvar for behandling av lærekontrakter, oppfølging i Vigo Bedrift og Fag- og svennebrevutdeling

Iselin Evita Steenstrup

Lærling i kontor- og adminstrasjonsfaget

Iselin.evita.steenstrup@vtfk.no

908 52 075

Publisert: 15.11.2019 Oppdatert: 14.10.2021 kl.15.01