Ansatte

Det er 23 ansatte i seksjonen for fag- og yrkesopplæring. Seksjonen er fordelt mellom fylkeskommunens to hovedseter Skien og Tønsberg.

Leder

Kristina Rabe

Seksjonsleder fag- og yrkesopplæring

mail_outlinekristina.rabe@vtfk.no

smartphone900 50 906

Fagrådgivere fylkeshuset i Skien

Edle Cecilie Rød

Rådgiver

mail_outlineedle.cecilie.rod@vtfk.no

smartphone941 41 997

Edle har fagrådgiver ansvar for Design og håndverk, restautrant og matfag og Ambulansefaget i region Telemark

Henrik Thoreby

Rådgiver

mail_outlinehenrik.thoreby@vtfk.no

smartphone900 77 865

Henrik er fagrådgiver for Bygg og anleggsteknikk fagene.

Jarle Christoffersen

Rådgiver

mail_outlinejarle.christoffersen@vtfk.no

smartphone945 05 778

Jarle er fagrådgiver for Elektrofagene og saksbehandling av praksiskandidatene innenfor Helsearbeiderfaget i region Telemark

Terje Haukedal

Rådgiver

mail_outlineterje.haukedal@vtfk.no

smartphone909 13 382

Terje er fagrådgiver for Teknologi- og industrifagene (ikke kjøretøyfagene) samt logistikkfaget i region Telemark.

Ranveig Haglund

Rådgiver

mail_outlineRanveig.haglund@vtfk.no

smartphone411 82 041

Ranveig er fagrådgiver for Naturbruk, Service- og samferdsels fagene (ikke Logistikkfaget) samt Kjøretøysfagene innenfor Teknologi og industrifagene.

Fagrådgivere fylkeshuset i Tønsberg

Anne Harjo

Rådgiver

mail_outlineanne.harjo@vtfk.no

smartphone958 61 215/ 40942327

Anne er fagrådgiver for Service og samferdsels fagene, samt Naturbruksfagene i region Vestfold

 

Liv Langedrag Eilerås

Rådgiver

mail_outlineliv.eileraas@vtfk.no

smartphone409 04 326

Liv er fagrådgiver for Elektrofagene.

Harald Nesse

Rådgiver

mail_outlineHarald.nesse@vtfk.no

smartphone468 03 784

Harald er fagrådgiver for Restaurant og matfagene og noen av Helse og oppvekstfagene.

Restaurant og matfag – Lærlinger, lærekandidater og praksiskandidater i Region Vestfold

HO – Helsearbeiderfaget - Lærlinger og lærekandidater – Vestfold og Telemark

HO – Helsearbeiderfaget - Praksiskandidater region Vestfold

Trude Johansen

Rådgiver

mail_outlinetrude.johansen@vtfk.no

smartphone915 20 976

Trude er fagrådgiver for programområdene Design og håndverk,  Bygg- og anleggsfagene, samt IT og medieproduksjon.

Lena Marie Fekene

Rådgiver

mail_outlineLena.fekene@vtfk.no

smartphone40 90 43 24

Lena er fagrådgiver for Teknikk og industriell produksjonsfag

Tone Elisabeth Wierød

Rådgiver

mail_outlinetone.wierod@vtfk.no

smartphone408 03 484

Tone er fagrådgiver for Helse- og oppvekst fagene i region Vestfold, med unntak av Helsearbeiderfaget.

Rådgivere 

Kristin Ekmann

Rådgiver

mail_outlineKristin.ekmann@vtfk.no

smartphone33 34 41 46

Kristin har ansvar for konsernprogrammene

Heidi Hammervik

Rådgiver

mail_outlineheidi.hammervik@vtfk.no

smartphone926 62 887

Heidi er koordinator for det 4 årige yrkesfagløpet og formidling til læreplass

Inger Rismyhr

Rådgiver

mail_outlineinger.rismyhr@vtfk.no

smartphone990 47 189

Inger har ansvaret for kontrakter

Marit Sæthern

Rådgiver

mail_outlinemarit.sathern@vtfk.no

smartphone478 50 898

Marit har ansvar for prøvenemndsopplæring, veilederkurs og nettkurs

Andre ansatte

Maryann Bjordal

Konsulent

mail_outlinemaryann.bjordal@vtfk.no

smartphone33 34 41 78

Maryann har ansvar for fag- svennebrev, kompetansebevis og vitnemål.

Ellen Synnøve Haga

Konsulent

mail_outlineellen.haga@vtfk.no

smartphone33 34 41 68

Ellen har ansvar for tilskudd og kontrakter

Karin Baugerød

Konsulent

mail_outlinekarin.irene.baugerod@vtfk.no

smartphone35 91 74 78

Karin har ansvaret for oppmelding til fag- og svenneprøve, utstedelse av kompetansebevis

Marit Rugset

Konsulent

mail_outlinemarit.rugset@vtfk.no

smartphone35 91 70 81

Marit har ansvar for prøveprotokoller, fag- og svennebrev og reiseregninger

Unni Skjortnes

Konsulent

mail_outlineunni.skjortnes@vtfk.no

smartphone35 91 72 17

Unni har ansvaret for registrering av lærekontrakter, formidling og Vigorapportering

 

Publisert: 15.11.2019 Oppdatert: 01.12.2020 kl.16.30