Ansatte

Det er 27 ansatte i seksjonen for fag- og yrkesopplæring. Seksjonen er fordelt mellom fylkeskommunens to hovedsteder Skien og Tønsberg.

Leder

Kristina Rabe

Seksjonsleder fag- og yrkesopplæring

kristina.rabe@vtfk.no

900 50 906

Fagrådgivere fylkeshuset i Skien

Edle Cecilie Rød

Rådgiver

edle.cecilie.rod@vtfk.no

941 41 997

Edle har fagrådgiver ansvar for programområdene: Frisør,blomster, interiør og eksponeringsdesign, Restautrant og matfag og Helse og oppvekstfagene unntatt Helsefagarbeider faget i region Telemark

Henrik Thoreby

Rådgiver

henrik.thoreby@vtfk.no

900 77 865

Henrik er fagrådgiver for Bygg og anleggsteknikk fagene i Telemarksdelen av fylket.

Jarle Christoffersen

Rådgiver

jarle.christoffersen@vtfk.no

945 05 778

Jarle er fagrådgiver med ansvar for  Elektrofagene og Informasjonsteknologi og medieproduksjon i region Telemark.

Jeanne M. Finsrud

Rådgiver

jeanne.m.finsrud@vtfk.no

920 68 042

Jeanne er fagrådgiver med ansvar for programområdene Salg, service og reiseliv, og har prøvenemndsansvar i Telemarksdelen av fylket.

Ranveig Haglund

Rådgiver

Ranveig.haglund@vtfk.no

411 82 041

Ranveig er fagrådgiver for Naturbruks- og Teknologi og industrifagene.

Fagrådgivere fylkeshuset i Tønsberg

Anne Harjo

Rådgiver

anne.harjo@vtfk.no

958 61 215

Koordinator fagrådgiverteamet. Fagrådgiver Elektro- og datateknologi, område Vestfold. Frikjøpt 70% som Hovedverneombud VTFK

 

Liv Langedrag Eilerås

Rådgiver

liv.eileraas@vtfk.no

409 04 326

Fagrådgiver Salg, service og reiseliv område Vestfold

Heidi Simonsen

Rådgiver

heidi.simonsen@vtfk.no

926 17 176

Heidi er fagrådgiver med ansvar for lærlinger og lærebedrifter i Restaurant og matfagene i Vestfold delen av fylket, samt for Helsearbeiderfaget i hele fylket.

Trude Johansen

Rådgiver

Trude.johansen@vtfk.no

949 73 381

Trude har ansvar for Håndverk, design og produktutvikling, Bygg- og anleggs- samt Informasjon og medieteknologifagene  i Region Vestfold.

Monica Kjønnø

Rådgiver

Monica.kjonno@vtfk.no

469 09 523

Monica har en 40% rådgiverstilling med ansvar for saksbehandling av praksiskandidater i Helsearbeiderfaget i Vestfold

Tone Elisabeth Wierød

Rådgiver

tone.wierod@vtfk.no

408 03 484

Tone er fagrådgiver for Helse- og oppvekst fagene i region Vestfold, med unntak av Helsearbeiderfaget.

Jan Erik Rismyhr

Rådgiver

Jan.rismyhr@vtfk.no

941 81 117

Jan Erik er fagrådgiver for Teknologi og industrifagene. Herunder bedrifter, opplæringskontor, lærlinger, lærekandidater og praksiskandidater i Region Vestfold

 

Rune Aastrøm- Halstad

Rådgiver

rune.aastrom.halstad@vtfk.no

924 16 908

Rune er fagrådgiver med ansvar for lærlinger og lærebedrifter i Restaurant og matfagene, Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesin og naturbruk i Vestfold delen av fylket.

Rådgivere 

Kristin Ekmann

Rådgiver

Kristin.ekmann@vtfk.no

415 49 034

Kristin har ansvar for konsernprogrammene

Heidi Hammervik

Rådgiver

heidi.hammervik@vtfk.no

926 62 887

Heidi er koordinator for det 4 årige yrkesfagløpet og formidling til læreplass

Lena Marie Fekene

Prosjektkoordinator

Lena.fekene@vtfk.no

409 04 324

Lena er koordinator på vegne av fag og yrkesopplæring for for prosjektene - "Gullbilletten", "Tiltak for økt gjennomføring for kull 2020" og "kull 2021"

Marit Sæthern

Rådgiver

marit.sathern@vtfk.no

480 56 764

Marit har ansvar for prøvenemndsopplæring.

Andre ansatte

Maryann Bjordal

Konsulent

maryann.bjordal@vtfk.no

480 77 737

Maryann har ansvar for fag- svennebrev, kompetansebevis og vitnemål.

Ellen Synøve Haga

Konsulent

ellen.haga@vtfk.no

479 01 794

Ellen har ansvar for tilskudd og kontrakter

Katarina Krigaar

Konsulent

katarina.krigaar@vtfk.no

477 64 726

Katarina har ansvar for prøveadministrasjonen, veilederkurs og nettkurs, reiseregninger, fakturaer og refusjonskrav.

Karin Baugerød

Konsulent

karin.irene.baugerod@vtfk.no

952 81 376

Karin har ansvaret for oppmelding til fag- og svenneprøve, utstedelse av kompetansebevis

Unni Skjortnes

konsulent

unni Skjortnes@vtfk.no

911 47 656

Unni er konsulent med ansvar for lærekontrakter, vigobedrift og fagbrevutdelingen

 

Lærlinger

Emily Ugland Bjerkholt

Lærling

emily.ugland.bjerkholt@vtfk.no

Emily er første års lærling i Kontor- og administrasjonsfaget

Helserådgivere

Synnøve Marian Storvollen

Helserådgiver Vestfold

synnove.storvollen@vtfk.no

905 79 116

Synnøve har samtaler med lærlinger og lærekandidater i alle deler av fylket.

Inger-Lin Matre

Helserådgiver Telemark

inger-lin.matre@vtfk.no

404 86 999

Inger-Lin har samtaler med lærlinger og lærekandidater i telemarkdelen av fylket.

Prøvenemnd

Hege Løgavlen Hjerthén

Prøvenemndsleder Helsefagarbeiderfaget Vestfold

hege.hjerthen@vtfk.no

404 91 445

Hege er prøvenemndsleder i Helsearbeiderfaget

Linn Helene Gjervik

Prøvenemndsleder Helsefagarbeiderfaget Telemark

linn.helene.gjervik@vtfk.no

452 83 866

Linn Helen er prøvenemndsleder i Helsearbeiderfaget.

Publisert: 15.11.2019 Oppdatert: 08.09.2023 kl.07.25