Ansatte

Det er 23 ansatte i seksjonen for fag- og yrkesopplæring. Seksjonen er fordelt mellom fylkeskommunens to hovedseter Skien og Tønsberg.

Leder

Kristina Rabe

Seksjonsleder fag- og yrkesopplæring

kristina.rabe@vtfk.no

900 50 906

Fagrådgivere fylkeshuset i Skien

Edle Cecilie Rød

Rådgiver

edle.cecilie.rod@vtfk.no

941 41 997

Edle har fagrådgiver ansvar for Design og håndverk, restautrant og matfag og Ambulansefaget i region Telemark

Henrik Thoreby

Rådgiver

henrik.thoreby@vtfk.no

900 77 865

Henrik er fagrådgiver for Bygg og anleggsteknikk fagene.

Jarle Christoffersen

Rådgiver

jarle.christoffersen@vtfk.no

945 05 778

Jarle er fagrådgiver for Elektrofagene og saksbehandling av praksiskandidatene innenfor Helsearbeiderfaget i region Telemark

Terje Haukedal

Rådgiver

terje.haukedal@vtfk.no

909 13 382

Terje er fagrådgiver for Teknologi- og industrifagene (ikke kjøretøyfagene) samt logistikkfaget i region Telemark.

Ranveig Haglund

Rådgiver

Ranveig.haglund@vtfk.no

411 82 041

Ranveig er fagrådgiver for Naturbruk, Service- og samferdsels fagene (ikke Logistikkfaget) samt Kjøretøysfagene innenfor Teknologi og industrifagene.

Fagrådgivere fylkeshuset i Tønsberg

Anne Harjo

Rådgiver

anne.harjo@vtfk.no

958 61 215/ 40942327

Anne er fagrådgiver for Service og samferdsels fagene, samt Naturbruksfagene i region Vestfold

 

Liv Langedrag Eilerås

Rådgiver

liv.eileraas@vtfk.no

409 04 326

Liv er fagrådgiver for Elektrofagene.

Harald Nesse

Rådgiver

Harald.nesse@vtfk.no

468 03 784

Harald er fagrådgiver for Restaurant og matfagene og noen av Helse og oppvekstfagene.

Restaurant og matfag – Lærlinger, lærekandidater og praksiskandidater i Region Vestfold

HO – Helsearbeiderfaget - Lærlinger og lærekandidater – Vestfold og Telemark

HO – Helsearbeiderfaget - Praksiskandidater region Vestfold

Trude Johansen

Rådgiver

trude.johansen@vtfk.no

915 20 976

Trude er fagrådgiver for programområdene Design og håndverk,  Bygg- og anleggsfagene, samt IT og medieproduksjon.

Lena Marie Fekene

Rådgiver

Lena.fekene@vtfk.no

40 90 43 24

Lena er fagrådgiver for Teknikk og industriell produksjonsfag

Tone Elisabeth Wierød

Rådgiver

tone.wierod@vtfk.no

408 03 484

Tone er fagrådgiver for Helse- og oppvekst fagene i region Vestfold, med unntak av Helsearbeiderfaget.

Rådgivere 

Kristin Ekmann

Rådgiver

Kristin.ekmann@vtfk.no

33 34 41 46

Kristin har ansvar for konsernprogrammene

Heidi Hammervik

Rådgiver

heidi.hammervik@vtfk.no

926 62 887

Heidi er koordinator for det 4 årige yrkesfagløpet og formidling til læreplass

Marit Sæthern

Rådgiver

marit.sathern@vtfk.no

480 56 764

Marit har ansvar for prøvenemndsopplæring, veilederkurs og nettkurs

Andre ansatte

Maryann Bjordal

Konsulent

maryann.bjordal@vtfk.no

33 34 41 78

Maryann har ansvar for fag- svennebrev, kompetansebevis og vitnemål.

Ellen Synnøve Haga

Konsulent

ellen.haga@vtfk.no

33 34 41 68

Ellen har ansvar for tilskudd og kontrakter

Karin Baugerød

Konsulent

karin.irene.baugerod@vtfk.no

35 91 74 78

Karin har ansvaret for oppmelding til fag- og svenneprøve, utstedelse av kompetansebevis

Marit Rugset

Konsulent

marit.rugset@vtfk.no

35 91 70 81

Marit har ansvar for prøveprotokoller, fag- og svennebrev og reiseregninger

Unni Skjortnes

Konsulent

unni.skjortnes@vtfk.no

35 91 72 17

Unni har ansvaret for registrering av lærekontrakter, formidling og Vigorapportering

 

Publisert: 15.11.2019 Oppdatert: 22.06.2021 kl.12.20