Ansatte

Det er 25 ansatte i seksjonen for fag- og yrkesopplæring. Seksjonen er fordelt mellom fylkeskommunens to hovedsteder Skien og Tønsberg.

Leder

Kristina Rabe

Seksjonsleder fag- og yrkesopplæring

kristina.rabe@vtfk.no

900 50 906

Fagrådgivere fylkeshuset i Skien

Edle Cecilie Rød

Rådgiver

edle.cecilie.rod@vtfk.no

941 41 997

Edle har fagrådgiver ansvar for programområdene: Frisør,blomster, interiør og eksponeringsdesign, Restautrant og matfag og Helse og oppvekstfagene unntatt Helsefagarbeider faget i region Telemark

Henrik Thoreby

Rådgiver

henrik.thoreby@vtfk.no

900 77 865

Henrik er fagrådgiver for Bygg og anleggsteknikk fagene i Telemarksdelen av fylket.

Jarle Christoffersen

Rådgiver

jarle.christoffersen@vtfk.no

945 05 778

Jarle er fagrådgiver med ansvar for  Elektrofagene og Informasjonsteknologi og medieproduksjon i region Telemark.

Jeanne M. Finsrud

Rådgiver

jeanne.m.finsrud@vtfk.no

920 68 042

Jeanne er fagrådgiver med ansvar for programområdene Salg, service og reiseliv, og har prøvenemndsansvar i Telemarksdelen av fylket.

Ranveig Haglund

Rådgiver

Ranveig.haglund@vtfk.no

411 82 041

Ranveig er fagrådgiver for Naturbruks- og Teknologi og industrifagene.

Fagrådgivere fylkeshuset i Tønsberg

Anne Harjo

Rådgiver

anne.harjo@vtfk.no

958 61 215

Anne er fagrådgiver for programområdet - Salg, service og reiseliv i region Vestfold i 60% stilling. Hun er 40% frikjøpt som Hovedvernombud.

 

Liv Langedrag Eilerås

Rådgiver

liv.eileraas@vtfk.no

409 04 326

Liv er fagrådgiver for Elektrofagene i region Vestfold 

Heidi Simonsen

Rådgiver

heidi.simonsen@vtfk.no

926 17 176

Heidi er fagrådgiver med ansvar for lærlinger og lærebedrifter i Restaurant og matfagene i Vestfold delen av fylket, samt for Helsearbeiderfaget i hele fylket.

Trude Johansen

Rådgiver

Trude.johansen@vtfk.no

915 20 976

Trude har ansvar for Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesin, Håndverk, design og produktutvikling, Bygg- og anleggs- samt Naturbruksfagene og Informasjon og medieteknologifagene  i Region Vestfold.

Monica Kjønnø

Rådgiver

Monica.kjonno@vtfk.no

469 09 523

Monica har en 40% rådgiverstilling med ansvar for saksbehandling av praksiskandidater i Helsearbeiderfaget i Vestfold

Tone Elisabeth Wierød

Rådgiver

tone.wierod@vtfk.no

408 03 484

Tone er fagrådgiver for Helse- og oppvekst fagene i region Vestfold, med unntak av Helsearbeiderfaget.

Jan Erik Rismyhr

Rådgiver

Jan.rismyhr@vtfk.no

941 81 117

Jan Erik er fagrådgiver for Teknologi og industrifagene. Herunder bedrifter, opplæringskontor, lærlinger, lærekandidater og praksiskandidater i Region Vestfold

 

Rådgivere 

Kristin Ekmann

Rådgiver

Kristin.ekmann@vtfk.no

333 44 146

Kristin har ansvar for konsernprogrammene

Heidi Hammervik

Rådgiver

heidi.hammervik@vtfk.no

926 62 887

Heidi er koordinator for det 4 årige yrkesfagløpet og formidling til læreplass

Lena Marie Fekene

Prosjektkoordinator

Lena.fekene@vtfk.no

409 04 324

Lena er koordinator på vegne av fag og yrkesopplæring for for prosjektene - "Gullbilletten", "Tiltak for økt gjennomføring for kull 2020" og "kull 2021"

Marit Sæthern

Rådgiver

marit.sathern@vtfk.no

480 56 764

Marit har ansvar for prøvenemndsopplæring, veilederkurs og nettkurs

Andre ansatte

Maryann Bjordal

Konsulent

maryann.bjordal@vtfk.no

48077737

Maryann har ansvar for fag- svennebrev, kompetansebevis og vitnemål.

Ellen Synøve Haga

Konsulent

ellen.haga@vtfk.no

479 01 794

Ellen har ansvar for tilskudd og kontrakter

Katarina Krigaar

Konsulent

katarina.krigaar@vtfk.no

47764726

Katarina har ansvar for prøveadministrasjonen, reiseregninger, fakturaer og refusjonskrav.

Karin Baugerød

Konsulent

karin.irene.baugerod@vtfk.no

95281376

Karin har ansvaret for oppmelding til fag- og svenneprøve, utstedelse av kompetansebevis

Unni Skjortnes

konsulent

unni Skjortnes@vtfk.no

91147656

Unni er konsulent med ansvar for lærekontrakter, vigobedrift og fagbrevutdelingen

 

Lærlinger

Iselin Evita Stenstrup

Lærling

iselin.evita.stenstrup@vtfk.no

908 52 075

Iselin er andre års lærling i Kontor- og administrasjonsfaget

Mia Bodeng

Lærling

Mia.bodeng@vtfk.no

401 07 358

Mia er førsteårs lærling i Service og administrasjonsfaget.

Helserådgiver

Synnøve Marian Storvollen

Helserådgiver

synnove.storvollen@vtfk.no

90579116

Synnøve har samtaler med lærlinger og lærekandidater i alle deler av fylket.

 

Prøvenemnd

Hege Hjerthen

Prøvenemndsleder

hege.hjerthen@vtfk.no

404 91 445

Hege er prøvenemndsleder i Helsearbeiderfaget

Linn Helene Gjertvik

Prøvenemndsleder

linn.helene.gjervik@vtfk.no

452 83 866

Linn Helen er prøvenemndsleder i Helsearbeiderfaget.

Publisert: 15.11.2019 Oppdatert: 20.02.2023 kl.09.21