Kontakt seksjon for fag- og yrkesopplæring

Her finner du kontaktinformasjon til ansatte i Seksjonen Fag- og yrkesopplæring i avdeling for Opplæring og folkehelse

Våre oppgaver og ansvarsområder 

  • Godkjenne lærebedrifter og medlemsbedrifter i opplæringskontor 
  • Godkjenne lærekontrakter og opplæringskontrakter 
  • Gi råd og veiledning for opplæring i bedrift 
  • Være en støttespiller for bedrift og lærling 
  • Administrere fag- / svenne- og kompetanseprøver 
  • Tilby kurs i fagopplæring til instruktører, veiledere og faglige ledere 
  • Utbetale lærlingtilskudd (økonomisk støtte til lærebedrifter som har lærlinger og lærekandidater) 
  • Utstede kompetansebevis, fagbrev og svennebrev 
  • Arrangere fag- /svenne- og kompetansebrevutdeling for nye fagarbeidere og svenner 
  • Være sekretariat for Yrkesopplæringsnemnda i Vestfold og Telemark fylkeskommune 

Postadresse 

Vestfold og Telemark fylkeskommune 

Seksjon for fag- og yrkesopplæring 

Postboks 2844 

3702 SKIEN 

 

Adresser

Vi holder til på to lokasjoner: 

Skien: Torggata 18. 

Tønsberg: Svend Foyns gate 9 

 

Kontaktinformasjon ansatte 

Administrasjon og prosjekter

Formidling 

Det 4-årige yrkesfagløpet

Kristina Rabe

Seksjonsleder fag- og yrkesopplæring

kristina.rabe@vtfk.no

900 50 906

Tilskudd

Edle Cecilie Rød

Rådgiver

edle.cecilie.rod@vtfk.no

941 41 997

Edle har fagrådgiver ansvar for programområdene: Frisør,blomster, interiør og eksponeringsdesign, Restautrant og matfag og Helse og oppvekstfagene unntatt Helsefagarbeider faget i region Telemark

Kontrakter

Henrik Thoreby

Rådgiver

henrik.thoreby@vtfk.no

900 77 865

Henrik er fagrådgiver for Bygg og anleggsteknikk fagene i Telemarksdelen av fylket.

Vigo systemansvarlig

Jarle Christoffersen

Rådgiver

jarle.christoffersen@vtfk.no

945 05 778

Jarle er fagrådgiver med ansvar for  Elektrofagene og Informasjonsteknologi og medieproduksjon i region Telemark.

Prosjekter 

Gullbilletten 

Kristina Rabe

Seksjonsleder fag- og yrkesopplæring

kristina.rabe@vtfk.no

900 50 906

Fleksibel fagopplæring 

Edle Cecilie Rød

Rådgiver

edle.cecilie.rod@vtfk.no

941 41 997

Edle har fagrådgiver ansvar for programområdene: Frisør,blomster, interiør og eksponeringsdesign, Restautrant og matfag og Helse og oppvekstfagene unntatt Helsefagarbeider faget i region Telemark

Tiltak for økt fullføring for avgangskull 2020

Henrik Thoreby

Rådgiver

henrik.thoreby@vtfk.no

900 77 865

Henrik er fagrådgiver for Bygg og anleggsteknikk fagene i Telemarksdelen av fylket.

Publisert: 15.11.2019 Oppdatert: 11.08.2021 kl.16.10