Minoritetsspråklige

Hvis du har vitnemål fra fullført grunnskole (i Norge eller et annet land) og lovlig opphold i Norge, så har du rett til å begynne på videregående skole.

Om du ikke er klar for å starte i ordinær videregående opplæring, kan du gå i en kombinasjonsklasse eller innføringsklasse.

Du kan uansett ha rett til særskilt språkopplæring.

Kombinasjonsklasse

Minoritetsspråklige elever mellom 16 - 20 år som har bodd kort tid i Norge kan få mer grunnopplæring på en videregående skole. (Elever som er over 20 år kan også i noen tilfeller få ett slikt tilbud.)

I en kombinasjonsklasse får du mer grunnskoleopplæring og kan ta fag fra ungdomsskolen (norsk, matematikk, naturfag, engelsk, samfunnsfag, kroppsøving og utdanningsvalg).

Du kan også kombinere fag fra grunnskolen med fag fra Vg1/vg2.

Kombinasjonsklasse finnes på disse skolene

Bamble videregående skole
Bø vidaregåande skule
Kragerø videregående skole
Notodden videregående skole
Porsgrunn videregående skole
Skogmo videregående skole
Thor Heyerdahl videregående skole
Vest-Telemark videregående skole

Hvordan søker du kombinasjonsklasse?

Søknad til kombinasjonsklassene skjer via de kommunale voksenopplæringene. Ta kontakt med kommunen du bor i, de kan fortelle deg hvordan du må gå frem.

Innføringsklasse

I en innføringsklasse følger du yrkesforberedende fellesfag som norsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og engelsk.

Hensikten er at du kan lære deg godt norsk og bli kjent med det norske samfunnet.

Etter ett år kan du søke på et ordinært løp i videregående skole.

Innføringsklasse finnes på disse skolene

Greveskogen videregående skole
Horten videregående skole
Sandefjord videregående skole

Hvordan søker du innføringsklasse?

Søknad til innføringsklassene skjer via www.vigo.no og eget skjema for minoritetsspråklige.

Særskilt språkopplæring

Dersom du har et annet morsmål enn norsk eller samisk, har du rett til særskilt språkopplæring inntil du har tilstrekkelig ferdighet i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen.

Skolen skal kartlegge dine norskkunnskaper før det blir gjort vedtak om særskilt språkopplæring. Det skal også gjøres kartlegging underveis i opplæringen slik at det kan avklares når du kan gå over til den vanlige opplæringen.

Mulighet for utvidet rett

Dersom du har språklige utfordringer, kan du ha rett til å bruke mer enn tre år på opplæringen.

Alternativer for gjennomføring av fremmedspråk

Minoritetsspråklige elever kan ha flere alternativer for gjennomføring av fremmedspråk. Velger du å ta morsmålet ditt som det obligatoriske fremmedspråket skal skolen dekke eksamensavgiften din.

Gjennomføring av fremmedspråk

Alle elever som skal ha vitnemål fra studieforberedende utdanningsprogram må ha karakter i fremmedspråk.

Dersom du har et annet fremmedspråk som morsmål enn det som undervises i på skolen din, har du to valg:

1. Du kan følge vanlig undervisning i fremmedspråk på skolen din.

2. Du kan melde deg opp til privatisteksamen i morsmålet ditt dersom det arrangeres eksamen i dette språket. Husk at du må melde deg opp til både skriftlig og muntlig eksamen. Snakk med skolen din om hvilket fag og nivå du må melde deg opp i.

Hva gjør du hvis du ønsker å ta eksamen i morsmålet ditt?
  • Ta kontakt med studierektor på skolen din hvis du ønsker å ta eksamen i ditt morsmål
  • Meld deg opp på www.privatistweb.no i oppmeldingsperioden
  • Du skal ikke betale eksamensavgiften dersom du har gjort avtale med skolen din. Gå ut av programmet når du kommer til betalingsbildet. Eksamenskontoret vil ettergi eksamensavgiften for elever som har avtale med skolen sin.

Det er viktig at du følger med på din side på www.privatistweb.no for informasjon om hvor og når dine eksamener skal foregå. Det kan hende at muntlig eksamen i fremmedspråk blir avholdt i et annet fylke. Da må du dekke reisekostnadene selv.

Hvilke fremmedspråk kan du ta eksamen i?

Du finner en oversikt over hvilke fremmedspråk du kan ta som privatist på Utdanningsdirektoratets hjemmesider.

Når må du melde deg opp til eksamen?

Det er to oppmeldingsperioder til å melde seg opp til eksamen:

• Høsteksamen, frist 15. september

• Våreksamen, frist 1. februar

Det åpnes for oppmelding ca. 2-3 uker før fristen.

Les mer om privatisteksamen.

Nyttige lenker

Publisert: 17.06.2019 Oppdatert: 22.09.2020