Elev hos oss allerede?


Publisert:

05.09.2022

Oppdatert:

26.09.2022 kl.16.04

Er du elev i en av de videregående skolene våre? Er du under 24 år? Har du et annet morsmål enn norsk eller samisk? Strever du med å lese, skrive og kommunisere på norsk? Da må du ta kontakt med en rådgiver på skolen din!

Tilpasset opplæring

Alle nye elever blir kartlagt i norsk ved oppstart. Kartlegginga gjøres for å se om dine ferdigheter i norsk er tilstrekkelige til å kunne følge undervisninga i alle fag og fullføre videregående opplæring.

Om kartlegginga viser at du trenger hjelp, vil en rådgiver ta kontakt med deg. Du kan få ulike tilrettelegginger. Det er viktig at du sier ja til den hjelpa skolen tilbyr deg. Om du først sa nei til det skolen tilbød deg, kan du ombestemme deg så lenge du er elev ved skolen.

Dersom du går på yrkesfag

Det viktig at du forstår at skolen antagelig kan tilrettelegge mer for dine behov for norskopplæring skriftlig og muntlig enn det en bedrift kan klare i læretida di. For eksempel har du ikke rett til særskilt norskopplæring når du blir lærling eller lærekandidat. Derfor bør du vente med å bli lærling dersom skolen anbefaler deg det. Mange bedrifter har muntlige/skriftlige språkkrav til ansatte. Det betyr at du kanskje ikke får tilbud om jobb etter læretida fordi du ikke leser/skriver eller snakker norsk godt nok. Dersom bedriften har språkkrav, er det ikke sikkert at det er nok å ha bestått norskfaget på skolen.

Mange elever har det travelt med å bli ferdig med skolen. Men om du bruker for kort tid og ikke lærer deg det bedriftene forventer at du skal kunne, er det ikke sikkert du får jobb etterpå.

Dersom du går på studieforberedende

Det er viktig at du takker ja til særskilt språkopplæring om du skulle ha rett til det. Det er også viktig at du sjekker ut om du har rett til fritak for vurdering med karakter/eksamen i sidemål. Elever med fremmedspråklig bakgrunn som trenger mer opplæring og fordypning i norsk, kan i tillegg bytte ut et av programfaga med mer tid til norskopplæring. Dette kaller vi StyrkNorsk. Spør rådgiveren på skolen din om du trenger mer informasjon om du kan erstatte et programfag med mer norskopplæring. Husk at det på universitet/høyskole stillers enda strengere krav til dine lese- og skriveferdigheter og til å kunne beherske et akademisk fagspråk.

Du skal jobbe i flere tiår. Det betyr at du nok kommer til å skrifte jobb flere ganger gjennom livet. Å ha gode ferdigheter i norsk sikrer deg større sjanse for en ny jobb om du skulle trenge å bytte arbeidsgiver. Gode ferdigheter i lesing og skriving er også viktige om du som voksen skulle trenge å videreutdanne deg for å øke din formelle kompetanse. Voksne har ikke rett til særskilt språkopplæring. 

Ekstra opplæringsår

Som du sikkert vet, har alle elever rett til tre år i videregående opplæring. Men dersom du har rett til særskilt språkopplæring utvides denne retten til inntil 5 år. Denne retten bør du benytte deg av og bruke den ekstra tiden på å bli enda bedre til å lese, skrive, forstå og kommunisere muntlig på norsk. Ett år ekstra i videregående kan være en god investering i framtida hvis det betyr at du lærer mer og får bedre karakterer.