Informasjon for kommunene

Her kommer det snart mer informasjon om hvordan kommunene skal gå fram for å informere minoritetsspråklige elever med kort botid, svake norskspråklige ferdigheter og /eller lite grunnskolekompetanse.

Publisert:

27.09.2021

Oppdatert:

28.09.2021 kl.08.47