Minoritetsrådgiver

Vestfold og Telemark har fire minoritetsrådgivere. Opplever du at friheten din er begrenset? Lever du et dobbeltliv? Er det vanskelig å håndtere alle forventningene til deg på skolen og hjemme?

Hva kan en minoritetsrådgiver hjelpe deg med?

En minoritetsrådgiver arbeider for at unge mennesker skal ha muligheten til å bestemme over eget liv.  Uansett opprinnelsesland, etnisitet, religion, kjønn eller seksuell legning har alle som befinner seg i Norge rett til å leve et fritt liv og krav på beskyttelse mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og andre former for vold. 

Alle har rett til å være seg selv og til å fritt kunne velge venner, klær, kjæreste, yrke, religion, politisk tilhørighet, seksuell legning og ektefelle. Når unge opplever så sterk kontroll at det bryter med deres rett til frie liv kalles det negativ sosial kontroll.

Minoritetsrådgivere har taushetsplikt og kan gi deg råd, samtaler og praktisk hjelp (hvem kan hjelpe deg, hvilke rettigheter har du og hva skal du gjøre for å bli tatt på alvor).

Du kan kontakte oss dersom du opplever:

  • Lite frihet til å ta egne valg og leve livet slik du ønsker
  • Strenge grenser hjemme
  • Opplever sterkt sosialt press og forventninger
  • Synes det er utfordrende å leve med flere kulturer samtidig
  • Vold, trusler eller tvang
  • Er redd for å bli forlovet eller giftet bort mot din vilje
  • Er bekymret for en reise til utlandet
  • Er etterlatt i utlandet mot din vilje
  • Er bekymret for en venn som opplever noen av punktene over

 

I tillegg til å jobbe direkte med ungdom, tilbyr vi også veiledning og kompetanseheving til hjelpeapparatet og skoleansatte.

Kontaktinformasjon til minoritetsrådgiverne i Vestfold og Telemark

 

Dennis Zimmer- Sandefjord VGS

dennis.zimmer@vtfk.no

Tlf: 489 94 114 

FB: Dennis minoritetsrådgiver 

 

Linn Eskedal- Færder VGS

linn.eskedal@vtfk.no

Tlf: 402 17 266 

FB: Linn Minoritetsrådgiver 

 

Marjan Farahmand- Skogmo VGS

marjan.farahmand@vtfk.no

Tlf: 915 52 638 

FB: Marjan Minoritetsrådgiver 

 

Anna Siyadat - Notodden VGS

Anna.siyadat@vtfk.no

Tlf: 457 39 738

 

Nyttige lenker

Les mer om negativ sosial kontroll på NORA

Grunnlaget for arbeidet finnes i regjeringens Handlingsplan 2021-2024: Frihet fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold og Handlingsplan mot negativ kontroll og æresrelatert vold.

Lenker til mer informasjon:

IMDi- Håndbok for håndtering av saker om negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, barneekteskap og æresrelatert vold

Udir- Barn som ikke møter på skolen

Bufdir- Tvangsekteskap og æresrelatert vold

RVTS- Retten til å bestemme over eget liv: https://rettentil.no/

Hjelpekilden- Oppvekst i strenge religiøse miljøer: https://stortro.no/

Skeiv verden- For LHBTIQ+ personer med minoritetsbakgrunn: https://www.skeivverden.no/  

Publisert: 17.09.2021 Oppdatert: 05.04.2022 kl.11.08