Opplæringstilbud minoritetsspråklige elever

For å kunne søke inntak til videregående opplæring, må du ha lovlig opphold i landet. Du må også ha vitnemål fra norsk grunnskole, eller dokumentere tilsvarende grunnopplæring. Minoritetsspråklige elever kan ha rett til særskilt språkopplæring. Minoritetsspråklige kan også få opplæring på en videregående skole i grunnskolefag før oppstart i vanlig videregående opplæring. Dette tilbudet heter Kombiløpet. Tilbudet erstatter kombinasjonsklasser og innføringstilbud.

Særskilt språkopplæring

 • Dersom du har et annet morsmål enn norsk eller samisk, har du rett til særskilt språkopplæring inntil du har tilstrekkelig ferdighet i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen. 
 • Dersom du har språklige utfordringer, kan du ha rett til å bruke mer enn tre år på opplæringen. 
 • Skolen skal kartlegge dine norskkunnskaper før det blir gjort vedtak om særskilt språkopplæring. Det skal også gjøres kartlegging underveis i opplæringen slik at det kan avklares når du kan gå over til den vanlige opplæringen. 

 

Fremmedspråk

Minoritetsspråklige elever kan ha flere alternativer for gjennomføring av fremmedspråk. Velger du å ta morsmålet ditt som det obligatoriske fremmedspråket skal skolen dekke eksamensavgiften din. Alle elever som skal ha vitnemål fra studieforberedende utdanningsprogram må ha karakter i fremmedspråk. 

Gjennomføring av fremmedspråk

Dersom du har et annet fremmedspråk som morsmål enn det som undervises i på skolen din, har du to valg: 

1. Du kan følge vanlig undervisning i fremmedspråk på skolen din. 

2. Du kan melde deg opp til privatisteksamen i morsmålet ditt dersom det arrangeres eksamen i dette språket. Husk at du må melde deg opp til både skriftlig og muntlig eksamen. Snakk med skolen din om hvilket fag og nivå du må melde deg opp i. 

Hva gjør du hvis du ønsker å ta eksamen i morsmålet ditt
 • Ta kontakt med studierektor på skolen din hvis du ønsker å ta eksamen i ditt morsmål 
 • Meld deg opp på www.privatistweb.no i oppmeldingsperioden 
 • Du skal ikke betale eksamensavgiften dersom du har gjort avtale med skolen din. Gå ut av programmet når du kommer til betalingsbildet. Eksamenskontoret vil ettergi eksamensavgiften for elever som har avtale med skolen sin. 

Det er viktig at du følger med på din side på www.privatistweb.no for informasjon om hvor og når dine eksamener skal foregå. Det kan hende at muntlig eksamen i fremmedspråk blir avholdt i et annet fylke. Da må du dekke reisekostnadene selv.

Hvilke fremmedspråk kan du ta eksamen i

Du finner en oversikt over hvilke fremmedspråk du kan ta som privatist på Udirs sider.  

Når må du melde deg opp til eksamen

Det er to oppmeldingsperioder til å melde seg opp til eksamen: 

• Høsteksamen, frist 15. september 

• Våreksamen, frist 1. februar 

Det åpnes for oppmelding ca. 2-3 uker før fristen. 

Les mer om privatisteksamen

Kombiløpet 

Minoritetsspråklige elever mellom 16 og 24 år, som har bodd kort tid i Norge, kan få mer grunnskoleopplæring på en videregående skole dersom de har behov for dette for å kunne fullføre videregående opplæring. 

Tilbudet gjelder fagene norsk, matematikk, engelsk, kroppsøving og samfunnsfag. Noen elever har også naturfag og/eller YFF eller språkpraksis i bedrift. 

Du kan også få opplæring i andre fag eller emner avhengig av skolens tilbud. Tilbudet varer i ett til to år, avhengig av behov.  

Hvem kan søke og hvordan er opplæringen

Kombinløpet retter seg mot minoritetsspråklig ungdom i alderen 16–24 år som 

 • har godkjent grunnskole fra utlandet, men har manglende norskkompetanse 
 • har fått vitnemål fra 10. klasse i Norge, men har manglende norskkompetanse og faglig grunnlag 
 • har bestått grunnskole fra kommunal voksenopplæring, og som tidligere hadde mindre enn ni års grunnskole fra hjemlandet. 

Kjennetegn på opplæringen  

 • Nivådelt og tilpassede opplæringsplaner 
 • Dokumentasjon på opplæringen, og muligheten til å forbedre tidligere karakterer på vitnemålet fra ungdomsskolen. 
 • 30 timer i uka med opplæring i fagene norsk, matematikk, samfunnsfag, engelsk, samt kroppsøving. Noen har også naturfag, YFF eller språkpraksis i bedrift.  
 • Forsering av fag på videregående nivå så langt skolen kan tilrettelegge for dette. 
 • Tilrettelegging for morsmålseksamen for de som planlegger studieforberedende utdanningsprogram. 
 • Like rettigheter til PC, skyss og elevtjenester som elever tatt inn til videregående opplæring på samme skole, uten å bruke av retten til videregående opplæring. 
 • Inkludering og integrering i skolemiljøet. 

Formålet med opplæringstilbudet 

 • Mer grunnskoleopplæring ved en videregående skole skal bidra til at ungdom i målgruppen settes i stand til å fullføre og bestå videregående opplæring. 
 • Ungdom i målgruppen skal ha opplæring i et læringsmiljø med elever i samme alder. 
 • Ungdom i målgruppen skal bli kjent med norsk videregående opplæring/skole.   
Skoler med Kombinløpet 2021-22

Dette opplæringstilbudet er et tilbud for deg som trenger mer norskopplæring og/eller mer grunnskoleopplæring. Du bruker ikke av retten til videregående opplæring.  

Det er et samarbeid mellom fylkeskommunen og enkelte kommuner, det vil derfor kunne være lærere både fra grunnskolen og fra videregående inn i dette tilbudet.  

 1. Bø videregående skole 
 2. Porsgrunn videregående skole 
 3. Kragerø videregående skole 
 4. Thor Heyerdahl videregående skole 
 5. Sandefjord videregående skole 
 6. Greveskogen videregående skole 

Publisert:

27.09.2021

Oppdatert:

17.01.2022 kl.13.48