StyrkNorsk

Dette er et tilbud til minoritetsspråklige elever som tar studieforberedende på Vg2 eller på Vg3, og som ønsker å bli bedre i norsk.

Bli god i norsk - bli god i fag!

Tilbudet gir deg mulighet til å bli bedre til å lese, skrive og å framføre muntlige presentasjoner - noe som er viktig i alle fag i videregående skole.

Krav til norsk

I norskfaget på Vg3 er det forventet at du kan lese, sammenfatte lengre tekster og skrive et mer akademisk språk. Dette er ferdigheter du vil trenge uansett hva du ønsker å studere.

Erstatter et programfag

Dersom du tar StyrkNorsk får du ett programfag mindre. Snakk med en rådgiver på skolen din om hvilket programfag du bør erstatte.

Gjennomføring StyrkNorsk

  • Du kan velge StyrkNorsk på Vg2 eller på Vg3 dersom du tar studieforberedende (inkludert IDR, KDA, MK og MDD).
  • StyrkNorsk er på fem timer i uka.
  • Det er undervisning to ettermiddager i uka, og noen heldagssamlinger på lørdager eller i høst- eller vinterferien.
  • Opplæringa skjer i hovedsak på Teams og i grupper med elever fra flere skoler.
  • Innholdet i undervisninga blir tilpassa elevenes behov for styrket norskopplæring.
  • Det blir ikke satt karakter i StyrkNorsk, men det blir dokumentert at du har deltatt.
  • Det er Greveskogen videregående skole som har ansvar for opplæringa. 

Vil du vite mer om Styrknorsk, ta kontakt med en rådgiver på skolen din

 

 

 

Publisert:

17.01.2022

Oppdatert:

02.02.2022 kl.15.49