Praktisk informasjon, regler og rettigheter

Skoleruta

2021/2022
Sum Skoledager for elever 190
Måned Merknad Skoledager
August Skolestart onsdag 18. august. 10
September   22
Oktober Høstferie uke 41 (f.o.m. mandag 11. oktober t.o.m. fredag 15. oktober) 16
November   22
Desember Siste skoledag før jul onsdag 22. desember 16
Januar Første skoledag etter nyttår tirsdag 4. januar 20
Februar Vinterferie uke 8 (f.o.m. mandag 21. februar t.o.m. fredag 25. februar) 15
Mars   23
April Påskeferie f.o.m. mandag 11. april t.o.m. mandag 18. april (2. påskedag mandag 18. april) 15
Mai

Offentlig fridag tirsdag 17. mai
Offentlig fridag Kristi himmelfartsdag, torsdag 26. mai
Videregående skoler: skoledag 27. mai på grunn av eksamensdag

20
Juni
Offentlig fridag: 2. pinsedag mandag 6. juni. Siste skoledag torsdag 16. juni 11
2022/2023
Sum Skoledager for elever 190
Måned Merknad Skoledager
August Skolestart onsdag 17. august 11
September   22
Oktober Høstferie uke 41 (f.o.m. mandag 10. oktober t.o.m. fredag 14. oktober) 16
November   22
Desember Siste skoledag før jul torsdag 22. desember 16
Januar Første skoledag etter nyttår tirsdag 3. januar 21
Februar Vinterferie uke 8 (f.o.m. mandag 20. februar t.o.m. fredag 24. februar) 15
Mars   23
April Påskeferie f.o.m. mandag 3. april t.o.m. mandag 10. april (2. påskedag mandag 10. april) 14
Mai

Offentlig fridag mandag 1. mai
Offentlig fridag 17. mai
Offentlig fridag Kristi himmelfartsdag torsdag 18. mai
Fri fredag 19. mai
Offentlig fridag 2. pinsedag mandag 29. mai

18
Juni
Siste skoledag fredag 16. juni 12

Reglement

Ordensreglement

Hensikten med ordensreglementet er å gi elevene et trygt og godt læringsmiljø med tydelige rammer som fremmer god orden og atferd. Det skal bidra til at de utvikler kunnskap, holdninger og ferdigheter til å kunne mestre livene sine.

Ordensreglementet for videregående skoler i Vestfold og Telemark regulerer elevenes rettigheter og plikter som ikke er fastsatt i annet regelverk.

Ordensreglement

Oversettelser

Ordensreglement - engelsk

Ordensreglement - arabisk

Ordensreglement - persisk

Ordensreglement - somali

Ordensreglement - tigrinja

Rutine for bruk av kamera i digital undervisning

Klikk her for rutine for bruk av kamera i digital undervisning

Fraværsreglement

NB! Unntaket fra fraværsreglene på grunn av pandemien er gjeninnført. Det betyr at elever med symptomer ikke behøver å gå til fastlegen sin for å dokumentere fraværet. Elever over 18 år som har helserelatert fravær, kan bruke egenmelding. Elever under 18 år må ha bekreftelse fra foresatte.

Unntaket gjelder ut skoleåret og har også tilbakevirkende kraft for perioden fra 11.oktober til 5. november. Les mer på Regjeringen.no

Fraværsreglementet beskriver regelverk og håndtering av fravær i de videregående skolene i Vestfold og Telemark. I tillegg er formålet med reglementet å:

 • Motivere deg til jevn innsats
 • Forhindre skulk
 • Bidra til likebehandling av fravær, samt forutsigbarhet og trygghet
 • Bidra til at du mestrer livet
 • Forberede deg på regler som gjelder i arbeidslivet

Fraværsreglement

PC i skolen

Alle elever ved de videregående skolene i Vestfold og Telemark må bruke PC i undervisningen. Her finner du det du trenger å vite om PC i skolen. 

En PC er et nødvendig verktøy for deg som er elev ved en videregående skole. 

Alle elever leier bærbar PC av fylkeskommunen. Det er ikke mulig å bruke egen privat PC eller nettbrett.

Les mer om hvordan du kommer i gang med skole-PCen din

Les mer om elev-PC og lån av lærebøker

Skoleskyss

Les om søking og vilkår for skoleskyss

Støtte fra Lånekassen

Alle elever kan få utstyrsstipend, noen kan få bostipend og noen kan få grunnstipend.

Annen støtte fra lånekassen

Du kan også ha rett til:

 • lån til skolepenger
 • reisestipend
 • forsørgerstipend hvis du har barn
 • lån hvis du er 18 år og ikke bor sammen med foreldrene dine. Les mer på lanekassen.no/lanforelever
Slik søker du

Søk om stipend på lanekassen.no eller via vigo.no. Du bruker søknaden for videregående opplæring.

Når du søker, sjekker Lånekassen automatisk om du har rett til andre stipend også. Du får svar på søknaden på Dine sider.

Søknadsskjemaer for elever

Les om hvilke søknadsskjemaer som kan være aktuelle for deg som elev

Godkjenning av videregående opplæring

Tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet kan bli godkjent helt eller delvis. Det er skolen du går på/søker til som skal vurdere dokumentasjonen din opp mot kriteriene for godkjenning.

Du søker om å få godkjent tidligere beståtte fag i Visma InSchool sammen med rådgiver. Dokumentasjon til søknaden lastes opp via digitalt skjema (dokumentasjon på at faget er bestått).

Husk at du må følge ordinær undervisning i faget til søknaden er innvilget.

Planlegger du å gå på skole i utlandet?

Det er mye du må gjøre, både før, under og etter et utenlandsopphold. Snakk med skolen din så snart som mulig dersom du planlegger å gå på skole i et annet land. De kan veilede deg i hvilke rutiner og regler som gjelder for deg.

Les mer om opplæring i utlandet

Vitnemål, kompetansebevis og fag/svennebrev

Du bør alltid prøve å finne dokumentene dine før du ber om å få en kopi. Husk at dersom du har fullført norsk videregående skole i år 2000 eller senere, har du også et elektronisk vitnemål. Dette blir lagret i Nasjonal vitnemålsdatabase.

Elever og privatister har rett til å få en kopi av vitnemål eller kompetansebevis dersom det originale går tapt. Du skal ikke betale for kopi av vitnemål eller kompetansebevis.

Hvordan bestille kopi av vitnemål (elev)?

For nåværende eller tidligere elever i gamle Telemark:

 • Hvis du trenger kopi av vitnemål eller kompetansebevis du har fått som elev må du bestille en kopi fra IKA Kongsberg. Klikk her for å gå videre til bestillingsskjema.

For nåværende eller tidligere elever i gamle Vestfold:

 • Hvis du trenger kopi av vitnemål eller kompetansebevis du har fått som elev må du ta kontakt med skolen du har fått vitnemålet fra. Skolen vil lage en kopi. 
Hvordan bestille kopi av kompetansebevis (privatist)?

Som privatist får du dokumentert eksamensresultater fra privatisteksamen på et kompetansebevis. Hvis du har mistet kompetansebeviset ditt kan du bestille et nytt. 

Du trenger en elektronisk ID (eks. MinID, Bank ID på mobil) for innlogging. Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det. 

Bestill nytt kompetansebevis

Trenger du oppdatert vitnemål eller kompetansebevis?

Dersom du ønsker et oppdatert vitnemål eller kompetansebevis (ved endringer, f. eks nye karakterer) bestiller du et nytt. Elever henvender seg til skolen de går eller har gått på for nytt vitnemål, mens privatister bestiller kompetansebevis i eksamenskontorets digitale bestillingsskjema.

Trenger du vitnemål på et annet språk enn norsk?

Elever eller tidligere elever som trenger vitnemål på engelsk kan kontakte skolen de går eller har gått på for engelsk kopi.

Elever med behov for oversettelse til andre språk enn engelsk, må selv kontakte en godkjent translatør. Godkjente translatører finner du ved å søke på for eksempel Google.no eller Gulesider.no.

Eksempler på godkjente oversettelsesbyråer:

Hvordan bestille kopi av fag/svennebrev?

Utstedelse av nytt fag- eller svennebrev er ikke omfattet av gratisprinsippet. Ønsker du å bestille nytt fag- eller svennebrev kan benytte betalingsinformasjonen under. Det koster kr. 500,- å få erstattet det tapte.

Til kontonr.: 1506.22.37578
Merk innbetalingen med: "Seksjon for fag- og yrkesopplæring", om du skal ha et nytt fag- eller svennebrev, samt fullt navn.

Kopi av innbetalt beløp sendes inn sammen med utfylt søknadsskjema. 

Du bestiller nytt ved å fylle ut dette skjemaet.
Skjemaet sendes til Seksjon for fag- og yrkesopplæring i en e-post eller til følgende postadresse:

Postboks 2844
3702, Skien

Rett til undervisning og vurdering

Som elev i ordinær videregående opplæring har du rett til fulltidsopplæring i tre år, og et fjerde opplæringsår hvis du gjør et omvalg. Retten innebærer opplæring i fellesfag og programfag som fører fram til vitnemål eller læretid i bedrift. Hovedregelen er at en kun kan være elev en gang i hvert fag. Det betyr at om du ikke er fornøyd med sluttkarakteren i et fag, har du ikke rett til å ta faget om igjen. Hvor mange timer opplæring det er i hvert fag er fastsatt sentralt.

Rett til underveisvurdering

Alle elever har rett til tilrettelagt opplæring og til underveisvurdering som gir informasjon til deg om

 • hva du skal lære i fagene,
 • hva du mestrer og får til i fagene,
 • hvordan du kan bedre din kompetanse, og
 • hvordan du ligger an i faget

Underveisvurderinga skal være en integrert del av undervisninga og kan være både muntlig og skriftlig. Underveisvurderinga kan være med eller uten karakter. Det er læreren som bestemmer om det gis karakter i underveisvurderinga. Som elev har du rett til å medvirke i opplæringa i fag. Det betyr at læreren skal ha en dialog med klassen om hvordan undervisninga og underveisvurderinga skal skje. Underveisvurderinga skal være variert og være knyttet til kompetansemålene i det enkelte fag. Du skal delta i vurdering av egen kompetanse underveis i opplæringsløpet og få mulighet til å reflektere over egen læring og utvikling i fagene.

Du har ikke klagerett på underveisvurdering, kun sluttvurdering. Det betyr at du kan klage på standpunktvurdering og på eksamensvurdering. Les mer om hva du kan klage på her.

Alle har rett til skriftlig halvårsvurdering og til en halvårlig samtale om faglig og sosial utvikling.

Rett til varsel

Dersom du står i fare for ikke å ha vurderingsgrunnlag (IV) til halvårsvurdering eller standpunktvurdering, for eksempel på grunn av høyt fravær, har du rett til skriftlig varsel. Etter at varselet er gitt skal du ha reell mulighet til å kunne få karakter i faget. Det innebærer imidlertid at du ikke må ha mer fravær og at du utfører de arbeidsoppgavene/vurderingssituasjonene som faglæreren pålegger deg for å ha vurderingsgrunnlag.

Plikter

Som elev har du rett til medvirkning, undervisning og vurdering, men du har også plikter. For å ha utbytte av opplæringa må du møte til undervisning, være forberedt til timene, være aktiv i læringsaktiviteter og vurderingssituasjoner – og reflektere rundt om du har gode strategier for å øke din kompetanse i fagene. Om du strever med å lære i ett eller flere fag, må du ta kontakt med faglærer eller en rådgiver for å sjekke ut om du trenger særskilte tilrettelegginger.

Du plikter å følge ordensreglementet og å forsøke å være en god medelev for andre elever i klassen og på skolen.

Gratis videregående opplæring

Læremidler

Læremidler stilles til rådighet for deg i skoleåret. Utlån skjer hovedsakelig ved skolestart. Frist for innlevering er siste skoledag slik den står i skoleruta, men alt materiell skal likevel leveres ved ev avbrutt skolegang. Du skal få alle nødvendige trykte og digitale læremidler av skolen. For eksempel vil det si at du skal få tilgang på PC, lærebøker, artikler som brukes i undervisningen og kalkulator dersom det er nødvendig med andre funksjoner enn du har tilgang til digitalt. I tillegg skal skolen ha tilgang på nødvendig utstyr. Dette gjelder også om du har krav på spesialundervisning. Forbruksmateriell som kladdebøker og skrivesaker må du kjøpe selv.

Er du elev og har ungdomsrett, får du utstyrsstipend fra Lånekassen. Stipendet skal bidra til å dekke utgiftene som fylkeskommunen kan pålegge deg. Det kan for eksempel være bærbar PC og nødvendig klær og utstyr.

Les mer om utstyrsstipend her

Les mer om ordningen med elev-PC her

Er du lærling, praksisbrevkandidat eller lærekandidat, har du ikke rett til å få dekket læremidler fra fylkeskommunen. Du får heller ikke utstyrsstipend, men kan ha rett til lån og andre stipend.

Les mer om stipend og lån her

Erstatningskrav

Skolen sender erstatningskrav umiddelbart ved skoleslutt/avbrutt skolegang dersom lærebøker og annet materiell er skadet eller ikke blir levert innen fristen.

Etter skjønn faktureres utlånt materiell slik: 

100 % av anskaffelsespris inneværende år.
90%, fra 1-2år fra innkjøpsdato
50% fra 2-3 år fra innkjøpsdato
30% fra 3- år og eldre fra innkjøpsdato.

Læremidler som er eldre enn 3 år blir det ikke sendt krav for  

Skoleturer

Turer som er en del av opplæringen og foregår i skolens regi skal være gratis. Slike turer kjennetegnes ved en eller flere av disse punktene:

 • turen er en del av opplæringen etter læreplanene for fag
 • lærere er med på turen og mottar lønn
 • det er utarbeidet regler for turen, med f.eks. sanksjoner for hjemsendelse
 • skolen er ansvarlig dersom det oppstår uhell
 • turen fremgår av skolens virksomhetsplan/årsplan
 • elever som ikke er med på turen har et organisert opplæringstilbud

Listen er ikke uttømmende. Dersom et eller flere av momentene er til stede, kan turen ansees som en del av opplæringen og skal være gratis. Skolen er ansvarlig for organisering og gjennomføring av turen.

Finansiering av skoleturer

 • Skolen må ha inndekning for turen i eget budsjett
 • Skolen kan ikke ta initiativ til aktiviteter som krever finansiering av elever/foresatte
 • Skolen bør undersøke mulighetene for å bruke eksterne midler og planlegge ut fra rammene slike midler gir.
 • I samråd med elevene kan skolen legge til rette for at overskudd fra ungdomsbedrifter kan brukes til skoletur.
 • Skolen kan ta imot gaver for å finansiere turer/reiser, men må sikre at gavene er frivillige og anonyme. Foresatte som gir gave må gjøre det uten å føle press til å gi, og det skal ikke være synlig hvem som ikke gir gaver.
 • Foresatte/elever kan velge å arrangere dugnader, kakesalg, loppemarkeder o.l. i stedet for å gi gaver til skolen, men også her må deltakelsen være frivillig.
 • Utgifter til mat og drikke dekkes ikke av skolen, og kan derfor pålegges elevene. Utgiftene skal ikke overstige kostnadene elevene normalt har til dette.
 • Hvis en tur delvis er lagt til skoletiden og delvis til fridager, kan skolen velge å ta betalt for den delen som foregår på fridager. Det må være et reelt alternativ å delta kun på skoledager.

Avlysing av skoleturer pga. force majeure

Dersom planlagte skoleturer blir avlyst pga. force majeure, det vil si ekstraordinære hendelser som er utenfor skolens kontroll, håndteres dugnadspenger/gaver slik:

 • Dugnadspenger som er samlet inn for å dekke kostnader for skoleturen kan betales tilbake til den/de som har overført dugnadspengene til skolen, dersom disse ber om det.  I samråd med elevene kan dugnadspenger alternativt brukes til en hyggelig tilstelning eller evt. gi pengene til et veldedig formål. 
 • Dersom det i forkant at skoleturen er samlet inn matpenger, skal disse betales tilbake til den enkelte elev.
 • Gaver skal være gitt anonymt og kan derfor ikke spores til den enkelte elev/foresatt. Tilbakebetaling kan likevel gjøres til de som ber om dette, dersom gaven og størrelsen på denne kan dokumenteres.

Publisert: 05.09.2019 Oppdatert: 03.10.2021 kl.17.09