Praktisk informasjon

Skoleruta

2019/2020
Måned Merknad Skoledager
August Skolestart mandag 19. august. 10
September   21
Oktober Høstferie uke 41 (f.o.m. mandag 7. oktober t.o.m. fredag 11. oktober). 18
November   21
Desember Siste skoledag før jul fredag 20. desember. 15
Januar Første skoledag etter nyttår fredag 3. januar. 21
Februar Vinterferie uke 8 (f.o.m. mandag 17. februar t.o.m. fredag 21. februar). 15
Mars   22
April Påskeferie f.o.m. mandag 6. april t.o.m. mandag 13. april. 16
Mai Offentlige fridager: fredag 1. mai og Kristi himmelfartsdag torsdag 21. mai. 19
Juni
Offentlig fridag: 2. pinsedag mandag 1. juni. Siste skoledag fredag 19. juni. 14
Sum Skoledager for elever 192

Kommentar:

Elevene skal ha 190 skoledager. Det vil si at to av skoledagene ovenfor skal brukes til planleggingsdager for lærerne. Den enkelte skole bestemmer dette selv og legger det inn i sin skolerute.

2020/2021
Måned Merknad Skoledager
August Skolestart mandag 17. august. 11
September   22
Oktober Høstferie uke 41 (f.o.m. mandag 5. oktober t.o.m. fredag 9. oktober). 17
November   21
Desember Siste skoledag før jul fredag 18. desember 14
Januar Første skoledag etter nyttår mandag 4. januar. 20
Februar Vinterferie uke 8 (f.o.m. mandag 22. februar t.o.m. fredag 26. februar). 15
Mars Påskeferie f.o.m. mandag 29. mars t.o.m. mandag 5. april 20
April Påskeferie f.o.m. mandag 29. mars t.o.m. mandag 5. april 19
Mai Offentlige fridager: Kristi himmelfartsdag torsdag 13. mai, mandag 17. mai og 2. pinsedag 24. mai. Fri fredag 14.  mai. 17
Juni
Siste skoledag fredag 18. juni. 14
Sum Skoledager for elever 190

Skoleskyss

Du kan ha rett til skoleskyss, og her finner du informasjon om vilkår og søking.

PC i skolen

Som elev i videregående skole i Vestfold og Telemark skal du bruke digitalt utstyr i skolearbeidet.

Bruk av digitale verktøy er en grunnleggende ferdighet som inngår i alle fag på lik linje med lesing, skriving, muntlig fremstilling og regning.

Du leier PC av skolen

Fylkeskommunen subsidierer cirka halvparten av prisen på PC-en.

  • Du leier PC av skolen fra vg1 og betaler årlig det laveste utstyrstipendet fra Lånekassen. Leieperioden er 3 år.
  • Du får en moderne maskin med alle nødvendige programmer. Den er godt egnet til skolearbeid.
  • Du vil få utlevert PC-en din etter skolestart.
  • Du får tre års garanti og forsikring ved uhell-, tap- og skade.
  • Du kan beholde PC-en når du har betalt leie for tre år.

Godkjenning av videregående opplæring

Tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet kan bli godkjent helt eller delvis. Det er skolen du går på/søker til som skal vurdere dokumentasjonen din opp mot kriteriene for godkjenning.

Rutinene for hvordan du skal søke godkjenning kan variere mellom skolene, så hør med din skole om hvordan du må gå fram.

Planlegger du å gå på skole i utlandet?

Det er mye du må gjøre, både før, under og etter et utenlandsopphold. Snakk med skolen din så snart som mulig dersom du planlegger å gå på skole i et annet land, så kan de veilede deg i hvilke rutiner og regler som gjelder for deg.

Har du mistet vitnemål, kompetansebevis eller fag/svennebrev?

Du bør alltid prøve å finne dokumentene dine før du ber om å få nytt. Dette er verdipapir som du bør oppbevare på lik linje med f.eks. pass og fødselsattest.

Du må heller ikke sende fra deg originaler dersom du skal søke på videre skole. Send i stedet med attesterte kopier av originaldokumentet.

Pris

Duplikat, oversetting eller ny utstedelse koster kr 300,-. Kopi av tidligere dokumentasjon er gratis. NB! Egne priser kan gjelde for fag/svennebrev.

Hvordan bestille vitnemål/kompetansebevis?

Hvis du har mistet vitnemålet eller kompetansebeviset ditt er hovedregelen at du skal ta kontakt med skolen du fikk det fra for å få et duplikat.

Unntak

I gamle Telemark er det unntak fra hovedregelen dersom:

  • du har fullført allmenne fag eller studiespesialiserende før 2002
  • du trenger dokumentasjon for yrkesfaglig utdanning påbegynt før 2006

Da må du ta kontakt med IKA Kongsberg gjennom følgende bestillingsskjema: http://www.ikakongsberg.no/arkivhenvendelser/karakterinnsyn

Hvordan bestille fag/svennebrev?

I gamle Vestfold:

Send e-post om hva slags dokumentasjon du trenger til fagopplaring@vtfk.no. Husk å skrive fullt navn og adresse. Du vil få oppgitt et kontonummer og en betalingsfrist, og må sende kvittering før vi sender nytt bevis.

I gamle Telemark:

Duplikat av fag/svennebrev må bestilles på eget skjema.

Bestilling av duplikat

For privatister

Send e-post om hva slags dokumentasjon du trenger. Husk å skrive fullt navn og adresse. Du vil få oppgitt et kontonummer og en betalingsfrist, og må sende kvittering før vi sender nytt bevis.

Annet behov for vitnemål?

Dersom du har tatt opp fag som gjør at du har oppnådd et vitnemål eller forbedret karakter, er det den siste skolen du gikk på som skal skrive ut nytt vitnemål.

Dersom du har tatt det siste året som privatist og skal ha vitnemål for et 3-årig løp, er det eksamenskontoret som må skrive ut vitnemålet til deg. Send e-post til eksamenskontoret@vtfk.no med fullt navn og adresse.

NB! Fag og skolegang fra før år 2000 ligger ikke nødvendigvis i våre systemer. I disse tilfellene må du derfor selv innhente dokumentasjon.

Regler og rettigheter

Regler og rettigheter for elever i Vestfold og Telemark kan du lese om her.

Oppdatert: 11.12.2019