Opplæring i utlandet

Dette er for deg som ønsker et utvekslingsår i utlandet, eller som allerede har fått opplæring i et annet land.

Du kan forvente å få god hjelp og veiledning på skolen din dersom du planlegger et skoleår i et annet land, eller du kommer tilbake fra et utenlandsopphold.

Hovedregler for godkjenning av opplæring i utlandet

Hovedreglene for godkjenning av opplæring i utlandet finner du her:

I fylkeskommunen ønsker vi å fremme internasjonalisering, både for yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram, og så langt som mulig godkjenner vi utenlandske studier som er likeverdige med norsk utdanning.

Du kan søke om godkjenning av hele opplæringsår, eller bare søke for enkeltfag.

Yrkesfaglige utdanningsprogram

Dersom du er søker til yrkesfaglige utdanningsprogram gjelder i utgangspunktet samme søkeprosedyre som vi har beskrevet under. Allikevel er det en del særskilte bestemmelser som gjelder for å få godkjent fag og hele utdanningsår for yrkesfag. Derfor må du ha nær kontakt med skolen og fagopplæringskontoret i fylkeskommunen for å få best mulig informasjon, veiledning og forhåndsgodkjenning av utdanningsåret.

Søke godkjenning for et helt opplæringsår
 • For at du skal få godkjent et opplæringsår i utlandet, må opplæringen utgjøre et helt opplæringsår
 • Du må ha bestått alle fag i den utenlandske opplæringen dersom du skal søke om godkjenning av hele opplæringsåret
 • Opplæringsåret må være likeverdig med, eller mer omfattende enn, vg1 eller Vg2 i Norge
 • Du må kunne dokumentere at den opplæringen du har fra utlandet har vært slik at du har et forsvarlig grunnlag for å fortsette på neste nivå i Norge. Dersom du ikke kan dokumentere dette, må du ta disse fagene som privatist høsten etter at du har kommet til Norge
Hva må du som utvekslingselev gjøre før du reiser?
 • 1.februar/1.mars:
  • Søk skoleplass og velg fag på www.vigo.no på vanlig måte. Dette er en sikkerhet dersom planene dine skulle endres og du allikevel ikke kan reise
   • frist 1.februar for lærekandidat
   • frist 1.mars for læreplass
   • frist 1.mars for skoleplass
  • Som elev søker du om utvekslingsår i utlandet hos godkjente utvekslingsorganisasjoner
 • Mars/april:
  • Du søker hjemskolen din om forhåndsgodkjenning gjennom et eget digitalt skjema. 
  • Skolen din i Norge vurderer om utdanningsåret ser ut til å tilfredsstille kravene til å fortsette på neste nivå når du kommer hjem. Dersom vilkårene er oppfylt gir skolen deg en forhåndsgodkjenning
 • Mai/juni:
  • Søk lånekassen om stipend. Søknadsskjema er tilgjengelig etter 17.mai
  • Hvis du skal søke om lån og stipend fra Lånekassen må du selv sende inn søknad
 • Juli:
  • Send inntakskontoret beskjed om at du skal på utveksling inntak@vtfk.no
Hva må du gjøre under utvekslingsåret?
 • Om det blir endringer i den godkjente planen din for utvekslingsåret, må du ta kontakt med skolen i Norge med én gang, slik at dere kan diskutere konsekvensene av endringene

 

 • Søk skoleplass og velg fag på www.vigo.no på vanlig måte for neste skoleår/nivå.
   • frist 1.februar for lærekandidat
   • frist 1.mars for læreplass
   • frist 1.mars for skoleplass
 • Husk å få med deg dokumentasjon på opplæringen din fra skolen du har hatt utveksling ved. Da sparer du tid når du er tilbake i Norge og skal søke om godkjenning av opplæringen. Dokumentene må ha stempel og signatur fra skolen du gikk på, og være på engelsk eller norsk. Dokumentasjonen må si noe om:
  • Fagets innhold
  • Fagets nivå
  • Fagets årstimetall
  • Karakterer og karakterskala
Å søke godkjenning av opplæring fra utlandet

Dette gjelder for deg som har kommet hjem til Norge fra et utvekslingsår, og for deg som har kommet til Norge med opplæring på videregående nivå fra utlandet.

  • Husk å laste opp nødvendig dokumentasjon
 • Rektor avgjør søknaden og gjør et vedtak
  • Dersom ikke hele opplæringsåret godkjennes, skal det komme fram av vedtaket hvilke fag som blir godkjent og hvilke fag du må ta som privatist for å oppfylle kravet til vitnemål/fagbrev.
  • Er det noe du ikke forstår i svaret du har fått, så ta kontakt med skolen din
 • Du har tre ukers klagefrist fra du mottar svaret på søknaden din. Klage må sendes til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Publisert: 10.09.2021 Oppdatert: 06.03.2023 kl.10.50