Skolevalg 2023

2023 er valgår – og dermed er det også skolevalg ved de videregående skolene. Skolevalget gjennomføres 4. og 5. september. I forkant av dette arrangeres det valgdebatter og valgtorg ved alle de videregående skolene i Vestfold og Telemark.
Foto: Paal-André Schwital

Valgdebatter og valgtorg

Skolevalg, skoledebatter og valgtorg er en del av skolens demokratiopplæring. Elevene skal lære å være aktive medborgere i et demokrati. Mer om dette på Utdanningsdirektoratets hjemmeside.  

I Vestfold og Telemark fylkeskommune har vi politisk vedtak på at vi skal følge anbefalingene til skoler og fylkeskommuner fra Utdanningsdirektoratet, for deltagelse og gjennomføring av debatter og valgtorg. De private videregående skolene er invitert med på de samme premissene. 

Alle ungdomspartiene, som har moderparti som stiller liste ved fylkestingsvalget, inviteres til å delta på valgtorg ved alle skolene. De ni største ungdomspartiene inviteres i tillegg til å delta i valgdebatter. Det er Fremskrittspartiets Ungdom, Unge Høyre, Unge Venstre, Kristelig Folkepartis Ungdom, Senterungdommen, Grønn Ungdom, Arbeidernes Ungdomsfylking, Sosialistisk Ungdom og Rød Ungdom.

Valgtorg og debatter i Telemark

Skoledebatter i Telemark 2023

Valgtorg og debatter i Vestfold

Skoledebatter i Vestfold 2023

Arrangementene er en del at skolens demokratiopplæring. Elevene har vært aktive i valg av tema. Ved mange av skolene er det også elever som leder debattene. Alle skolene har fått mulighet til å sende elever på ordstyrerkurs som ble arrangert i samarbeid med LNU, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner.

God debattkultur - å diskutere sak, ikke person, samt å vise respekt for alle uavhengig av politisk ståsted – vektlegges som en del av demokratiopplæringen. I juni ble det derfor invitert til et felles møte med ungdomspartiene og de videregående skolene for å bidra til felles forståelse av dette.  

Skolevalg

Skolevalget gjennomføres som urnevalg og mest mulig likt det ordinære valget. Skolene benytter derfor de samme stemmesedlene som ved fylkestingsvalget. «Å lære og stemme» inngår dermed som et element i demokratiopplæringen. 

Skolevalget ble gjennomført 4. og 5. september. Se alle resultatene for fylkene her, se nederst på siden for resultater fordelt på skolene: 

Skolevalgresultater for Vestfold

Skolevalgresultater for Telemark

Publisert: 22.08.2023 Oppdatert: 05.09.2023 kl.20.29