689

Søke skoleplass eller læreplass

Du må logge inn på Vigo.no for å registrere søknad til videregående skole og læreplass. 

Viktige datoer

Vigo.no åpner for søking mandag 6. januar og søknadsfristen er 1. mars. Trenger du spesiell behandling av søknaden din (individuell behandling/fortrinn) er søknadsfristen 1. februar.

Fyller du 25 år eller mer i år skal du bruke "Søknad for voksne/realkompetanse" på Vigo.no.

Endring av søknaden

Før søknadsfristen kan du endre søknaden din så mye du vil på Vigo.no.

Etter søknadsfristen kan du endre innen 30. april ved å kontakte inntakskontoret. Etter 30. april kan søknaden bare endres ved særlig tungtveiende grunner som må dokumenteres.

Har du søkt individuell behandling eller fortrinn (innen 1. februar) kan du kun endre søknad etter samråd med rådgiver.

Se også lokal forskrift § 5.

Inntakene i 2020

Hovedinntak: 10. juli, kl. 08.00

Sisteinntak: 6. august, kl. 08.00

Etter søknadsfrist

Ønsker du å søke skoleplass, men fristen har gått ut? Ta kontakt med inntakskontoret på tlf. 35 91 73 70.

Har dine planer om å være utvekslingselev endret seg på grunn av koronavirus-situasjonen?

  • Dersom du ikke har registrert søknad til videregående opplæring i Vestfold og Telemark, men ønsker å gjøre det, så ta kontakt med inntakskontoret på tlf. 35 91 73 70 eller inntak@vtfk.no.

 

 

  • Har du andre spørsmål, så ta kontakt med inntakskontoret. Vi prøver så godt vi kan å unngå uheldige konsekvenser for våre søkere.

 

Hva kan du søke?

Skoletilbudet i Vestfold og Telemark

Fra høsten 2020 er det ny tilbudsstruktur for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene og Skoletilbudsfolder 2020-2021 viser hva du kan søke på Vg1-nivå.

For Vg2 og Vg3 gjelder fortsatt Skoletilbudsfolder 2019-2020 (skolene i tidligere Telemark).

Skoletilbudsfolder 2020-2021

Skoletilbudsfolder 2019-2020

Skoler og utdanningsprogram/programområder vises også på www.vilbli.no og i kartet for Vestfold og Telemark.

 

Kart over skoler og utdanningsprogram

 
Nærskoleprinsippet

I Vestfold og Telemark er det vedtatt nærskoleprinsipp slik at søkere som bor nær en skole stiller sterkere for å få skoleplass der, enn søkere som bor nærmere en annen skole. Det er utdanningsprogram/programområde som avgjør hva som er nærskole for hver enkelt søker.

For deg betyr det at du kan søke skoler i hvilken som helst rekkefølge. Du vil få nærskolepoeng til de skolene som gjelder i følge tabellen under, samtidig som du kan konkurrere om ledige plasser på skoler du har prioritert høyere.

Nærskoletabell, sortert etter skole

Bor du ikke i Vestfold og Telemark?

Du kan søke skole i Vestfold og Telemark selv om du bor i et annet fylke. Da vil du i utgangspunktet regnes som gjesteelev og konkurrere om ledige plasser i inntakene.

Under visse omstendigheter kan du bli regnet som prioritert gjesteelev. Det må du søke om med et eget skjema.

Skal du flytte til Vestfold og Telemark?

Dersom du krysser av for at du skal flytte til Vestfold og Telemark og har folkeregistrert adresse her pr. 1. juli, vil du behandles på lik linje med fylkets egne søkere.

Rett til skoleplass

Du velger og søker selv videregående utdanning, etter du har fylt 15 år. Retten til videregående opplæring er hjemlet i opplæringsloven.

Hovedreglene for inntak til videregående opplæring er fastsatt i forskrift til opplæringsloven.

I tillegg fastsetter fylkeskommunen egne inntaksregler og regler for plassering på skoler. Her kan du lese lokal forskrift for Vestfold og Telemark.

Rett til skyss

Du kan ha rett til skoleskyss, og her finner du informasjon om vilkår og søking.

Støtte fra Lånekassen

Alle elever kan få utstyrsstipend, noen kan få bostipend og noen kan få grunnstipend.

Du kan også ha rett til:

  • lån til skolepenger
  • reisestipend
  • forsørgerstipend hvis du har barn
  • lån hvis du er 18 år og ikke bor sammen med foreldrene dine. Les mer på lanekassen.no/lanforelever

Slik søker du

Søk om stipend på lanekassen.no eller via vigo.no. Du bruker søknaden for videregående opplæring.

Når du søker, sjekker Lånekassen automatisk om du har rett til andre stipend også. Du får svar på søknaden på Dine sider.

Oppdatert: 26.03.2020