Søke skoleplass

Opplæringslova og Forskrift til opplæringslova regulerer det meste av inntak til videregående skole og formidling til opplæring i bedrift. Lokal forskrift for inntak og formidling inneholder bestemmelser som gjelder kun for Vestfold og Telemark.

Du må logge inn på Vigo.no for å registrere søknad til videregående skole og læreplass. 

Viktige datoer

Vigo.no åpner for søking onsdag 5. januar og søknadsfristen er 1. mars. Trenger du spesiell behandling av søknaden din (individuell behandling/fortrinn) er søknadsfristen 1. februar.

Fyller du 25 år eller mer i år skal du bruke "Søknad for voksne/realkompetanse" på Vigo.no.

Endring av søknaden

Før søknadsfristen kan du endre søknaden din så mye du vil på Vigo.no.

Etter søknadsfristen kan du endre innen 30. april ved å kontakte inntakskontoret på inntak@vtfk.no. Etter 30. april kan søknaden bare endres ved særlig tungtveiende grunner som må dokumenteres.

Har du søkt individuell behandling eller fortrinn (innen 1. februar) kan du kun endre søknad etter samråd med rådgiver.

Se også lokal forskrift § 5.

Inntakene i 2022

Hovedinntak: 7. juli, kl. 08.00

Sisteinntak: 3. august, kl. 08.00

Etter søknadsfrist

Ønsker du å søke skoleplass, men fristen har gått ut? Ta kontakt med inntakskontoret på tlf. 35 91 73 70.

Hva kan du søke?

Skoletilbudet i Vestfold og Telemark

Fylkestinget avgjør i desember hvilke tilbud elevene skal kunne søke på for høsten etter. Avhengig av søkertallene etter fristen 1. mars kan tilbudet bli justert i løpet av våren.

Siden skoletilbudet kan endre seg i løpet av en søknads-/inntaksperiode lager vi ikke en fast oversikt over dette, men det er til enhver tid oppdatert på www.vilbli.no hvilke skoler som tilbyr hvilke utdanningsprogram. I tillegg kan rådgivere hente ut ulike, oppdaterte oversikter fra VigoSkole.

Skoler og utdanningsprogram vises også i kartet for Vestfold og Telemark.

Kart over skoler og utdanningsprogram

Nærskoleprinsippet

I Vestfold og Telemark er det vedtatt nærskoleprinsipp slik at søkere som bor nær en skole stiller sterkere for å få skoleplass der, enn søkere som bor nærmere en annen skole. Det er utdanningsprogram/programområde som avgjør hva som er nærskole for hver enkelt søker.

For deg betyr det at du kan søke skoler i hvilken som helst rekkefølge. Du vil få nærskolepoeng til de skolene som gjelder i følge tabellen under, samtidig som du kan konkurrere om ledige plasser på skoler du har prioritert høyere.

Nærskoletabell, sortert etter skole

Bor du ikke i Vestfold og Telemark?

Du kan søke skole i Vestfold og Telemark selv om du bor i et annet fylke. Da vil du i utgangspunktet regnes som gjesteelev og konkurrere om ledige plasser i inntakene.

Under visse omstendigheter kan du bli regnet som prioritert gjesteelev. Det må du søke om med et eget skjema.

Skal du flytte til Vestfold og Telemark?

Dersom du krysser av for at du skal flytte til Vestfold og Telemark og har folkeregistrert adresse her pr. 1. juli, vil du behandles på lik linje med fylkets egne søkere.

Ønsker du et utdanningsprogram/programområde som ikke tilbys i Vestfold og Telemark?

www.vilbli.no kan du finne ut hvor utdanningsprogrammet/programområdet tilbys, og på www.vigo.no kan du registrere ønsker til de fylkene/skolene som er aktuelle for deg.

Ved å søke i andre fylker kan du få tilbud som gjesteelev eller prioritert gjestelev.

Som gjesteelev konkurrerer du om ledige plasser etter at fylkets egne søkere har fått plass, og som prioritert gjesteelev kan fylket av pedagogiske eller sosiale grunner velge å behandle deg som en av sine egne søkere (jmf. forskrift til opplæringslova §6-4).

Ta kontakt med fylket du har søkt for å få vite hvordan du må gå fram.

Skjemaer

I noen tilfeller kan det være nødvendig å sende inn skjema og vedlegg i tillegg til søknaden din på www.vigo.no. Snakk med en rådgiver om hvilket skjema som eventuelt gjelder for deg.
Skjemaene stenger 31. mars.

Individuell behandling
Melding om tilretteleggingsbehov
Minoritetsspråklige som søker innføringsklasse
Prioritert gjesteelev i Vestfold og Telemark
Ønske om annen nærskole

Rett til skoleplass

Du velger og søker selv videregående utdanning, etter du har fylt 15 år. Retten til videregående opplæring er hjemlet i opplæringsloven.

Hovedreglene for inntak til videregående opplæring er fastsatt i forskrift til opplæringsloven.

I tillegg fastsetter fylkeskommunen egne inntaksregler og regler for plassering på skoler. Her kan du lese lokal forskrift for Vestfold og Telemark.

Rett til skyss

Du kan ha rett til skoleskyss, og her finner du informasjon om vilkår og søking.

Støtte fra Lånekassen

Alle elever kan få utstyrsstipend, noen kan få bostipend og noen kan få grunnstipend.

Du kan også ha rett til:

  • lån til skolepenger
  • reisestipend
  • forsørgerstipend hvis du har barn
  • lån hvis du er 18 år og ikke bor sammen med foreldrene dine. Les mer på lanekassen.no/lanforelever

Slik søker du

Søk om stipend på lanekassen.no eller via vigo.no. Du bruker søknaden for videregående opplæring.

Når du søker, sjekker Lånekassen automatisk om du har rett til andre stipend også. Du får svar på søknaden på Dine sider.

FAQ

Jeg får ikke logget inn på www.vigo.no, hva gjør jeg?

Hvis du har problemer med kode eller passord må du kontakte brukerstøtten for MinID på telefon 800 30 300 eller e-post brukerstotte@difi.no.

Dersom du ikke kan benytte MinID må du ringe oss på inntakskontoret på telefon 35 91 73 70.

Jeg skal flytte til/fra Vestfold og Telemark. Må jeg gjøre noe spesielt?

Skal du flytte til Vestfold og Telemark må du registrere en søknad her og krysse av for at du skal flytte. Du må ha folkeregistrert adresse i fylket innen 1. juli for at søknaden din skal bli tatt med i hovedinntaket i juli.

Skal du flytte fra Vestfold ogTelemark til et annet fylke er det reglene i det nye fylket som gjelder. Du må kontakte inntakskontoret der for å få vite hva du må gjøre.

Jeg skal sende dokumentasjon med søknaden min, hvordan gjør jeg det?

Dokumentasjon skal sendes via eDialog (portal for sikker, digital post) eller lastes opp i aktuelt, digitalt skjema.

Alternativt kan dokumentasjon også sendes med vanlig post til:

Vestfold og Telemark fylkeskommune
Inntakskontoret
PB 2844
3702 Skien

(Vedlegg uten sensitiv informasjon (som f.eks. fødselsnummer og personopplysninger) kan unntaksvis sendes til inntak@vtfk.no.)

Dokumentasjon må sendes innen 30. april.

OBS: Private skoler har ikke tilgang til fylkeskommunens arkiv, så dersom du har en privatskole på søknaden må du også sende relevant dokumentasjon dit innen fristen som gjelder for den aktuelle skolen.

Jeg ønsker å endre på søknaden jeg har registrert, kan jeg det?

Frem til søknadsfristen kan du logge inn og endre søknaden din så ofte du vil.

Etter søknadsfristen kan du endre innen 30. april ved å kontakte inntakskontoret på inntak@vtfk.no. Da åpner vi din søknad slik at du kan logge inn på www.vigo.no og gjøre endringen selv. OBS! Har du søkt individuell behandling eller fortrinn (innen 1. februar) kan du kun endre etter samråd med rådgiver.

Etter endringsfristen 30. april kan søknaden bare endres ved særlig tungtveiende grunner som må dokumenteres. Foreligger ikke dette kan du etter siste inntak i august kontakte skolen(e) du ønsker å gå på for å forhøre deg om ledige plasser. 

Kan jeg søke om skoleplass etter fristen 1. mars?

For søkere bosatt i Vestfold og Telemark kan vi ta imot sene søknader frem til 1. juli, men du må ringe oss på 35 91 73 70 for gjenåpning av www.vigo.no. Sene søknader blir prioritert etter søknader som kom innen fristen.

Etter 1. juli vil søknader generelt bli avslått, men noen søkere kan i særlige tilfeller, og etter individuell behandling, tas inn til ledige plasser i løpet av sommeren.

Du kan også kontakte skolen(e) du ønsker å gå på etter siste inntak i august for å forhøre deg om ledige plasser.

Når får jeg svar på min søknad?

I 2022 har vi hovedinntak 7. juli og sisteinntak 3. august. Du må logge inn på vigo.no for å se ditt resultat. Fristen for å svare på tilbud om skole- og/eller venteplass er 1-2 uker etter hovedinntak. Etter sisteinntaket er det ingen svarfrist på vigo.no, da må du gi beskjed direkte til skolen om du ikke ønsker tilbudet du har fått.

Har jeg klatret oppover på ventelisten siden siste inntak?

For å høre om det har vært bevegelse på listene må du ta kontakt direkte med skolen. Dersom du rykker helt opp til en ledig plass vil skolen uansett kontakte deg.

Når skal jeg møte opp på skolen?

Skolestart for de videregående skolene er i 2022 17. august, men klokkeslettet varierer for skole og programområde. Logg deg inn på www.vigo.no for å se hva som gjelder for deg. 

Jeg ønsker å bytte skoleplass, hva gjør jeg?

Du må ta direkte kontakt med skolen(e) du er interessert i for å høre om de har ledige plasser, eller om de eventuelt kan sette deg på venteliste til det du ønsker.

Jeg skal ikke gå på skole dette året likevel, hvordan kan jeg si «nei» til plassen jeg har fått?

Hvis svarfristen for hovedinntaket er gått ut på www.vigo.no kan du gi skriftlig beskjed til inntak@vtfk.no.

Hvis det er etter sisteinntak må du ta kontakt med skolen du har fått plass på og si fra deg skoleplassen.

Praktisk informasjon

Publisert: 12.06.2019 Oppdatert: 08.09.2021 kl.13.38