Utdanningstilbud

Opplæringsløpet

Les om de ulike utdanningsprogrammene på www.vilbli.no

Idrettsfag
Kunst, design og arkitektur
Medier og kommunikasjon
Musikk, dans og drama
Studiespesialisering
Bygg- og anleggsteknikk
Elektro og datateknologi
Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
Helse- og oppvekstfag
Håndverk, design og produktutvikling
Informasjonsteknologi og medieproduksjon
Naturbruk
Restaurant- og matfag
Salg, service og reiseliv
Teknologi og industrifag

Hva kan du søke?

Skoletilbudet i Vestfold og Telemark

Fylkestinget avgjør i desember hvilke tilbud elevene skal kunne søke på for høsten etter. Avhengig av søkertallene etter fristen 1. mars kan tilbudet bli justert i løpet av våren.

Siden skoletilbudet kan endre seg i løpet av en søknads-/inntaksperiode lager vi ikke en fast oversikt over dette, men det er til enhver tid oppdatert på www.vilbli.no hvilke skoler som tilbyr hvilke utdanningsprogram. I tillegg kan rådgivere hente ut ulike, oppdaterte oversikter fra VigoSkole.

Skoler og utdanningsprogram vises også i kartet for Vestfold og Telemark.

Kart over skoler og utdanningsprogram

Nærskoleprinsippet

I Vestfold og Telemark er det vedtatt nærskoleprinsipp slik at søkere som bor nær en skole stiller sterkere for å få skoleplass der, enn søkere som bor nærmere en annen skole. Det er utdanningsprogram/programområde som avgjør hva som er nærskole for hver enkelt søker.

For deg betyr det at du kan søke skoler i hvilken som helst rekkefølge. Du vil få nærskolepoeng til de skolene som gjelder i følge tabellen under, samtidig som du kan konkurrere om ledige plasser på skoler du har prioritert høyere.

Nærskoletabell, sortert etter skole

Bor du ikke i Vestfold og Telemark?

Du kan søke skole i Vestfold og Telemark selv om du bor i et annet fylke. Da vil du i utgangspunktet regnes som gjesteelev og konkurrere om ledige plasser i inntakene.

Under visse omstendigheter kan du bli regnet som prioritert gjesteelev. Det må du søke om med et eget skjema.

Skal du flytte til Vestfold og Telemark?

Dersom du krysser av for at du skal flytte til Vestfold og Telemark og har folkeregistrert adresse her pr. 1. juli, vil du behandles på lik linje med fylkets egne søkere.

Ønsker du et utdanningsprogram/programområde som ikke tilbys i Vestfold og Telemark?

www.vilbli.no kan du finne ut hvor utdanningsprogrammet/programområdet tilbys, og på www.vigo.no kan du registrere ønsker til de fylkene/skolene som er aktuelle for deg.

Ved å søke i andre fylker kan du få tilbud som gjesteelev eller prioritert gjestelev.

Som gjesteelev konkurrerer du om ledige plasser etter at fylkets egne søkere har fått plass, og som prioritert gjesteelev kan fylket av pedagogiske eller sosiale grunner velge å behandle deg som en av sine egne søkere (jmf. forskrift til opplæringslova §6-4).

Ta kontakt med fylket du har søkt for å få vite hvordan du må gå fram.

Karriereveiledning

Synes du det er vanskelig å velge utdanning og yrke?

Det er ikke alltid like lett å vite hva man vil og hvordan man kommer dit, men karriereveiledning handler om å få hjelp til de vanskelige og viktige valgene du står overfor.

Vanlige spørsmål er:

 • Hva har du lyst til å jobbe med?
 • Hva er målene dine?
 • Hva må til for å nå disse målene?
 • Hvor kan du finne hjelp?
Går du på ungdomsskolen?

På ungdomsskolen er det viktig å få best mulig kjennskap til utdanningsmuligheter og yrker for å kunne gjøre et riktig valg til videregående opplæring. Når du velger er det også viktig å vite noe om hva du velger bort. I ungdomsskolen har du jobbet med noe av dette i faget Utdanningsvalg.

Les om mulighetene dine

Når du søker videregående skole har du mange muligheter. Du kan velge mellom flere studiespesialiserende og yrkesfaglige utdanningsprogram. Det er mye informasjon om de ulike programmene på vilbli.no. Der finner du en oversikt over opplæringen i videregående skole, informasjon om ulike yrker og noe informasjon om høyere utdanning. Mer informasjon om høyere utdanning kan du finne på utdanning.no.

Snakk med andre, men DU bestemmer!

Bruk god tid på å bestemme deg og snakk gjerne med rådgiveren på skolen din, kontaktlæreren og dine foresatte før du tar det endelige valget. Det viktigste er likevel at du selv tar ansvaret for valget ditt og at du trives med den opplæringen du velger. Det er den beste motivasjonen for å lære.

Går du på videregående?

I videregående skole er det mange valg som skal tas. Alle videregående skoler har rådgivere som kan hjelpe deg med karriereveiledningen. Du kan blant annet få hjelp til:

 • veiledning om valg av utdanning og yrkeoppdatert informasjon om utdanningsveier i Norge og andre land
 • oppdatert informasjon om yrkesområder og arbeidsmarkedet lokalt, nasjonalt og internasjonalt
 • informasjon om søknadsfrister, inntaksregler og Lånekassen
 • opplæring og veiledning i jobbsøking

Hva betyr mest for DEG?

Det er viktig at du er bevisst på dine egne interesser, evner og verdier. Det er også viktig å få hjelp til å vurdere konsekvensene av valgene dine. I yrkesfaglige utdanningsprogram får du et fag som heter Yrkesfaglig fordypning. Her får du mulighet til å prøve ut ulike arbeidsplasser og arbeidsoppgaver som hører til det utdanningsprogrammet du har valgt.

Her finner du rådgivningstjenesten ved de ulike videregående skolene:

Bamble videregående skole
Bø vidaregåande skole
Færder videregående skole
Greveskogen videregående skole
Hjalmar Johansen videregående skole
Holmestrand videregående skole
Horten videregående skole
Kragerø videregående skole
Melsom videregående skole
Nome videregående skole
Notodden videregående skole
Nøtterøy vgs videregående skole
Porsgrunn videregående skole
Re videregående skole
Rjukan videregående skole
Sande videregående skole
Sandefjord videregående skole
Skien videregående skole
Skogmo videregående skole
Thor Heyerdahl videregående skole
Vest-Telemark vidaregåande skule

Er du over 19 år?

Karrieresenterene i Vestfold og Telemark tilbyr gratis, individuell karriereveiledning til ungdom over 19 år og voksne.

Mange må av ulike grunner bytte yrke i løpet av livet og det er ikke alltid like lett å se nye muligheter selv. Karrieresenteret kan veilede deg til å ta gode yrkes- og utdanningsvalg og være en nyttig samtalepartner for deg i prosessen.

Karrieresenterene kan blant annet hjelpe deg med:

 • individuelle karriereveiledningssamtaler
 • interessekartlegging
 • kartlegging av tidligere mestring, evner og verdier
 • hjelp til å skrive jobbsøknader og CV
 • informasjon om utdanning og yrker
 • informasjon om voksenrett til grunnopplæringen
 • informasjon om opptak til høyere utdanning

For mer informasjon:

Karrieresenteret Vestfold

Karrieresenter Telemark

I tillegg til tjenestene over her finner du nyttig informasjon om videregående opplæringvilbli.no, og om høyere utdanningutdanning.no.

Opplæring innen kriminalomsorgen

I Vestfold og Telemark er det fengselsundervisning ved Bastøy fengsel, Horten fengsel og Telemark fengsel (avdeling Skien og Kragerø), i tillegg til Sluseprosjektet (oppfølgingsklassen).

Det er Horten videregående skole, Færder videregående skole og Hjalmar Johansen videregående skole som har ansvar for opplæring i kriminalomsorgen (OiK).

Les mer om opplæring i kriminalomsorgen her.

Publisert: 05.09.2019 Oppdatert: 01.10.2020 kl.11.16