Opplæringsløpet

På dette området har vi samlet arbeidet med Regional plan for et helhetlig opplæringsløp (RPHO) og dokumenterer det videre arbeidet i fylkeskommunen og kommunene gjør for å bidra til helhet og sammenheng i opplæringsløpet for barn og unge.

Vestfold og Telemark fylkeskommunen, alle kommunene og lærebedriftene i regionen er enige om å jobbe sammen om kvaliteten i opplæringen og sikre gode overganger for barn og unge fra barnehagen til videregående opplæring.

Arbeidet med RPHO har vært konsentrert rundt fire områder:

  • Kvalitet i opplæringen
  • Kvalitet i overgangene
  • Arenaer for samhandling og læring
  • Tall, statistikk og analyse av resultater

På dette digitale området samler vi relevant stoff og dokumenterer aktivitet knyttet til arbeidet med det helhet og sammenheng i opplæringsløpet. Vi har samlet dette i følgende kategorier:

  • Helhetlig opplæringsløp
  • Rektornettverk
  • Karrierenettverk
  • Profesjonsnettverk
  • Utdanningsvalg