Karriereveiledning

Karriereveiledning

Synes du det er vanskelig å velge utdanning og yrke?

Det er ikke alltid like lett å vite hva man vil og hvordan man kommer dit, men karriereveiledning handler om å få hjelp til de vanskelige og viktige valgene du står overfor.

Vanlige spørsmål er:

 • Hva har du lyst til å jobbe med?
 • Hva er målene dine?
 • Hva må til for å nå disse målene?
 • Hvor kan du finne hjelp?
Går du på ungdomsskolen?

På ungdomsskolen er det viktig å få best mulig kjennskap til utdanningsmuligheter og yrker for å kunne gjøre et riktig valg til videregående opplæring. Når du velger er det også viktig å vite noe om hva du velger bort. I ungdomsskolen har du jobbet med noe av dette i faget Utdanningsvalg.

Les om mulighetene dine

Når du søker videregående skole har du mange muligheter. Du kan velge mellom flere studiespesialiserende og yrkesfaglige utdanningsprogram. Det er mye informasjon om de ulike programmene på vilbli.no. Der finner du en oversikt over opplæringen i videregående skole, informasjon om ulike yrker og noe informasjon om høyere utdanning. Mer informasjon om høyere utdanning kan du finne på utdanning.no.

Snakk med andre, men DU bestemmer!

Bruk god tid på å bestemme deg og snakk gjerne med rådgiveren på skolen din, kontaktlæreren og dine foresatte før du tar det endelige valget. Det viktigste er likevel at du selv tar ansvaret for valget ditt og at du trives med den opplæringen du velger. Det er den beste motivasjonen for å lære.

Går du på videregående?

I videregående skole er det mange valg som skal tas. Alle videregående skoler har rådgivere som kan hjelpe deg med karriereveiledningen. Du kan blant annet få hjelp til:

 • veiledning om valg av utdanning og yrkeoppdatert informasjon om utdanningsveier i Norge og andre land
 • oppdatert informasjon om yrkesområder og arbeidsmarkedet lokalt, nasjonalt og internasjonalt
 • informasjon om søknadsfrister, inntaksregler og Lånekassen
 • opplæring og veiledning i jobbsøking

Hva betyr mest for DEG?

Det er viktig at du er bevisst på dine egne interesser, evner og verdier. Det er også viktig å få hjelp til å vurdere konsekvensene av valgene dine. I yrkesfaglige utdanningsprogram får du et fag som heter Yrkesfaglig fordypning. Her får du mulighet til å prøve ut ulike arbeidsplasser og arbeidsoppgaver som hører til det utdanningsprogrammet du har valgt.

Her finner du rådgivningstjenesten ved de ulike videregående skolene:

Bamble videregående skole
Bø vidaregåande skole
Færder videregående skole
Greveskogen videregående skole
Hjalmar Johansen videregående skole
Holmestrand videregående skole
Horten videregående skole
Kragerø videregående skole
Melsom videregående skole
Nome videregående skole
Notodden videregående skole
Nøtterøy vgs videregående skole
Porsgrunn videregående skole
Re videregående skole
Rjukan videregående skole
Sande videregående skole
Sandefjord videregående skole
Skien videregående skole
Skogmo videregående skole
Thor Heyerdahl videregående skole
Vest-Telemark vidaregåande skule

Er du over 19 år?

Karrieresenterene i Vestfold og Telemark tilbyr gratis, individuell karriereveiledning til ungdom over 19 år og voksne.

Mange må av ulike grunner bytte yrke i løpet av livet og det er ikke alltid like lett å se nye muligheter selv. Karrieresenteret kan veilede deg til å ta gode yrkes- og utdanningsvalg og være en nyttig samtalepartner for deg i prosessen.

Karrieresenterene kan blant annet hjelpe deg med:

 • individuelle karriereveiledningssamtaler
 • interessekartlegging
 • kartlegging av tidligere mestring, evner og verdier
 • hjelp til å skrive jobbsøknader og CV
 • informasjon om utdanning og yrker
 • informasjon om voksenrett til grunnopplæringen
 • informasjon om opptak til høyere utdanning

For mer informasjon:

Karrieresenteret Vestfold

Karrieresenter Telemark

I tillegg til tjenestene over her finner du nyttig informasjon om videregående opplæringvilbli.no, og om høyere utdanningutdanning.no.