Karrierenettverk

Barn, unge og voksne må ha kunnskap om neste nivå i utdanningsløpet for å kunne ta aktive valg framover. Dette blir viktigere jo lenger opp i opplæringsløpet ungdommen kommer og jo nærmere valgene for videre studier og arbeid skal tas. For voksne som skal begynne i et opplæringsløp er det viktig å ha god kunnskap om det utdanningsvalget man gjør.

 

Rådgivere i ungdomsskolen og videregående skole er tettest på ungdommene med karrierelæring. Det finnes også mange andre tjenesteytere innenfor NAV, Karrieresenteret, Opplæringskontorer etc. som bidrar til å gi god karriereveiledning. 

I Vestfold er disse karriereveilederne er organisert i nettverk. Vestfold fylke er delt inn i fem karrierenettverk etter geografiske områder.

Her vises fellesaktiviteten for karriereveiledere i Vestfold og hva som skjer i de lokale karrierenettverkene.

Felles for karrierenettverkene

Mandat

Mandat for karrierenettverksleder.

Årshjul

Årshjul for 2019 - 2020

Årshjul for 2018 - 2019

Årshjul for 2017 - 2018

Referatmal

Referatmal

Nettverksleder for Vestfold

Leder: Else Beate Husby 

Medlemmer i karrierenettverkene

Oversikt over medlemmer 2019 - 2020

Oversikt over medlemmer 2018 - 2019

Oversikt over medlemmer 2017 - 2018

Presentasjoner 

2019 Kvalitetsrammeverket

2019 Kompetansebarometeret NHO Vestfold og Telemark

2019 Formidling v/Fagopplæringen

2019 Rådgiverforum Kathrine Byverket - Stoltenbergutvalget

2019 Stoltenbergutvalget

2019 Kultur, mål, motivasjon og trening - rådgivere vgs

2019 Minoritetsrådgiver Vestfold

2019 Reiseråd for kontaktlærere, fra IMDI

2019 Presentasjon av Karrieresenteret for rådgivernettverket

2019 Skolebidragsindikatorer Elev- og lærlingundersøkelsen

2019 Kompetansebehovsutvalget - rapport 2019

2019 Fagfornyelse, karrierenettverkene

2019 Elev- og lærlingombud og mobbeombud

2018 - 2019 Inntak karrierenettverkene

2018 Desember Fagfornyelsen

2018 Erasmus+

2018 Teori karrierelæring

2018 Høst Fagskolen i endring

2018 Kompetanseutvalget

2018 Morgendagens arbeidsliv Vestfold Trond Ingar Østgaard

2018 September fagopplæringen

2018 Søkertall og info

2018 NHO kompetansebarometer 

2018 Høst gjennomføring etter 5 år

2018 Høst info Nettskolen

2018 April NAV

2018 Februar NAV om trender og utsikter

2017 Overganger RPHO

2017 Desember presentasjon av Karrieresenter

2017 Medbyggerne et prosjekt for et hvitt og seriøst arbeidsliv

2017 Oktober orientrering fra HSN - USN

2017 September Den europeiske språkdagen

2017 September fagopplæringen

Bruk av Høstrapport

Lokale karrierenettverk

Larvik

Leder: Joachim Gjertsen

Medlemmer

Referater

09.10.2019

04.09.2019

22.05.2019

13.03.2019

05.09.2018

07.03.2018

06.09.2017

Sandefjord

Leder: Webjørn Lie

Medlemmer

Referater

09.10.2019

11.09.2019

15.05.2019

20.03.2019

10.10.2018

05.09.2018

28.02.2018

13.12.2017

11.10.2017

06.09.2017

Tønsberg

Leder: Webjørn Lie  

Medlemmer

Referater

09.10.2019

04.09.2019

22.05.2019

13.03.2019

07.03.2018

10.10.2018

05.09.2018

11.04.2018 

13.12.2017

11.10.2017

06.09.2017

Horten

Leder: Lydia Lorentzen 

Medlemmer

Referater

09.10.2019

04.09.2019

22.05.2019

13.03.2019

12.12.2018

10.10.2018

05.09.2018

11.04.2018

07.03.2018

11.10.2017

06.09.2017

Nord

Leder: Jan Morten Hildrum 

Medlemmer 

Referater

09.10.2019

04.09.2019

22.05.2019

13.03.2019

12.12.2018

10.10.2018

05.09.2018

11.04.2018

07.03.2018

13.12.2017

11.10.2017

06.09.2017

 

Publisert: 08.10.2018 Oppdatert: 19.11.2019 kl.16.31