Karrierenettverk

Barn, unge og voksne må ha kunnskap om neste nivå i utdanningsløpet for å kunne ta aktive valg framover. Dette blir viktigere jo lenger opp i opplæringsløpet ungdommen kommer og jo nærmere valgene for videre studier og arbeid skal tas. For voksne som skal begynne i et opplæringsløp er det viktig å ha god kunnskap om det utdanningsvalget man gjør.

 

Rådgivere i ungdomsskolen og videregående skole er tettest på ungdommene med karrierelæring. Det finnes også mange andre tjenesteytere innenfor NAV, Karrieresenteret, Opplæringskontorer etc. som bidrar til å gi god karriereveiledning. 

I Vestfold og Telemark er disse karriereveilederne organisert i nettverk. Vestfold og Telemark er delt inn i karrierenettverk etter geografiske områder.

Karrierenettverkene

Nettverksleder for Vestfold og Telemark

Leder: Else Beate Husby 

Medlemmer i karrierenettverkene

Alle deltakere i karrierenettverkene i Vestfold og Telemark 2021-2022.pdf

Årshjul

Årshjul for karriereaktiviteter 2021-2022_nettverk.pdf

 

 

Publisert: 08.10.2018 Oppdatert: 19.10.2021 kl.07.38