Profesjonsnettverk

For å lykkes med helhet og sammenheng i opplæringsløpet bør de lærerne som er nærmest elevens læring og utvikling samhandle. Lærere som underviser i gjennomgående fag, slik som norsk, engelsk og matematikk kan møtes i profesjonsnettverk for å utveksle kunnskap og erfaringer med opplæringen av barn og unge på ulike stadier i opplæringsløpet.

I 2016 ble det gjennomført et pilotprosjekt med lærere i hele opplæringsløpet fra barnehage til og med videregående skole i Tønsbergregionen. De kom sammen i profesjonsnettverk for å snakke om praksis, helhet og sammenheng i opplæringen. På den måten økte lærerne sin kunnskap om hvor barna og ungdommene kom fra i opplæringsløpet og hvor de skulle videre. Det ble organisert profesjonsnettverk i matematikk og grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og muntlige ferdigheter.

 

Se filmen om profesjonsnettverk her.

Etter dette er det etablert flere profesjonsnettverk i flere fag og i flere geografiske områder i Vestfold. Her vises denne aktiviteten:

Matematikk

Larvik

Mandat

27.09.2017 Referat

10.05.2017 Program for felles dag

03.03.2017 Referat

14.02.2017 Samarbeidsmøte

06.01.2017 Samarbeidsmøte

Hospitering

Sandefjord

23.11.2018 Referat

19.10.2018 Referat

20.04.2017 Referat

24.11.2016 Samarbeid om matematikk

Tønsberg   

Mandat

Greveskogen

Referat 08.04.2019

Referat 15.11.2018

Referat 15.10.2018

Referat 10.09.2018

Nøtterøy 

Referat 27.03.2019

Referat 05.12.2018

Referat 25.09.2018

Hospitering

Re

Referat 04.09.19

Referat 17.10.2018

Språk

Nord

Språkløypeprosjektet i Holmestrand.

Brukernavn og passord er «gjest». 

Digital kompetanse

Vestfold

13.03.2018 Samling

Live stream fra samlingen.

Referatmal

Referatmal

Publisert: 08.10.2018 Oppdatert: 19.11.2019 kl.16.32